Pět kroků k nastartování úspěšného programu IIoT

Obrázek 1: Začněte plánovat připravenost k implementaci technologie v dostatečném předstihu před její instalací. Obrázek byl publikován se svolením společnosti Fluke. Obrázek 1: Začněte plánovat připravenost k implementaci technologie v dostatečném předstihu před její instalací. Obrázek byl publikován se svolením společnosti Fluke.

Průmyslový internet věcí (IIoT) a údržba založená na aktuálním stavu zařízení mění způsob, jakým identifikujeme, zadáváme a dokončujeme jednotlivé pracovní úkony.

Pokud je průmyslový internet věcí (IIoT) zařazen do plánu vaší organizace, přinášíme vám pět odborných tipů, které vaší společnosti pomohou získat šanci na úspěch v rámci jeho implementace.

 1. Zaměřte se na správnou implementaci řízení změn v oblasti IIoT

IIoT a údržba založená na aktuálním stavu zařízení (condition-based maintenance – CBM) mění způsob, jakým identifikujeme, přidělujeme a dokončujeme jednotlivé pracovní úkony. Tato změna vyžaduje, abychom si tento koncept ověřili prostřednictvím strategického a taktického know-how. Vzpomínám si, že když jsem v rámci poslední iniciativy týkající se implementace IIoT pracoval s konkrétním klientem, vedení dané organizace nejprve identifikovalo odpůrce (jakýchkoli) změn a snažilo se je v rámci pilotních projektů obejít. Takové obcházení personálu může vyvolat vzájemnou nedůvěru a rozpoutat neshody. Lepším způsobem, jak získat podporu, je zažádat o pomoc zastánce změn a vlivné osoby v týmu.

Osobní zkušenosti člověka s pracovními postupy a prováděním údržby mohou významně ovlivnit vnímání programu IIoT. Přivítejte názorovou opozici a její otázky a pokuste se řešit obavy protistrany. Zdůrazněte, že IIoT nelikviduje pracovní místa, ale spíše umožňuje týmům soustředit se na to, co umějí nejlépe, a zároveň automatizovat funkce monitorovacího zařízení.

V odpovědích na otázky, proč chce podnik změnu, proč jsou data nezbytná a jaký to bude mít dopad na personál, musejí být zahrnuty týmy všech oddělení, veškeré komunikační plány a kontrolní body. Tato úroveň komunikace napříč týmy by měla trvat po celou dobu pilotního projektu. Pracujte na tom, aby se lidé cítili do výsledku zapojeni a na změnách osobně zainteresováni (viz obr. 1).

 1. Vyhněte se tomu, že si v rámci zavádění pilotního projektu bude každé oddělení hrát jen na svém písečku

Zformulujte požadovaný konečný výsledek a roli, kterou IIoT ve vaší organizaci hraje. Společnost Fluke Reliability dříve spolupracovala s organizací, jejíž skupina zaměřená na elektrotechniku a spolehlivost náhodou zjistila, že soutěží o rozpočtové prostředky na duplicitní pilotní projekty zaměřené na shromažďování stejných dat z různých aktiv.

Během setkání napříč odděleními vyšlo najevo, že obě oddělení pracují na stejné iniciativě. Skupiny usoudily, že by mohly učinit strategičtější rozhodnutí a definovat soubor poněkud širších standardů.

PLE2108 MAG Fluke Fig 2Obrázek 2: Každé oddělení má tendenci ukládat si data na svůj disk, k němuž nemají přístup jiná oddělení; v tomto příkladu nejsou data univerzálně přístupná napříč čtyřmi různými specializacemi údržby. Obrázek byl publikován se svolením společnosti Fluke

Přestože toto uvědomění narušilo původní harmonogram, umožnilo organizaci zaujmout pozici pro efektivnější výběrové řízení a pilotní projekt. Pokud jde o technologie, data a aplikace, neexistuje univerzální řešení (viz obr. 2). Snažte se poznat, co dělají jiné skupiny, a zjistěte, zda výsledek stojí za vynaloženou námahu nebo zda se jedná o propadák. Zeptejte se:

 • Jak dopadla implementace?
 • Jak probíhala podpora ze strany dodavatele?
 • Jak vypadala data a kam se poděla?
 • Mohlo by to mít přínos pro jiné oblasti nebo oddělení?
 1. Plánování a realizace pilotního programu IIoT

Pilotní program představuje experiment, dohodu o společném vyzkoušení IIoT a jeho otestování oproti očekávaným výsledkům. Investovat příliš mnoho a příliš brzy do nové technologie může být riskantní. Velké investice znamenají vyšší a různorodější očekávání. V některých případech může být i výhra považována za neúspěch kvůli nevhodně nastaveným předpokladům. Stanovení požadavků a určení toho, jak vypadá „skutečná výhra“, zredukuje počet chybných úsudků o projektu (viz obr. 3).

