Propojte data o kvalitě s procesními daty

Využívání pokročilých analytických metod může pomoci kvalitě produktu a provozní efektivitě.

Kvalita produktu zůstane neustále ve středu pozornosti a výzvou pro výrobní společnosti. Měnící se prostředí na trhu přináší průmyslu nové způsoby, jak pomocí velkých dat (Big Data) usilovat o provozní dokonalost a dosahovat jí. Velká data a průmyslový internet věcí (IIoT) otevřely nové způsoby, jak zlepšit kvalitu výrobků. Pokročilá samoobslužná analytika umožňuje odborníkům z oboru přispívat k provozní dokonalosti a plnit firemní cíle kvality a ziskovosti. Moderní definicí kvality je „vhodnost pro zamýšlené použití“, což znamená splnit nebo i překročit očekávání zákazníků. Dalším způsobem, jak definovat kvalitu, je sledovat, co třemi způsoby ovlivňuje kvalitu produktu, než jej zákazník použije (viz obrázek):

Big data kvalitaKvalita výrobku je ovlivňována a řízena v různých fázích, než výrobek použije zákazník. Obrázek poskytla společnost TrendMiner

1. Surovina: Surovinami vstupujícími do výrobního procesu jsou často přírodní materiály, které mají obvykle různou konzistenci, což vyžaduje úpravy procesu, aby byla zachována neměnná úroveň kvality hotového výrobku.

2. Výrobní linka: Technické řešení a konfigurace výrobní linky ovlivňují výkonnost procesu a zařízení, které se zase ovlivňují navzájem. K ovlivnění výkonnosti zařízení nebo celkové efektivity zařízení (OEE) může docházet například v případě, kdy by látka zanášela výměníky tepla při průchodu trubkami.

Fungování zařízení může ovlivnit okolnosti zpracování produktu, například pokles tlaku způsobený nesprávným fungováním čerpadla. Systém řízení procesu obvykle dokáže zajišťovat dosahování konzistentní úrovně výroby a zároveň zachování souladu s bezpečnostními požadavky a nákladové efektivity.

Kvalitu meziproduktů lze během výroby testovat a monitorovat, ale aby se zjistilo, zda výrobek splňuje požadavky, provádějí se laboratorní testy podle postupů řídicího systému.

3. Podmínky skladování a odeslání produktu: Balení, manipulace a okolní prostředí mohou ovlivnit dobu, po kterou se zachovají parametry výrobku. Zákazník může dodaný výrobek využívat jako surovinu pro další výrobní proces. Při použití produktů v rámci výrobního procesu shromažďuje zákazník kvalitativní data a poskytuje dodavateli zpětnou vazbu ke zlepšení budoucích dodávek objednaného zboží. Tato zpětná vazba uzavírá horní smyčku na obrázku. 

Kontrola kvality, nebo zajištění kvality?

Kontrola kvality (QC) a zajištění kvality (QA) zabezpečují kvalitu produktu. QC a QA jsou úzce příbuznými, přesto různými koncepty. QC detekuje chyby v produktu, zatímco QA předchází problémům s kvalitou. Typicky se QC provádí až po vyrobení, zatímco QA zahrnuje činnosti pro prevenci problémů s kvalitou a vyžaduje systematické měření, porovnávání se standardem, monitorování procesu a související smyčku zpětné vazby.

Klíčem k QA jsou časové řady výrobních dat získávané ze senzorů a shromažďované v aplikacích pro získávání dat. Data může zachycovat datový sklad s prohlížečem trendů a analytickými schopnostmi. Pro analýzu provozního výkonu mohou být potřebné programovací dovednosti.

S nárůstem výpočetního výkonu je možné vizualizovat časové série dat procesu a zařízení z mnoha měřicích přístrojů. Procesní experti mohou využívat schopnosti vizualizace a rozpoznávání vzorů ze samoobslužných analytických nástrojů pro hodnocení výrobních procesů a korelací. Software se používá k tomu, aby zjistil, co se stalo, jak často a proč se to děje, a dokonce naznačuje potenciální příčiny předcházející procesu.

Posílením schopností procesních techniků za pomoci pokročilých analytických nástrojů lze interpretací dat vyhodnocovat větší počet výrobních problémů. Procesní data poskytují dobré možnosti pro zajištění kvality produktu prostřednictvím samoobslužné analýzy. Viz příklad použití v internetové verzi článku. 

Edwin van Dijk, viceprezident marketingu společnosti Trend Miner. Upravila Emily Guentherová, zástupkyně obsahového ředitele, Control Engineering, CFE Media, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com