Výhody IIoT

listopad 01, 2021

Průmyslový internet věcí přináší další výhody do oblastí automatizace, rozhraní člověk–stroj, MES, ERP, podnikové výrobní inteligence a analytiky.

Jednou z klíčových úvah mnoha společností je v současné době možnost využití plného potenciálu asistované/rozšířené reality (AR) a umělé inteligence (AI). Firmy nasazují různá řešení AI a AR. Společnost McKinsey nedávno zjistila, že v souvislosti s probíhající pandemií zvýšily organizace investice právě do technologií AI. Gartner navíc předpovídá, že v roce 2022 tento trend ještě zesílí. Očekává se, že globální trh AR poroste od roku 2021 do roku 2028 ročně (CAGR) o 43,8 %.

Informační technologie se neustále vyvíjejí. V poslední dekádě se změny v používaných technologiích dotkly každé společnosti. Mezi nejčastější inovace patří progres v oblasti automatizace a nasazování cloudových služeb či umělé inteligence.

Čtvrtá průmyslová revoluce shrnuje změny, díky kterým došlo a stále dochází ke zefektivnění i automatizaci procesů v oblasti dopravy, samotné výroby či komunikace skrze digitální technologie. Současné technologické trendy jsou navíc ovlivněné i pandemií koronaviru, která se v některých ohledech zapříčinila o jejich rychlejší ukotvení. Firmy, které plánovaly přesun do online prostředí a nasazení moderních technologií v rámci několika let, zvládly najednou celý proces během několika měsíců. Zdá se, že inovace se dějí více v přístupu lidí k technologiím. Především díky připojení k internetu, které je všudypřítomné. Technologie 5G tomu pouze nahrává. Čeští operátoři jsou nuceni zlevňovat data, celý svět se přesouvá do kyberprostoru s názvem Internet. To jsou faktory, které nutí firmy myslet jinak. A jakým výzvám čelí průmysl? Automatizace, digitalizace a data. To jsou tři velké hlavní trendy, které nyní v oblasti digitálních technologií rezonují, především díky novým možnostem umělé inteligence (AI).

Umělá inteligence (AI) a strojové učení (ML) mohou výrobcům přinést mnoho výhod a pozitivních výsledků v oblasti optimalizace, prediktivní údržby a dalších. Podívejte se na tři úvodní kroky každého projektu strojového učení.

Strana 1 z 10