Edge computing pro vyšší bezpečí

Kris Dornan je marketingový manažer ve společnosti Rockwell Automation Kris Dornan je marketingový manažer ve společnosti Rockwell Automation

Rockwell Automation nabízí efektivní infrastrukturu prostřednictvím edge computingu zajišťující výkon, spolehlivost a bezpečí i v prostředí, kdy se zařízení a výpočetní možnosti proměňují.

Stejně jako každý jiný prvek digitální transformace v průmyslovém prostředí se i edge computing neustále mění. Ve své prezentaci s názvem „Nastupující technologické trendy“ na konferenci ROKLive 2021 promluvil Kris Dornan, marketingový manažer společnosti Rockwell Automation pro stroje, procesy a bezpečnostní řídicí jednotky, o aktuálních proměnách potřeb zákazníků a o nových řešeních, která na ně reagují.

„Edge computing se mění, a to včetně zařízení a jejich konektivity, a umístění, v němž k výpočtům musí docházet,“ vysvětlil. „Pomocí produktů využívajících edge computing vytváříme správnou infrastrukturu k zajištění výkonu, spolehlivosti a zabezpečení.“

Dornan rovněž podrobně popsal, jakými inovativními způsoby dnešní průmyslové počítače edge computing využívají a jak v závislosti na potřebách výrobce spoléhají na cloud computing nebo na výpočty prováděné na místě. Středobodem těchto diskuzí je ochrana dat proudících ze zdroje do vizualizační platformy a zajištění toho, aby informace byly dodány tak, aby je obsluha a konstruktéři mohli využít ke správným rozhodnutím.

Data je potřeba zabezpečit. A také poskytnout kontext, aby byla použitelná.

Samozřejmě – jak Dornan uvedl – distribuce informací z edge computingu do cloudu rovněž zvyšuje bezpečnostní rizika. Sdělil však zároveň, jaké moderní přístupy toto řeší:

  • Velmi důležitá je vestavěná kybernetická bezpečnost zajišťující ochranu na základních bodech, kudy narušitelé do systému vstupují („externí a interní narušitelé“), jelikož styčné plochy útoku se neustále rozšiřují.
  • Digitalizace a existence dostupného hardwaru způsobila, že se orientace přesunula na uzavření smyčky mezi extrakcí dat a vytvářením hodnot.
  • Do podnikových systémů jsou začleňovány výpočty probíhající ve výrobních halách s těsnější integrací IT a provozních technologií (OT), takže vznikají výrobní postupy synchronizované v reálném čase. „Avšak potřeba výpočtů se nijak nesnižuje,“ objasnil. „Stále existují problémy, které vyžadují tento výpočetní výkon.“
  • Pokroky v oblasti síťových možností a ethernetu (kabelové i bezdrátové sítě). Dornan označil ethernet za „tažnou síť, která by měla být ve výrobě přednostní volbou“.
  • Propojené produkty posunují zákazníky směrem k procesům s nízkou latencí. „Chceme pracovat v reálném čase a nečekat. Plánovaná údržba je stále efektivní, ale nové inteligentní systémy si dokážou objednat náhradní díly samy.“

Blíže k „místu zázraků“ 

Pojmy „škálovatelná architektura“ (scalable computing a edge computing lze zaměnit, jak uvedl Dornan, přičemž odkázal na to, jak společnost Rockwell vytváří řešení v této oblasti spojující správný hardware se správným softwarem. Prioritu zde získává možnost škálovat řešení pro zákazníky, aby mohli dosáhnout co největších zisků. „Můžeme tato řešení přesunout z úrovně zařízení na systémovou úroveň a následně i na podnikovou úroveň – ať už s využitím soukromých zdrojů, nebo veřejných cloudů, a s místní i vzdálenou správou.“

K doložení takovýchto řešení marketingový manažer uvedl tři hypotetické případy použití.

  1. případ použití: Zákazník potřebuje zabudovat vlastní aplikaci do operačního systému, aniž by potřeboval neznačkový počítač, který by muselo spravovat jeho IT oddělení.

Řešení: Výpočetní modul Rockwell Automation ControlLogix umožňující použití počítačových programů k vytvoření nové generace algoritmů přinášejících výhody nejnovějších výpočetních technologií, které využívá nastupující generace inženýrů pro své strategie automatizace. „Spojujeme to nejlepší z těchto nových strategií pro vytváření kódu s tím, co už dlouhou dobu používáme.“ 

  1. případ použití: Zákazník potřebuje uživatelské rozhraní (HMI), které bude zobrazovat obsah z různých zařízení a aplikací.

Řešení: Průmyslový počítač Rockwell VersaView využívající architekturu tenkého klienta, která je schopna zvládnout různé antivirové aplikace.

  1. případ použití: Zákazník potřebuje řídicí jednotku, která splní vysoké nároky pohyblivých aplikací a k níž lze zároveň přistupovat pomocí softwaru Studio 5000 Logix Designer za účelem údržby.

Řešení: Řídicí jednotka Rockwel CompactLogix 5480, která byla zkonstruována pro spojení operačních systémů využitím správné kombinace softwaru a hardwaru.

Dornan zakončil svou prezentaci na konferenci ROKLive vysvětlením, proč jeho tým používá systém Windows 10 IoT Enterprise OS Long-Term Service Branch, což je specializovaná edice systému Windows 10 Enterprise, která slibuje nejdelší intervaly mezi aktualizacemi ze všech operačních systémů Windows. Zároveň popsal, jak společnost Rockwell Automation spolupracuje s firmou Microsoft na určení správného operačního systému pro své průmyslové řídicí aplikace. „Je vytvořen pro náročné prostředí, což je nesmírně důležité a což je i důvod, proč jsme si jej vybrali,“ prohlásil.

„Všechny tyto technologie se mění rychle a na velmi vysoké úrovni,“ shrnul Dornan. „Společnost Rockwell Automation však zůstává o krok napřed a sleduje, jak může tyto nové technologie využít k vytvoření jedinečných řešení pro řídicí architekturu a algoritmy zákazníků. Zákazníci mají problémy a hledají odborné informace. Spoléhají na to, že jim dodavatelé, jako je společnost Rockwell, nabídnou smysluplná řešení.“ 

Celá prezentace Krise Dornana s názvem „Transformace hraniční architektury: vytvoření infrastruktury k zajištění výkonu, spolehlivosti a bezpečnosti“ je dostupná na vyžádání do října 2021.

Rockwell Automation

Tým Rockwell Automation se věnuje zefektivnění a ziskovosti výrobních procesů. Spolupracuje partnery, systémovými integrátory, výrobci strojů a zařízení, aby přinesli řešení, které bude nejvíce vyhovovat požadavkům trhu. Nabízí širokou škálu produktů a služeb, které pomohou při získání konkurenčních výhod na globálních trzích. Budoucnost se skrývá v propojení všech dílčích prvků v rámci celého podniku a k tomu má napomoct řešení Connected Enterprise.

www.rockwellautomation.com/cs_CZ