PLE2108 MAG Fluke Fig 3Obrázek 3: Návrhy pro úspěšnou strategii implementace pilotního projektu technologie IIoT

Většina organizací vnímá útvar údržby jako oddělení, které si obvykle jako poslední zajišťuje část rozpočtu. Zvažte nasazení technologií připojení IIoT, jako jsou Connect2Assets a Fluke Mobile, ve formě zkušebního provozu, abyste si vyzkoušeli jejich výhody, aniž byste se plně zavázali k finální investici.

Přijměte opatření na ochranu každého projektu v oblasti nových technologií, kdykoli je to možné. Neúspěch při uvedení na trh může ztížit budoucí šance na zavádění inovací. Mezi běžné způsoby řízení rizik a nákladů pilotního projektu IIoT patří:

 • plánování strategického, postupného a prioritního spuštění;
 • nalezení partnera, který je ochoten investovat do vašeho úspěchu;
 • zjištění, zda existuje levná možnost ověření konceptu;
 • soustředění na škálovatelnost;
 • disponování transparentností, včetně slabých stránek.
 1. Vyhněte se stagnaci a letargii, což v rámci zavádění technologie IIoT hrozí každému

Každodenní povinnosti musejí pokračovat i během pilotního provozu. Obvykle je vedou a kontrolují odborníci na danou problematiku (SME) anebo manažeři zodpovědní za řízení spolehlivosti.

PLE2108 MAG Fluke Fig 4Obrázek 4: Nejúspěšnější formy implementace obvykle rozšiřují plánování projektu až do fáze jeho trvalé udržitelnosti

Jakmile se však pilotní projekt spustí a počáteční nadšení opadne, může být náročné udržet zájem, zatímco všichni žonglují s protichůdnými prioritami (viz obr. 4). Zde je sedm způsobů, jak zůstat koncentrovaný na cíl:

 • určete skupinu aktiv, která se budou pilotně testovat;
 • vypracujte plán pro realizaci menšího projektu;
 • naplánujte schůzky v příslušných intervalech;
 • naplánujte schůzky týkající se kontaktních bodů, kontrolních bodů a milníků;
 • udržujte zapojení klíčových zúčastněných stran;
 • v duchu si představujte cílovou rovinku;
 • stanovte další kroky, které budete realizovat po ukončení pilotního projektu.
 1. Zvolte si vhodného partnera pro implementaci technologie IIoT

Cesta vedoucí k zavedení IIoT je pro každou organizaci jedinečná. Společnosti, jež investují svůj čas a peníze, by měly pěstovat partnerství, které přesahuje typický vztah s dodavatelem. Poskytovatelé by měli být schopni zajistit kombinaci reálných odborných znalostí, technických inovací a nepřetržité podpory.

Tisíce společností se pokouší prodat nějakou verzi umělé inteligence (AI) a IIoT. Při rozhodování si uvědomte, že existují věci, jimiž se některé technologie odlišují od ostatních.

Zapadají jednotlivé technologie a funkce do širší, ucelené vize vaší společnosti? Vytvořily něco, co neřeší potřeby zákazníka (tj. vás)? Začínají samotnou technologií, anebo stavějí na již předchozích zkušenostech zákazníka?

Mezi další důležité otázky, které je třeba si položit před výběrem partnera IIoT, patří (viz obr. 5):

 • Shoduje se jeho vize s vaší?
 • Má za sebou historii úspěšných partnerství?
 • Je schopen se prokázat dlouhou životností a stabilitou?
 • Jak vypadá jeho časový harmonogram?

PLE2108 MAG Fluke Fig 5Obrázek 5: Čtyři charakteristické aspekty, které je třeba vyžadovat od technologického partnera

Nyní víte, proč některé pilotní projekty implementace IIoT selžou a také máte k dispozici několik strategií, jak dosáhnout úspěchu s plánem připraveným na míru vaší společnosti. Neustále vyvíjejte snahu získat co největší množství informací o pilotních programech IIoT.

Brian Harrison, autor článku, je vedoucí pracovník pro oblast IIoT ve společnosti Fluke Reliability, která je jednou z divizí společnosti Fluke Corp. Je certifikovaný vedoucí pracovník v řízení provozní spolehlivosti a má více než desetiletou praxi v oblasti správy podnikových aktiv.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz