Digitální podpora až do terénu

Aplikace pro servis a údržbu propojuje všechna data.

Při provozu a údržbě pomáhají podnikům stále více řešení Průmyslu 4.0. Výrazné zvýšení efektivity přinášejí mobilní koncová zařízení, která lze využít při údržbě i k další úkonům v závodu. Přitom je velice užitečná aplikace Comos Mobile Worker. Správa dat, na níž je postavena, poskytuje zaměstnancům v terénu všechny nezbytné informace a podporuje spolupráci, a to i se specialisty v jiné lokalitě. Jelikož lze software přesně přizpůsobit příslušnému použití, velmi snadno se také ovládá.

Pohyb odborníků ve výrobě nebo zaměstnanců údržby s tabletem nebo chytrým telefonem, případně dokonce i s brýlemi pro rozšířenou realitu (AR chytré brýle) po závodu – takové obrázky nebo fotografie lze vídat stále častěji jako symbol Průmyslu 4.0 a digitalizace. Realita však vypadá jinak. Vydají-li se zaměstnanci do terénu, k jejich nejdůležitější výbavě stále patří písemné seznamy a dokumenty. Různé scénáře, jež mají odstranit nedostatky, sahají až k digitálnímu dvojčeti, které jim průběžně dodává veškeré nezbytné informace.

Aplikace na míru plus inteligentní platforma

Jde to však i daleko snadněji. Každému, kdo chce hlavně zajistit, aby všichni pracovníci v terénu do budoucna dostali mobilní podporu s jednoduchým ovládáním, nabízí aplikace Comos Mobile Worker nezávisle fungující řešení. Na pozadí běží platforma, která propojuje nezbytná data z mnoha různých zdrojů, od systému pro řízení údržby přes řídicí a CAE systém až po ERP systém. K takto vzniklé konsolidované databázi přistupuje pracovník v terénu přes aplikaci na svém koncovém zařízení. Nemusí být přitom ani nepřetržitě on-line. Data, která potřebuje, si může stáhnout na přístupovém bodu a následně krok po kroku zpracovat svůj seznam úkolů na aktuálním pracovišti. Do budoucna by mu při tom měly být k dispozici i potřebné pracovní pokyny, katalogové listy, dokumentace atd. Jsou mu předkládány tak, jak je to pro aktuální úkol nejvhodnější, např. i jako aplikace rozšířené reality. Aplikace zaměřuje zobrazení na to, co je v aktuálním kontextu a na daném místě důležité, od live dat z řídicího systému přes jmenovitý výkon čerpadla až po schémata zapojení nebo inspekční plán.

Právě tak to funguje i obráceně. Provedené práce lze potvrdit pomocí přenosného zařízení. Pracovník může upravovat, označovat údaje nebo zaznamenávat, kde je třeba další zásah, například proto, že zjistil chybu. Buď to zajistí on-line předáním dat zpět do příslušných systémů, nebo při další příležitosti synchronizuje své záznamy. Udržuje tak zdroje dat aktuální a iniciuje například další zakázku nebo objednávku náhradního dílu.

Jednoduché zaškolení

Vývojáři aplikace Comos Mobile Worker si stanovili cíl, že nabídnou optimální uživatelskou podporu a zároveň uživatelům vše co možná nejvíce usnadní. Postačí znalosti MS Office a jednoduché zaškolení týkající se individuálně zvolených funkcí aplikace Comos Mobile Worker. Poté již mohou zaměstnanci údržby a dohledu vyrazit do terénu s přehlednou a individuálně přizpůsobenou aplikací.

Augmented RealityObrázek 1: Aplikace pro rozšířenou realitu nebo vzdálená odborná podpora jsou jen dvě z mnoha možností, díky nimž lze poskytnout digitální podporu pracovníkům údržby i jiným zaměstnancům. Cílem aplikace Comos Mobile Worker je, aby vše probíhalo co možná nejjednodušším způsobem 

Dlouhodobá podpora integrace dat

A práci nemá snazší jen uživatel v terénu. I propojování velkého objemu datových zdrojů a úprava dat pro konkrétní případ použití probíhají výrazně rychleji, a tudíž cenově výhodněji než s pomocí dosavadních systémů. Dosud se typicky vyskytovala řada časově náročných procesů dalšího zpracování, které byly navíc zdrojem chyb.

Aplikace Comos Mobile Worker tyto procesy eliminuje. Příslušné serverové řešení totiž spojuje data z jednotlivých zdrojů, např. z nástrojů Siemens (jako jsou řídicí systémy nebo systém Comos-CAE), ale i ze systémů od jiných dodavatelů. Server obsahuje veškeré informace, které by mohly být pro zaměstnance v terénu užitečné – kromě již zmíněných dat jde například o fotografie závodu, 3D modely čerpadel, videa o jednotlivých krocích údržby a mnoho dalších. V případě potřeby mohou svými dokumenty k jednotlivým zařízením a přístrojům přispět on-line také dodavatelé.

Řešení na míru konkrétnímu odvětví a použití

To, do jaké míry aplikace poskytuje podporu, závisí na příslušném použití a přání uživatelů, je tedy uzpůsobena potřebám každého zákazníka. Svou roli hrají také rozdíly mezi odvětvími; zatímco pracovník údržby ve farmaceutickém podniku většinou nemá problém zorientovat se ve „svém“ závodě, pro zaměstnance rozsáhlého chemického, ropného nebo plynárenského komplexu je opravdu výhodné, když se mu pomocí nástroje zobrazí cesta ke stroji, který je třeba zkontrolovat.

