Obrázek 1: Na rozdíl od konceptu údržby ve formě „provozování zařízení až do úplného selhání“ spadají preventivní i prediktivní metody údržby do kategorie proaktivní údržby. Všechny obrázky publikovány se svolením společnosti Grace Technologies Obrázek 1: Na rozdíl od konceptu údržby ve formě „provozování zařízení až do úplného selhání“ spadají preventivní i prediktivní metody údržby do kategorie proaktivní údržby. Všechny obrázky publikovány se svolením společnosti Grace Technologies

Cestou je analýza zvýšené produktivity pomocí chytré technologie pro monitorování zařízení.

Průmyslový internet věcí (IIoT) otevírá cestu k bezpečnějšímu a inteligentnějšímu digitálnímu pracovnímu prostředí. Digitální transformace pro účely údržby usnadnila proces plánování jako nikdy předtím. Když jsou požadavky na údržbu naplánovány s předstihem, k čemuž pomohou včasné informace o stavu zařízení, technici jsou pak lépe připraveni na daný úkol. Na rozdíl od reaktivního provádění údržby, kdy je velký tlak na to, aby bylo vše co nejrychleji opět v provozu, je tento proces podstatně efektivnější.

Řešení IIoT lze definovat jako „síť strojů, počítačů a lidí zajišťující inteligentní průmyslové operace s využitím pokročilé analýzy dat pro dosažení transformačních obchodních výsledků“. IIoT využívá pokroku v oblasti snímacích, komunikačních, cloudových a výpočetních technologií, které pomáhají snižovat nákladné neplánované provozní prostoje, neboť poskytují včasnou indikaci hrozící poruchy a digitálně zachycují odborné zkušenosti lidí způsobem, jenž usnadňuje předávání těchto znalostí z jednoho pracovníka na druhého.

Organizace nyní mohou implementovat inteligentní snímače na kritická aktiva a využívat nepřetržité sledování vibrací anebo teploty ke sledování trendů a spouštění varovných hlášení při dosažení nestandardních prahových hodnot. Bezdrátové snímače lze například instalovat na motory a rotující zařízení a sledovat tak vibrace a teplotu. Snímače tato data interpretují a při zjištění anomálního chování upozorní týmy údržby. Toto včasné varování před blížící se poruchou zařízení umožňuje týmům údržby proaktivně reagovat, čímž nedojde k nervóznímu pobíhání kolem poruchy, která nebyla předvídána.

Reaktivní údržba

Pod pojmem reaktivní údržba se rozumí jakýkoli druh údržby, který byl naplánován méně než 20 hodin před jejím provedením. Během této doby vzniká pocit naléhavosti, který přispívá k vyššímu riziku a nižší úrovni plánování. Většina úrazů vzniká během překotného scénáře reaktivní údržby; podstatně bezpečnější je dlouhodobě naplánovaná, pečlivě promyšlená a řádně provedená údržba k tomu určeným a vybaveným týmem.

Na rozdíl od konceptu údržby ve formě „provozování zařízení až do úplného selhání“ spadají preventivní i prediktivní metody údržby do kategorie proaktivní údržby. Přestože preventivní a prediktivní metody mají společnou kategorii, principy, strategie a metody provádění jsou odlišné a v některých případech u prediktivních nástrojů poněkud složitější. Robustní a spolehlivý program údržby bude zahrnovat prvky preventivních i prediktivních nástrojů údržby.

Díky konceptu založenému na datech mají organizace k dispozici produktivnější prostředky pro zapojení budoucích generací kvalifikovaných pracovníků údržby, protože jsou vybaveni kompletní historií každého kritického aktiva, jehož údržbou jsou pověřeni. Jednou z hlavních hnacích sil technologie IIoT je však to, že ji lze využít také k nahrazení nebo potenciálnímu doplnění obtížně dostupného kvalifikovaného personálu údržby. V mnoha provozech po celém světě začínají odcházet do důchodu pracovníci údržby, kteří udržovali zařízení desítky let, a po nich zůstává pro další generaci jen málo znalostí.

Absolventi vysokých technických škol, kteří se kdysi hlásili na tyto specializované pozice v údržbě, se začínají více přiklánět k inovativnějším oborům a jsou méně nakloněni obsazování pozic v údržbě. V důsledku toho je důležité, aby technologie převzaly tento štafetový kolík a umožnily organizacím, které přicházejí o kvalifikované pracovníky údržby, nahradit část jejich odborných znalostí technologiemi IIoT.

