Přijetí potenciálu skrývajícího se za IIoT v rámci údržby

Přijetí potenciálu skrývajícího se za IIoT v rámci údržby

Průmyslový internet věcí (IIoT) a koncept IIoT jsou dnes ve světě údržby velice módními slovy. Ale co je tím vlastně myšleno a jak mohou tyto koncepty prospívat odborníkům v oblasti údržby, kteří se pokoušejí splnit požadavky na výrobu, zvyšovat produktivitu a pozitivně ovlivňovat hospodářský výsledek podniku, zatím nebylo přesně stanoveno.

Příběh IIoT se rozvinul do úplně jiných rozměrů ve srovnání s tím, jak byla tato problematika před 15 lety představována. Ze začátku vrcholná vedení podniků jen velmi neochotně přijímala novinku skrývající se za tajemným pojmem IIoT. V současné době se využití technologie cloudu stává standardním požadavkem. Systémy na bázi cloudu a IIoT umožňují společnostem nakupovat ta nejlepší řešení, aniž by obracely IT oddělení ve svých podnicích vzhůru nohama. Společnosti dnes mohou přijímat a aplikovat kritické aspekty IIoT, včetně strojního učení, analýzy a mobility. 

Strojové učení

Strojové učení představuje typ umělé inteligence, která poskytuje počítačům schopnost naučit se vzorům a trendům bez specifického programování. Strojové učení se zaměřuje na vývoj programů, které se automaticky mění, když jsou „krmeny“ novými daty. Pro profesionály v oblasti údržby mohou tyto programy znamenat změny v plánech preventivní (PM) nebo prediktivní (PdM) údržby na základě aktuálního stavu zařízení.

Není důležité, jakým způsobem jsou informace importovány do systému počítačového řízení údržby (CMMS). Moje zkušenosti s vývojem CMMS a mobility ukázaly, že i při manuálních metodách je strojové učení schopno směřovat k zavedení postupů, pomocí nichž jsou řešena úskalí v oblasti plánování, je dosahováno lepšího řízení zásob, propracovanějších postupů PM a zvýšené disciplíny údržby. 

Analýza

Informace o veškerém zařízení, pracovní síle a řízení práce jsou snadno dostupné při propojení CMMS a nástroje. Odborníci v oblasti údržby jsou prostřednictvím pokročilé analýzy schopni interpretovat data z více zdrojů (včetně strukturovaných i nestrukturovaných dat) a předat je do široké škály operačních systémů a systémů správy aktiv. Tato analýza poskytuje hlubokou a širokou perspektivu, jež odhaluje situace a stavy, které nejsou běžně vyhodnocovány.

Příkladem by mohlo být pochopení stavu okolního prostředí konkrétního zařízení, když začne selhávat a pak když se úplně porouchá. Tento hlubší a širší pohled může osvětlit přispívající faktory, které nebyly dříve brány v potaz. Máme-li tyto údaje k dispozici, je snadnější předpovědět, co se v blízké budoucnosti může přihodit.

Společnosti analyzují výkonnost zařízení včera a dnes, aby předpověděly, co se stane zítra. Co vše je tedy možné s využitím analýzy IIoT:

  • Výrobci mohou zabránit poruchám vozidla a předem informovat řidiče nebo předpovědět výpadky v procesu montážní linky.
  • Ropné a plynárenské společnosti jsou schopny vyvíjet optimalizované plány údržby kritických aktiv.
  • Elektrárenské společnosti mají možnost předvídat výpadky v zařízeních pro výrobu energie. 

Mobilita

V dnešním průmyslovém světě převládají nad stolními počítači chytré telefony a notebooky. Mobilita je vázána na většinu věcí v našem světě a může pomoci zajistit nákladově efektivní metodu, která by mohla využít potenciál IIoT. Síla skrývající se v mobilních technologiích je schopna přimět strojní učení a analýzu k přenášení dat přímo z některého ze zařízení do přenosného zařízení.

Chytré telefony a tablety nám pomáhají zpřístupnit velké množství dat, včetně historie kritických zařízení, což ovlivňuje naše budoucí rozhodnutí.

Díky korelaci historických trendů a aktuálního stavu jsou společnosti schopny odhalovat závady a prodlužovat tak dobu provozuschopnosti svých zařízení. Je rovněž možné mít přístup ke standardním provozním postupům pro opravy zařízení prostřednictvím chytrého telefonu, což snižuje podíl poruch v důsledku ručních chyb.

Pro profesionály v oblasti údržby to znamená, že to, kde se vaše společnost nachází dnes, nemusí být tak daleko od místa, kde se může nacházet zítra. Nástroje pro začátek integrace IIoT jsou k dispozici již nyní.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz