Jak se svět mění vlivem digitalizace

Jak se svět mění vlivem digitalizace

Digitalizace je jedním z módních výrazů současnosti, slyšíme o ní všude kolem nás. Jak ale skutečně proměňuje svět a jak se to projevuje v oborech jako zdravotnictví, průmysl, stavebnictví nebo zemědělství? A co digitalizace přinese v blízké budoucnosti? Na to se v textu níže zaměřil Daniel Hutník, expert na digitalizaci z IT firmy Meta IT. 

STAVEBNICTVÍ A BYDLENÍ – „Hloupé“ domy se přestanou stavět

Obor stavebnictví a také bydlení jako takového čeká proměna. Do staveb ještě mnohem více než dnes zasáhnou technologie a elektronika, domy i byty jimi budou běžně doslova protkány. Nebude k tomu zapotřebí žádný další revoluční vynález, vše je k dispozici již dnes, jen příslušné technologie často nikdo dostatečně nepropojí. Právě „propojování“ je totiž jednoduchou, ale velmi výstižnou definicí digitalizace.

První takové vlaštovky vznikají v rámci některých luxusních rezidenčních projektů v Česku už nyní. Vše je v nich založeno na inteligentní automatizaci, včetně vzduchotechniky s rekuperací, automatických úprav teploty a vlhkosti vzduchu, řízení žaluzií a mnoha dalších věcí.

Tyto technologie budou stále běžnější a půjdou dál a dál. Hlavní cíle budou dva: zvýšení pohodlí uživatelů a energetická soběstačnost domů. Vše v domě či bytě bude řídit jedna inteligentní jednotka, kterou bude možné doprogramovat na míru dle přání konkrétních uživatelů. Byty či domy budou nastaveny na několik režimů, samy poznají, kdo je momentálně doma a přizpůsobí tomu v jednotlivých místnostech nastavení světel, topení či reproduktorů. Uživatel se nebude muset o nic starat ani při odjezdu, dům vše vypne a zabezpečí sám.

PRŮMYSL – Digitální transformace a umělá inteligence

V českém průmyslu se o digitální transformaci hovoří již delší dobu, navázala na dříve často skloňované fenomény big data a Průmysl 4.0. V poslední době ale digitální transformace nabírá i díky masivním evropským dotacím na obrátkách. Podobně jako v jiných oborech zde platí, že pro úspěšnou digitalizaci průmyslu není zapotřebí vynalézat žádný svatý grál, stačí jen pořádně propojit dostupné technologie, pečlivě sbírat a vyhodnocovat firemní data a na jejich základě přicházet s řešením na míru pro konkrétní výrobní programy.

Data jsou ropa 21.století a umožňují firmám zefektivňovat výrobu a maximálně ji automatizovat. Na co byly dříve ve výrobě zapotřebí stovky lidí, dnes zvládnou dva pracovníci s tablety a chytrými hodinkami. A tento trend bude pokračovat stále větší rolí umělé inteligence ve výrobě a dalším rozvojem technologií jako augmentovaná realita, detekce vzdálenosti laserem, robotizace či 3D tisk – kdy stroje zvládnou replikovat samy sebe.

ZDRAVOTNICTVÍ – Minimalizace lidského faktoru

Lékaři jsou také jenom lidi a při vyhodnocování složitějších výsledků krevních a dalších rozborů mohou něco přehlédnout, nebo si u počátečních symptomů jen dostatečně nepropojit dvě hodnoty na různých řádcích, které mohou být raným varováním před vážnější nemocí. I s tímto bude v brzké budoucnosti pomáhat digitalizace – formou digitální predikce a inteligentního našeptávače pro lékaře.

Na základě vzorků sebraných od desetitisíců pacientů bude systém schopen například na základě krevních testů nebo záznamu ultrazvuku lékaře okamžitě upozornit, že by měl ihned provést další vyšetření, protože danému pacientovi hrozí nádorové onemocnění, byť na něj výsledky ještě přímo neukazují. Pomocí technologie strojového učení se bude umělá inteligence ve svých diagnostických schopnostech stále zdokonalovat, a při vyhodnocování výsledků tak odpadne nedokonalý lidský faktor.

ZEMĚDĚLSTVÍ – Pole ovládaná tabletem

V zemědělství stejně jako v řadě jiných oborů běží digitalizace na plné obrátky. Brzy nemusí být nereálná představa inteligentní zemědělské techniky, projíždějící po poli bez řidiče a fungující podle GPS a analýzy digitálních dat. Sama si podle nich vyhodnotí, kde je potřeba aplikovat kolik hnojiv či herbicidů. Zároveň bude brát v úvahu i nejnovější předpověď počasí.

V poli budou zapíchané senzory vyhodnocující sílu osvitu v daném místě, množství srážek, nasycení půdy vodou a složení živin v konkrétním sektoru pole. Systém doplní drony, které se občas proletí nad polem, a zdarma dostupné obrazové záznamy z družic. Farmář či agronom družstva budou ovládat veškeré dění na poli z tabletu a na základě spousty dostupných dat si budou kdykoliv moci prostudovat stovky statistických údajů či analýz, na jejichž základě se pak rozhodnou pro další strategii.

Do robotizace či digitalizace podle některých údajů investuje až 20 procent zemědělských subjektů v Česku, takže výše zmíněný obrázek nemusí být takovou utopií, jak se může zdát. 40 let staré traktory pamatující ještě JZD, které stále někdy vídáme na českých polích, se stanou minulostí.

Továrna

Původní Továrna periodicky mapovala vždy monotématicky různé segmenty tuzemského i světového průmyslu.

www.itovarna.cz