Průmyslový internet věcí

Přidáním lidského intelektu k technologii lze dosáhnout lepších výsledků.
Časově senzitivní sítě (Time-Sensitive Networking – TSN) standardu IEEE přispívají k pokroku v oblasti komunikací. Digitální transformace umožňuje další rozvoj procesních odvětví. 
Průmyslový internet přispívá k vyšší inteligenci, vysoké efektivitě a flexibilitě operací a výroby. Kybernetické zabezpečení pak přispívá k ochraně řídicího systému. Nástroje mohou zvýšit interoperabilitu dat v reálném čase. 
Výrobci OEM a techničtí projektanti se potýkají s integrací nových technologií s průmyslovým internetem věcí (Industrial Internet ofThings – IIoT), aby byli konkurenceschopní v dnešním rozvíjejícím se a propojeném světě.
Zásada „zabezpečení díky technickému řešení“ může firmám pomoci při ochraně před potenciálními kybernetickými útoky na produkty průmyslového internetu věcí (Industrial Internet ofThings – IIoT).

Co dokáže IIoT?

září 28, 2018
Průmyslový internet věcí (Industrial Internet of Things – IIoT) vylepšuje výrobní operace tím, že zlepšuje konektivitu, správu zařízení, monitorování výroby a vztahy se zákazníky. Níže popisujeme devět přínosů.
Propojování informačních technologií (IT) a provozních technologií (PT) je zdrojem nových příležitostí a výzev. Výrobní a technické firmy jsou stále propojenější, ale toto vystavení externím datovým tokům nevyhnutelně vede k novým rizikům.
Strana 1 z 3