Průmyslový internet věcí

Při zavádění průmyslového edge computingu existuje několik způsobů, jak podpořit konvergenci informačních a provozních technologií (IT/OT).
Společnost Siemens představila nový systém Industrial Edge Management pro optimální správu licencí i nová zařízení a aplikace. V rámci trvalého rozvoje platformy Industrial Edge tak nabízí řešení, která podporují integraci provozních (OT) a informačních technologií (IT) v průmyslové výrobě a…
Sedm kroků k chytřejšímu závodu: Výrobci automatizační techniky usilují o získání konkurenční výhody díky průmyslovému internetu věcí (IIoT) a Průmyslu 4.0. Pomáhá jim k tomu Ethernet s časově senzitivní sítí (TSN).
Společnost B&R patří mezi nejvýznamnější inovátory na trhu automatizace a digitalizace. Její systém procesního řízení APROL se osvědčil v řadě provozů, protože zákazníkům výrazně pomáhá nejenom snižovat náklady za energie, ale rovněž transparentně zobrazovat celý proces výroby. S úspěchem byl nasazen také…
Aplikace pro servis a údržbu propojuje všechna data.
Pět sad otázek poskytuje kontrolní seznam pro plánování, zavádění a používání průmyslového internetu věcí (IIoT).
Internet věcí (IoT) může průmyslovým podnikům pomoci shromažďovat více informací a využívat je k udržitelnějšímu a efektivnějšímu provozu. Podívejte se na čtyři přínosy průmyslového IoT pro OEE (celkovou účinnost zařízení).
Strana 1 z 9