Výzva Průmysl 4.0 a její transformace do konceptu Údržba 4.0 dělá zodpovědným manažerům údržby mnoho vrásek na čele.

Existují tři způsoby, jak zlepšit provozní operace díky dokonalejšímu přístupu k datům. 

Vhodná míra zátěže a správný způsob používání jsou klíčové pro zajištění delší životnosti. 

Soustava motor–čerpadlo je nejrozšířenějším zařízením zejména v chemickém a petrochemickém průmyslu. Achillovou patou této soustavy jsou ložiska a mechanické ucpávky. Vůle v ložiscích se pohybuje v desetinách mikrometru, v ucpávce 0,5–1 µm. Extrémní síly, které působí statické tlaky a tepelné deformace od potrubí, dynamické síly od provozu mimo optimální pracovní bod, způsobí předčasné poškození ložisek a ucpávek.

Testování a monitorování nabízejí nejlepší možnost, jak indikovat zdraví filtračních prvků.

Strana 1 z 2