Odolnost výroby při pandemii COVID-19 vede k potřebě větší kybernetické bezpečnosti.

Průmyslový internet věcí (IIoT) a údržba založená na aktuálním stavu zařízení mění způsob, jakým identifikujeme, zadáváme a dokončujeme jednotlivé pracovní úkony.

Výhody IIoT

listopad 01, 2021

Průmyslový internet věcí přináší další výhody do oblastí automatizace, rozhraní člověk–stroj, MES, ERP, podnikové výrobní inteligence a analytiky.

Přečtěte si, jak může budování s ohledem na pandemickou éru urychlit nástup epochy chytrých závodů. Podívejte se na čtyři způsoby, jak se závod může stát chytrým a odolným.