Národní centrum Průmyslu 4.0 připravilo Analýzu českého průmyslu 3/2022 u příležitosti nezávislé debaty osobností průmyslu – Barometr českého průmyslu. Analýza vychází z dat, které byly získány během 213 rozhovorů s klíčovými představiteli vybraných společností českého průmyslu, vedení průmyslových svazů a dalších odborníků českého průmyslu. Průzkum se uskutečnil od září do listopadu roku 2022.

Pět sad otázek poskytuje kontrolní seznam pro plánování, zavádění a používání průmyslového internetu věcí (IIoT).

Internet věcí (IoT) může průmyslovým podnikům pomoci shromažďovat více informací a využívat je k udržitelnějšímu a efektivnějšímu provozu. Podívejte se na čtyři přínosy průmyslového IoT pro OEE (celkovou účinnost zařízení).

V Praze se od 26. do 27. září 2022 uskutečnil osmý ročník Evropské klastrové konference. Na akci se sešli manažeři klastrů, tvůrci politik a odborníci z celé Evropské unie, kteří diskutovali o nejnovějších trendech v klastrových politikách. Konference se zaměřila na výzvy týkající se posílení role a přidané hodnoty klastrů při implementaci aktualizované průmyslové strategie EU, stejně jako v dalších klíčových evropských iniciativách ovlivňujících průmysl.

Praxe při studiu, nejen letní brigády, exkurze i možnost dlouhodobé spolupráce pro absolventy. Seznámení mladých lidí s průmyslem může mít řadu podob a firma věří, že si cestu k průmyslové tradici, kvalitnímu vzdělávání v oboru a dobře placené práci mohou najít. Kamenický Strojmetal proto začal spolupracovat hned se třemi středními školami v okolí. Jsou jimi SPŠ Vlašim, SPŠS Betlémská a Integrovaná škola Benešov.

Strana 1 z 2