Filozofií společnosti ICM z dánského Odense je využívat roboty všude, kde to dává smysl, a lidským pracovníkům přenechat komplexnější úkoly s vyšší přidanou hodnotou. Touto strategií se firma, která je předním dodavatelem ochranných a technických pomůcek ve Skandinávii s ročním obratem přes 400 milionů dánských korun, řídí zejména v oblasti svých logistických operací.

Mobilní platformy se autonomně pohybují ve výrobních závodech a dopravují produkty z jednoho stroje do druhého. Tento scénář je již v určitých odvětvích průmyslu reálný. Pokud jsou výrobní části příliš těžké, aby se mohly pohybovat pomocí lidské síly, jsou tzv. Autonomous Guided Vehicles (AGV) kvalitním řešením. V tomto případě není nutné, aby byla každá nová operace začleněna do stávajících výrobních linek. Tyto další možnosti znamenají větší flexibilitu výroby a často i rozhodující konkurenční výhodu. Mobilní robotické systémy, které nejenom přepravují výrobky, ale také jsou schopny je opracovávat a provádět na nich různé operace a zároveň spolupracovat přímo s lidmi, se stanou nedílnou součástí flexibilních řešení výroby budoucnosti. Postupně nahradí průmyslové roboty starších generací, které provádějí opakovaně stejné úkoly na omezeném chráněném místě, pevně ukotveny k podlaze.

Cesta jedné společnosti k IIoT začala podstatně dříve, než tento koncept získal svůj populární název. 

Již několik let probíhá v českých výrobních podnicích úsilí o zvýšení provozní efektivity. Poté co ERP systémy přinesly celopodnikové řízení a MES systémy umožňují optimalizovat výrobní procesy na dílnách, je na obzoru další evoluční krok – zvýšení efektivity vnitropodnikové logistiky.  Robotizace výrobních operací je v plném proudu, a právě roboty budou v blízké budoucnosti hrát hlavní roli i v optimalizaci logistiky.