Průmyslový internet věcí

Průvodce k pochopení a používání služeb distribuce dat (Data Distribution Service – DDS), časově senzitivních sítí (Time-Sensitive Networking – TSN) a architektury OPC UA (Unified Architecture) v pokročilých výrobních aplikacích.
Protokol MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) se pro přenos zpráv internetu věcí (Internet ofThings – IoT) začal poprvé využívat coby průmyslový komunikátor systému SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) u systému potrubního rozvodu.
Technologie může být v závodech součástí kultury bezpečnosti.
Automatizace dílenské výroby, integrace dat a optimalizace procesů zařízení se rozhodujícím způsobem podílejí na celkovém obchodním úspěchu dané společnosti v současném globálním podnikatelském prostředí. Zaměření na oblast informací, spojené se zavedením a implementací Průmyslu 4.0, klade ještě větší důraz na…
Řešení problémů se zařízeními průmyslového internetu věcí (Industrial Internet ofThings – IIoT) pro usnadnění použití aplikací průmyslového computingu. 
Přidáním lidského intelektu k technologii lze dosáhnout lepších výsledků.
Časově senzitivní sítě (Time-Sensitive Networking – TSN) standardu IEEE přispívají k pokroku v oblasti komunikací. Digitální transformace umožňuje další rozvoj procesních odvětví. 
Strana 1 z 4