Propojený podnik v sobě kombinuje sítě podporující průmyslový internet věcí s rámci provozních a informačních technologií pro zvýšení objemu výroby, zajištění diferenciace firmy a posílení růstu tím, že zpřístupňují informace v reálném čase napříč odděleními. Propojený podnik v sobě kombinuje sítě podporující průmyslový internet věcí s rámci provozních a informačních technologií pro zvýšení objemu výroby, zajištění diferenciace firmy a posílení růstu tím, že zpřístupňují informace v reálném čase napříč odděleními.

Automatizace, tradičně považovaná za vrchol produktivity, stále více vyžaduje multiplatformní konektivitu ke zúčastněným stranám napříč celým podnikem, aby mohly být realizovány výhody chytré výroby v éře Průmyslu 4.0. Jak na to? Zaměřte se na platformy, uživatele, procesy a produkty. 

Za vrchol produktivity je tradičně považována automatizace. S nástupem Průmyslu 4.0 začíná být stále jasnější, že základním stavebním kamenem chytré výroby je konektivita. Některé organizace rychle zavádějí nejnovější trendy, zatímco jiné je spíše zpovzdálí sledují a čekají. U trendů, jako jsou propojené podniky, se může přístup pohybovat někde mezi těmito dvěma extrémy. Například při nedávné komunikaci s jistým pivovarem zákazník projevil zájem o chytré brýle pro rozšířenou realitu (Microsoft Hololens), které pomohou při identifikaci vadných, netěsnících ventilů v závodě.

Vývoj jde rychle kupředu. Poněkud se změnil i celý přístup v tomto odvětví. Šéfové firem už nehovoří jen o propojených zařízeních, ale o propojených podnicích s inverzními (flipped) architekturami, které jsou dynamické, integrované a neuzavřené. Ti, kteří ve své strategii kladou propojenost na první místo, mohou připojovat své zákazníky, partnery a další klíčové zúčastněné strany k jakémukoli systému, kdekoli a na jakékoli platformě.

Jeremy Deutsch ze společnosti Equinix loni uvedl, že vzhledem k těmto výhodám se očekává, že počet propojených podniků se v roce 2017 zdvojnásobí z 38 % na 84 %. Tato prognóza je spojena s očekáváním prudkého rozmachu digitálního vesmíru, jehož kapacita by měla do roku 2020 dosáhnout 44 zettabajtů.

Koncept propojených podniků poněkud nabourává představu, že produktivita organizace dosahuje vrcholu s automatizací. Nabízí cesty ke zvýšení objemu výroby, k zajištění diferenciace firmy a k posílení růstu tím, že zpřístupňuje informace v reálném čase napříč odděleními. Tyto podniky mohou například urychlit vývoj nových produktů, usnadnit spolupráci v dodavatelském řetězci, optimalizovat operace a zvýšit spolehlivost strojů, která momentálně dosahuje v průměru 78,3 %, což je poměrně dost pod ideálními 100 %.

Zatímco data v reálném čase typicky přicházejí z oblasti provozních technologií (Operational Technologies – PT), transakční informace o logistice, skladových zásobách, kvalitě a finanční situaci pocházejí z oblasti informačních technologií (IT). V propojených podnicích se sféry IT a PT sbližují a formují základ konkurenční výhody a produktivity.

Digitální infonomika (přiřazující ekonomickou hodnotu digitálním informacím) je klíčovou součástí tohoto procesu. Má sloužit jako rámec pro rozhodování na bázi dat v masivním měřítku. I když je tento koncept pro mnoho podniků atraktivní, dosud nebyl plně prozkoumán z důvodu absence „neprůstřelného“ plánu implementace, celopodnikového přístupu, který by se opíral o čtyři provozní pilíře: platformu, uživatele, proces a produkt. 


Budování propojených podniků

Dobrým výchozím bodem k realizaci propojeného podniku je zavést digitální technické zajištění. To zahrnuje použití vyspělých technologií, které shromažďují data v reálném čase týkající se produktových variací, vad a celkové produktivity. I když digitální zajištění podporuje bezpečné a spolehlivé operace v souladu s předpisy, přináší také nové body připojení. V důsledku toho se zvyšuje vystavení výrobního prostředí riziku, což vytváří potřebu zabezpečené síťové infrastruktury využívající Ethernet.

Vzhledem k tomu, že průměrné konsolidované náklady spojené s narušením dat činí přibližně 4 miliony dolarů, otázky zabezpečení je nutno důsledně řešit předem. Technologie „blockchain“ a zabezpečení jako služba patří k možnostem ochrany propojených podniků na úrovni uživatelů, procesu, zařízení a dat. V prostředí veřejných cloudů jsou další možností programy správy zabezpečení dat (data security governance), které bude v roce 2018 pravděpodobně využívat přibližně 20 % organizací. 


Vzájemná propojení: 4 vrstvy

Nakonec se stane preferovanou cestou pro budování propojených podniků implementace architektury orientované na propojení (Interconnection-Oriented Architecture – IOA). Zajistí se tím nejen zabezpečené propojení zaměstnanců, partnerů, cloudů, lokalit a zařízení, ale položí se tak navíc základy pro výměnu dat a digitální komerci.

Aby mohly podniky přejít na architekturu IOA, budou muset vytvořit čtyři vrstvy: pro síť, zabezpečení, data a aplikaci. Jakmile bude topologie sítě optimalizovaná, měl by následovat vývoj opatření pro zabezpečení. Nakonec bude nutno integrovat aplikace s různými kontaktními body, jako je systém průmyslového řízení a sběru dat (Supervisory Control And Data Acquisition – SCADA) a systémy pro operativní řízení výroby (Manufacturing Execution Systems – MES). 

Operace na digitálním okraji

Architektura IOA vyžaduje především připravit technologii pro digitální okraj, kde se setkává virtuální a fyzický svět. Navíc požaduje přijetí okrajového modelu prostřednictvím migrace aplikací, dat a datových center na okraj s podporou kolokačních datových center. Tento model zkracuje vzdálenost mezi podniky, uživateli a partnery a vytváří jednotné tržiště.

Vzhledem k existenci takto jednoznačné cestovní mapy bylo v roce 2017 na propojení připraveno 76 % firem v Hongkongu a 84 % z nich hodlá v následujících několika letech implementovat multicloudové propojení. V Singapuru se v roce 2017 vydalo na cestu k propojení 84 % organizací, částečně také proto, že tato strategie již přinesla více než 10 milionů dolarů ve zvýšených tržbách a v úsporách nákladů.

Avšak nikde není propojování přijímáno lépe než na americkém kontinentu. Od méně než 50% zavedení v roce 2015 se letos v USA, Kanadě a Brazílii čeká nárůst na 92 %.

Nicméně vše není jen růžové a na technologických setkáních a zasedáních správních rad po celém světě se často řeší otázky návratnosti investice do propojených ekosystémů. Zůstává však naděje, že tato technologická vlna nás posune o pár kroků před to, co nám slibovala vlna poslední. 

Amit Chadha je prezident pro rozvoj obchodu a člen správní rady společnosti L&T Technology Services, obsahového partnera vydavatelství CFE Media. Upravil Mark T. Hoske, obsahový ředitel, Control Engineering, CFE Media, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com