Běžná středně velká strojírenská společnost investuje v průměru až patnáct pracovních hodin měsíčně, aby vytvářela chybějící data o zařízení – to je čas, který lze využít jinde a lépe. Společnost EPLAN, poskytovatel řešení, nyní nabízí podporu: díky nové funkci Data Portal Request Process si mohou zákazníci prostřednictvím kreditního systému objednat data jednotlivých zařízení v kvalitě EPLAN Data Standard. Navíc jsou podporovány nové funkce pro výběr zařízení od společností ABB a Siemens, které zjednodušují konstrukční práce, včetně amerického formátu NFPA.

Spotřebitelé volají po digitálních inovacích, ale dvě třetiny z nich si nejsou jisté, kdo má přístup k jejich osobním údajům.

Data Protection Day, který připadá na 28. leden, je každoroční příležitostí pro připomenutí a poučení organizací o nejúčinnějších přístupech při přípravě na množství hrozeb, které ohrožují kontinuitu podnikání a které existují v globálním digitálním prostředí. Od posílení obrany proti ransomwaru až po školení zaměstnanců v oblasti dodržování bezpečnostních předpisů je důležitou součástí každé strategie moderní ochrany dat schopnost data zálohovat a kdykoli obnovit. 

Pokrok v automatickém zpracování dat a algoritmech strojového učení navyšuje hodnotu modelů a simulací.

S digitalizací, která je ve firmách v posledních letech důležitým tématem, se neodmyslitelně pojí práce s daty. Letošní průzkum agentury Forrester Consulting zpracovaný pro společnost Dell Technologies přitom zjistil, že více než polovina světových firem je daty zahlcena a neumí s nimi efektivně zacházet. Nadějně však vypadají výsledky průzkumu z České republiky, podle kterých se 14 % tuzemských firem řadí mezi tzv. „datové šampiony“, tedy firmy datově zdatné a schopné přeměnit data na informace pomocí patřičných modelů. Tento výsledek je tři procentní body nad evropským průměrem a dva nad celosvětovým.

Strana 1 z 3