Průmyslový internet věcí

Datové architektury se přizpůsobují novým příležitostem v oblasti sběru dat a jejich analýzy.
Využívání pokročilých analytických metod může pomoci kvalitě produktu a provozní efektivitě.
Demystifikujte potřebu velkých dat a prostudujte si pět výzev souvisejících se sběrem dat.

Chytřejší stroje

červenec 19, 2019
Výrobce strojů používá průmyslový Ethernet pro vzdálené monitorování a diagnostické služby.
Průvodce k pochopení a používání služeb distribuce dat (Data Distribution Service – DDS), časově senzitivních sítí (Time-Sensitive Networking – TSN) a architektury OPC UA (Unified Architecture) v pokročilých výrobních aplikacích.
Protokol MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) se pro přenos zpráv internetu věcí (Internet ofThings – IoT) začal poprvé využívat coby průmyslový komunikátor systému SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) u systému potrubního rozvodu.
Technologie může být v závodech součástí kultury bezpečnosti.
Strana 1 z 4