Interoperabilita sítí a digitalizace procesů

Interoperabilita sítí a digitalizace procesů

Časově senzitivní sítě (Time-Sensitive Networking – TSN) standardu IEEE přispívají k pokroku v oblasti komunikací. Digitální transformace umožňuje další rozvoj procesních odvětví. 

Technologie ethernetových, časově senzitivních sítí standardu IEEE přinese další možnosti pro průmyslové ethernetové sítě a software pro průmyslovou komunikaci. Digitalizace zvyšuje efektivitu v procesních odvětvích. To jsou jen některá z témat diskutovaných odborníky na konferenci Siemens Automation Summit. 

Technologie TSN přispívá k rozvoji sítí

Průmyslový ethernetový síťový protokol Profinet (IEC 61784-2) a architektura Unified Architecture OPC (UA, IEC 62541) se budou integrovat s technologií časově senzitivních sítí TSN (profil průmyslové automatizace IEC/IEEE 60802 TSN přebírající prvky z různých standardů IEEE 802 a IEC). Tento protokol i architektura získají nové možnosti a Profinet i OPC UA budou moci běžet na stejné fyzické síťové vrstvě, jak vysvětluje Rainer Brehm, viceprezident společnosti Siemens AG pro automatizační produkty a systémy.

Integrace technologie TSN do architektury OPC UA byla prezentována na hannoverském veletrhu letos v dubnu. Programovatelné automaty komunikovaly s TSN prostřednictvím komunikačního modelu vydavatel/odběratel (PubSub) OPC UA, architektura OPC UA komunikovala s cloudovou platformou a videokamera využívala internetový protokol pro komunikaci po jedné průmyslové síti. Síťový komunikační model PubSub snižuje zatížení síťového provozu, neboť jsou komunikovány pouze změny, na rozdíl od dotazovací architektury, kdy byl každý uzel opakovaně dotazován, zda se něco změnilo. 

Digitalizace systému DCS

Digitalizace distribuovaného řídicího systému (DCS) přináší aplikacím řízení procesů další schopnosti, jak uvádějí Hartmut Klocker, viceprezident pro automatizační a technické systémy, a Axel Lorenz, viceprezident pro prodej a vertikální automatizaci procesů.

Digitalizace může přispět k naplnění potřeb procesních odvětví: intuitivní navádění uživatelů, kombinace reálného a virtuálního světa, horizontální integrace závodu, kompatibilita po dobu životního cyklu, modulární automatizace, škálovatelnost od malých jednotek až po velké závody a globální spolupráce. 

Digitální transformaci zajišťují následující faktory:

1. Spolupráce umožňující zabezpečené propojení všech uživatelů a externích dodavatelů ve stejném čase.

2. Integrovaná digitalizace, která umožňuje bezproblémové navrhování a technické zajištění závodu, simulaci a automatizaci.

3. Použitelnost s přehlednými a snadnými systémovými interakcemi prostřednictvím vysoce intuitivních uživatelských rozhraní, jež neodvádějí pozornost od operací a obchodního rozhodování.

4. Škálovatelnost umožňující dodávat malé jednotky nebo spravovat výrobní závod, navíc s možností bezproblémové modernizace a rozšiřování za provozu.

5. Mobilita poskytující odborníkům okamžitý přístup k technickým projektům a operačním procesům odkudkoli prostřednictvím zabezpečeného webového připojení.

Vylepšení v oblasti hardwaru a softwaru přispívají ke zlepšení pracovního toku napříč všemi procesními odvětvími. Chytřejší, interoperabilní průmyslové sítě reálného času a digitální transformace přinášejí konečným uživatelům, výrobcům strojů, systémovým integrátorům a výrobcům OEM nové podněty k přehodnocení možností komunikace a automatizace procesů.

 

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com