Průmyslový internet věcí (IIoT) může firmám pomoci s integrací a poskytuje jim širší schopnosti, vyšší rychlost a větší flexibilitu výroby. Průmyslový internet věcí (IIoT) může firmám pomoci s integrací a poskytuje jim širší schopnosti, vyšší rychlost a větší flexibilitu výroby.

Výrobci OEM a techničtí projektanti se potýkají s integrací nových technologií s průmyslovým internetem věcí (Industrial Internet ofThings – IIoT), aby byli konkurenceschopní v dnešním rozvíjejícím se a propojeném světě.

Podniky usilují o digitální transformaci za účelem získání vyšší efektivity a většího tržního podílu, výrobci zařízení a strojů proto čelí větší poptávce po digitalizaci než dříve. Průmyslový internet věcí (IIoT) dokáže splňovat tyto požadavky tím, že firmám poskytuje širší schopnosti, vyšší rychlost a větší flexibilitu výroby. Nicméně výrobci OEM a techničtí projektanti musejí překonat výzvu integrace nových technologií způsobem, který jim umožňuje být konkurenceschopnými v dnešním rozvíjejícím se a propojeném světě.

Přechod na flexibilní stroje připojené k síti

Automatizační komponenty nebo stroje, které lze přeuspořádat bez nutnosti manuální konfigurace nebo nového programování, patří k základním prvkům digitální transformace. Jsou rovněž nezbytným předpokladem využívání přínosů IIoT. Čím je zařízení flexibilnější, tím je i výrobce agilnější.

Začlenění vyspělých modulárních komponent a podsystémů může posílit opětovnou použitelnost a celkovou efektivitu zařízení. Zbavuje také kvalifikované techniky časově náročného a rutinního programování a údržbových úkonů. Zabudovaná schopnost konektivity kombinuje tyto aspekty zvyšování efektivity ku prospěchu výrobců OEM i konečných uživatelů.

Modularizace a standardizace rozhraní, dynamické opětovné využívání kompletních modulů strojů a síťová konektivita jsou prvními kroky ke skutečným systémům typu „zapoj a vyráběj“, u nichž lze výrobu zahájit ihned po rychlé, na dálku provedené překonfiguraci.

Flexibilní a decentralizovaná řešení a pokročilé digitální nástroje technického zajištění vyžadují projektové týmy se znalostmi nezbytnými pro instalaci tohoto typu výrobní architektury. Partnerství OEM mezi dodavateli automatizačních řešení a poskytovateli služeb se zkušenostmi s modulárními a k internetu připojenými řešeními jsou klíčovými faktory pro úspěšnou implementaci IIoT.

Proměňte data v informovanost

Jednou z největších výzev, které výrobci OEM a koneční uživatelé čelí, je otázka, co dělat se zahlcující záplavou dat. Data shromážděná a analyzovaná správným způsobem v průběhu času jsou právě tím, na čem jsou postaveny prediktivní modely, a tím, co umožní konečným uživatelům omezit drahé neplánované odstávky.

Ačkoli na trhu existuje mnoho řešení pro sběr dat ze strojů a jejich zasílání do cloudu, na výrobcích OEM často zůstává povinnost naprogramovat rozhraní pro čtení technologického toku a zobrazování informací, které jsou užitečné.

Výrobci OEM musejí spolupracovat s dodavatelem automatizačního řešení na interpretaci významu těchto dat, aby mohli koneční uživatelé dostávat smysluplné informace, které potřebují pro chytré rozhodování o provozu stroje.

Když výrobci strojů spolupracují s dodavateli automatizačního řešení na standardizaci a optimalizaci sběru, analýzy a vykazování dat, není zapotřebí žádná předchozí znalost informačních technologií nebo velkých dat.

Data ze stroje jsou přenášena po šifrovaných kanálech do vysoce zabezpečených datových center a jsou výrobcům OEM dostupná s přednastavenou konfigurací. Výrobci strojů specifikují požadované datové body v požadované aplikaci pro provádění vzdálené diagnostiky a údržby nebo pro zahájení zkoumání možnosti nabídky prediktivních služeb.

Výsledkem je systém umožňující konečnému uživateli provozovat stroj s maximální efektivitou a získat konkurenční výhodu.

Je zřejmé, že pevná a kooperativní partnerství budou důležitým prvkem k dosažení rychlejší a chytřejší práce.

Daniel Repp, průmyslový manažer pro oblast automatizace společnosti Lenze. Upravil Chris Vavra, redaktor časopisu Control Engineering, CFE Media, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com