Jakmile je na správném místě, provede ho aplikace Comos Mobile Worker aktuálním pracovním procesem. Zobrazí se mu například, jaké konkrétní kroky jsou potřeba v rámci aktuálního průběhu údržby nebo na jeho inspekčním okruhu, a aplikace mu poskytne potřebnou pomoc a informace. Podpora je zajištěna i v případě velkého objemu úkolů, které vznikají například při odstávce. Takřka standardem je funkce poznámkování (redlining), pomocí níž lze jednoduše, např. na schématu potrubí a přístrojů (P&ID), označit problematické skutečnosti, které jsou zjištěny v průběhu inspekční obchůzky.

Bezchybná dokumentace každého pracovního kroku

Častým případem použití je výměna určitého konstrukčního dílu, např. čerpadla, na základě detailního plánu průběhu práce. Jaký ventil je třeba uzavřít nejdříve? Kde je náhradní čerpadlo, které je zapotřebí nejprve nastartovat? Aplikace zadává tyto i další pracovní kroky a zaměstnanec každý krok potvrzuje a na závěr zkopíruje, že čerpadlo bylo vyměněno. Tak zůstávají i data v nadřazených systémech aktuální. Tento dvousměrný způsob práce, který vždy v zapojených systémech – v systému řízení údržby nebo ve výrobním systému – udržuje správně zdokumentovaný aktuální stav, usnadňuje také přípravu na audity. Ušetří tak mnoho času i nákladů.

On-line podpora i opakovaná kontrola

V rámci takových „mobilních operací v terénu“ mohou uživatelé, kteří jsou on-line, dokonce získat živou podporu. Virtuálně přizvaný odborník tak může spolu s pracovníkem údržby přímo v závodě prohlédnout chybový stroj. Jak externí specialista, tak i pracovník přítomný v závodě mohou společně hledat závady a pracovník dostává tipy, jak je odstranit. Pro případ jednoduchých dotazů nabízí aplikace komunikaci prostřednictvím chatovacího okna.

Dále se rovněž nabízí aplikaci Comos Mobile Worker používat k decentralizaci opakovaných kontrol, které jsou nezbytné u některých procesů. Po demontáži provede potvrzení první zaměstnanec v terénu a jakoby virtuálně předá štafetu kolegovi. Ten si může na jiném místě příslušné údaje prohlédnout a znovu vše zkontrolovat.

COMOS Mobile Worker a multi toolObrázek 2: Aplikace podporuje nejrůznější mobilní použití v terénu prostřednictvím různých funkcí a zobrazení konsolidovaných dat z řady databází 

Ověřování komplexních pracovních postupů

Jak náročné je zobrazovat nezbytné pracovní postupy aplikace? To se různí případ od případu. Samozřejmě existují značně komplexní pracovní postupy, ale i takové, které lze za jistých okolností zjednodušit, než s nimi „nakrmíme“ digitálního asistenta. To nabízí možnost ověřit, zda jsou pracovní procesy dobře promyšlené a co možná nejjednodušší. Pomocí aplikace Comos Mobile Worker lze přesto s únosnou náročností realizovat komplexní procesy jako turnaround (transformace, restrukturalizace, ukončení činnosti podniku). Musí být jasné, jaká data a z jakých databází jsou pro dané činnosti relevantní. Dalším usnadněním je, že přizpůsobení potřebám uživatele probíhá nezávisle na provozním systému. I aplikace se zobrazuje stejně bez ohledu na to, zda se v terénu nebo u psacího stolu používají Windows 10, iOS, Android nebo HoloLens.

Efektivní zaměstnanci = spokojenější zaměstnanci

V každém scénáři použití je pro snadné ovládání aplikace Comos Mobile Worker rozhodující, že uživatel má neustále přístup k aktuálně potřebným informacím nezávisle na kontextu a daném úkolu. Díky obousměrnému řešení probíhá následná dokumentace provedených prací okamžitě, a proto bezchybně. Přitom je druhořadé, zda taková dokumentace probíhá on-line či off-line v rámci následné synchronizace přenosného zařízení se serverovou platformou. Pracovník v terénu potřebuje k obsluze aplikace pouze některé základní znalosti. Snadná je rovněž integrace nezbytných dat z různých zdrojů na platformě aplikace Comos Mobile Worker. V závislosti na komplexnosti zobrazovaných činností může být vypracování konkrétního pracovního procesu v aplikaci spojeno s určitou náročností. Proto se vyplatí jednotlivé procesy ověřovat. Lze však zobrazit i náročné, komplexní úkoly. Aplikace tak celkově nabízí zřejmě nejjednodušší digitální platformu, pomocí níž mohou provozovatelé daného podniku nabídnout svým zaměstnancům ve výrobě i v údržbě výhody díky konceptu Průmysl 4.0. Všechny budoucí činnosti v terénu budou totiž probíhat znatelně efektivněji a s menším množstvím chyb. V neposlední řadě toto řešení bezprostředně zvyšuje spokojenost pracovníků, a tím i produktivitu podniku.

Autorem článku je Tobias Schongar, marketingový manažer společnosti Siemens.

Siemens Česká republika

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 10 500 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Energy, Siemens Healthineers a Siemens Mobility působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií a kolejové dopravy. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby.

 

www.siemens.cz