PLE2109 MAG Grace Technologies figure 2Obrázek 2: Díky konceptu založenému na datech mají organizace k dispozici produktivnější prostředky pro zapojení budoucích generací kvalifikovaných pracovníků údržby, protože jsou vybaveni kompletní historií každého kritického aktiva

Přísliby technologie IIoT

Technologie IIoT slibuje zkrácení prostojů, zejména v nonstop světě průmyslu. Ve většině průmyslových oborů mohou být prostoje neuvěřitelně nákladné; jen ve zpracovatelském průmyslu jde o ztrátu příjmu ve výši přibližně 20 miliard dolarů. Obecně platí, že máte-li v provozu starší zařízení, které může být až 60 let staré, máte jistotu, že budete muset provádět neustálou údržbu. Pokud řešení IIoT dokáže eliminovat kontroly těchto starších zařízení na základě stanovených prohlídek a zajistit prioritizaci jednotlivých kontrolních prohlídek, může to pro organizace znamenat vysokou přidanou hodnotu.

Základní technologie pro IIoT jsou již nyní připraveny na vstup do hlavní fáze. Snadno implementovatelné snímače jsou dnes cenově dostupné a snadno sehnatelné. Bezdrátové a síťové komunikační architektury byly vytvořeny tak, aby byly dostatečně odolné v podmínkách průmyslového prostředí. Cloudový hosting se stal rozšířeným, cenově dostupným a skutečně důvěryhodným řešením. Už jen tyto tři úspěchy mohou organizacím pomoci vybudovat robustní a spolehlivá řešení IIoT.

Mnoho podniků má problémy s prostoji, které stojí jejich organizaci čas i peníze. Nemají neomezený rozpočet na údržbu, který by jim umožnil vyrovnat ztráty způsobené degradací zařízení nebo neočekávanými poruchami. Některá zařízení mají naopak problémy, kdy bylo na údržbu vynaloženo tolik peněz, že obtíže s prostoji byly efektivně eliminovány.

I to však může být neoptimální vynaložení peněz na údržbu, protože ztrácíte více, než potřebujete k optimalizaci požadavků na prostoje. Doufáme, že díky řešení IIoT nastane rovnováha a vy budete vynakládat přiměřené nebo optimální množství prostředků na údržbu, abyste snížili prostoje na úroveň, která je nezbytná pro fungování vašeho podniku.

Neexistuje univerzální velikost

Technologie IIoT nepředstavuje univerzální řešení. Rozhodnutí, která s tím souvisejí, budou vždy složitá a mnohostranná. A pokud si nepromyslíte důsledky integrace se starším zařízením a důsledky nového systému se stávajícími pracovníky, pravděpodobně dosáhnete při zavádění IIoT horších výsledků, než kdybyste položili základy pro začlenění do sítě.

V oblasti automatizace IIoT existuje obrovský potenciál návratnosti investic. Může být přínosná, jelikož snižuje neočekávané prostoje, ale lze ji také využít k tomu, aby pomohla zalepit rozšiřující se mezeru v počtu kvalifikovaných pracovníků údržby, která vzniká tím, že stále více schopných údržbářů odchází do důchodu. Nejdůležitějším aspektem, který bychom měli ocenit, je především úroveň bezpečnosti práce zvýšená díky analytickým nástrojům IIoT, které umožňují provádět optimální plánování a proaktivní přístup k údržbě.

Nick Schiltz pracuje jako autor technických článků pro společnost Grace Technologies v Davenportu ve státě Iowa. Společnost se specializuje na produkty týkající se bezpečnosti elektrických zařízení a řešení prediktivní údržby. Během pěti let svého působení ve společnosti Grace publikoval Schiltz více než dvě stě padesát blogových příspěvků na různá témata od osvědčených postupů v oblasti bezpečnosti elektrických zařízení až po budoucí dopad technologie IIoT v průmyslové výrobě. Další Schiltzovy práce si můžete přečíst na týdenním blogu společnosti Grace zaměřeném na bezpečnost a spolehlivost údržby v elektrotechnice na adrese GracePort.com.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz