Je zapotřebí jít nad rámec konceptu Big Data a získávat relevantní data

Je zapotřebí jít nad rámec konceptu Big Data a získávat relevantní data

Účastníci panelové diskuse konané v rámci konference Year in Infrastructure (Rok v infrastruktuře), jež se konala v Londýně a kterou každoročně pořádá společnost Bentley System, propagovali hodnotu rozšíření projektových údajů do provozních činností a pracovních postupů.

Co se stane s daty z podnikových zařízení, poté co skončí fáze projektování a výstavby? Účastníci průmyslového fóra konaného v rámci konference Year in Infrastructure (Rok v infrastruktuře) 4. listopadu 2015 v Londýně, kterou každoročně pořádá společnost Bentley System, se shodli na tom, že tato data jsou ve většině případů uložena k ledu. Pokud se tato praxe nezmění, nebude moci koncept průmyslového internetu věcí (IIoT) dosáhnout svého plného potenciálu.

„Potřebujeme revoluci jako sůl,“ prohlásil Ed Merrow, generální ředitel společnosti Independent Project Analysis (IPA) se sídlem ve Virginii. „V průmyslovém světě se musíme dostat do takové fáze, kdy začneme konstrukční údaje aktivně používat. Poté začnou žít svým vlastním životem. V průmyslové praxi si většina provozovatelů nikdy fyzicky nepřevezme projektovou databázi, která vlastně tvoří základ jejich provozních činností.“

V současné době je 3D modelování běžnou praxí a virtuální realita se již stává standardním nástrojem, díky němuž jsme schopni pozorovat stavbu v jejím prostředí. Pomocí softwaru pro projektování a výstavbu již můžeme označit každý jednotlivý kus zařízení, který je instalován v rámci výstavby zařízení na zelené louce. Bohužel přenesení těchto informací pro následné použití v rámci provozování zařízení zřídkakdy nastane, což představuje obrovské plýtvání kapitálem a informacemi, jak sdělil Ed Merrow tisícovce projektantů a odborníků na budování infrastruktury z celého světa.

„Stavíme zařízení, která budou provozována minimálně jednu generaci, ne-li déle,“ zdůraznil Merrow. „Do provozování těchto aktiv vkládáme velké peníze. Musíme ukázat těm, kteří mají ve firmách rozhodovací pravomoc, že to funguje. Vzhledem k tomu, že se tito lidé zajímají především o výtěžek z dalšího čtvrtletí, budeme muset změnit současnost. Takže směr k vyšší optimalizaci aktiv dává smysl.“ 


Přijetí technologie

Vzhledem k tomu, že 3D konstrukční model má k dispozici všechny relevantní informace o zařízení, lze jej snadno přesunout do funkčního 3D provozního modelu. A zatímco z technologického hlediska toto není žádný problém, tak jak Merrow poznamenal, v praxi se to téměř vůbec neděje, což jen přispívá ke zvyšování nákladů výrobců.

„Představte si, že všechno, co bychom měli udělat, je provést změny stávajícího modelu,“ snažil se Merrow objasnit situaci. „Průmyslový svět utrácí polovinu svého kapitálu za malé projekty ve stávajících zařízeních. Mohli bychom podstatně snížit tyto výdaje, kdybychom se plně zaměřili na optimalizaci aktiv.“

Účastníci diskuse reprezentovali průmyslové obory veřejného i soukromého sektoru, např. odvětví těžby ropy a zemního plynu, komunální služby, vybavení budov a další systémy veřejné infrastruktury. Všichni přítomní se shodli na tom, že problémy ve výrobních prostředích jsou totožné napříč všemi obory a že řešení jsou podobná – rozšíření využívání 3D konstrukčních a stavebních dat v rámci provozování zařízení.

Rowan Steele je síťový specialista ve společnosti South Australia Water. „Je důležité, abyste věděli, že jsme státem vlastněná společnost, a z toho vyplývá, že jsme málo ochotni riskovat,“ konstatoval Steele. „Ale změnili jsme naši strategii ohledně zprostředkování energie. Bylo nám právně uznáno, že se můžeme přesunout z nepříznivého postoje k riziku do tohoto nového světa, v němž jsme mohli vstoupit na trh s elektrickou energií. Abyste to mohli provést, musíte změnit způsob, jakým je společnost provozována.“

„Je to rovněž záležitost zákazníků, kteří vyžadují nejen Big Data, nýbrž relevantní data,“ konstatovala Amanda Clacková, partnerka společnosti Ernst & Young a předsedkyně Královské instituce certifikovaných odhadců (Royal Institution of Chartered Surveyors – RICS). „Otázkou je, zda jsme schopni použít data efektivním způsobem,“ dodala Clacková. „Jsou to klienti, kteří začínají řídit naše podnikatelské programy, a v současné době se již nejedná o IT řízený projekt. Je to podnikatelsky a obchodně řízený projekt.“

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz