Tandemový systém: Nejdůležitější je nalezení správného partnera pro implementaci IIoT

Tandemový systém: Nejdůležitější je nalezení správného partnera pro implementaci IIoT

Automatizace dílenské výroby, integrace dat a optimalizace procesů zařízení se rozhodujícím způsobem podílejí na celkovém obchodním úspěchu dané společnosti v současném globálním podnikatelském prostředí. Zaměření na oblast informací, spojené se zavedením a implementací Průmyslu 4.0, klade ještě větší důraz na výběr nejlepšího partnera, který má řídit úspěch vašeho podnikání v rámci projektů cílených na automatizaci. Když toto vše víme, je důležité vytvořit si vztah se systémovým integrátorem, který zaujímá chápavý postoj k vašim potřebám a nabízí nejlepší řešení pro vaše podnikání.

Osvojit si internet věcí (IoT) v rámci vaší domácnosti může být stejně jednoduché jako objednávat nejmodernější inteligentní chladničku, termostat, žárovku nebo zvonek a zapojit je do elektrické sítě. U osvojování průmyslového internetu věcí (IIoT) se však jedná o vícevrstvé úsilí, tj. od prvotního plánování a pořízení až po implementaci, údržbu, provoz a opravu; každý krok totiž vyžaduje značné množství vynaloženého času a úsilí.

Ačkoli pro někoho mohou být tyto informace docela skličující, přijetí IIoT je proces, který když se úspěšně dokončí, katapultuje vás daleko před vaši konkurenci a nabídne lepší porozumění problematice vašeho podnikání i podnikovým procesům než kdykoli předtím. A osvojení si projektu průmyslového internetu věcí je záležitostí odvážného kroku vpřed, ke kterému jste vybízeni. 

Systémy zavedené v minulosti vs. nový projekt IIoT

Je pravděpodobné, že vaše společnost už zvažuje zavedení IIoT jako komplexního řešení firemního systému; z výsledku nedávno provedené studie vyplynulo, že více než 60 % společností se zabývá zavedením projektu IIoT nebo jej plánuje v příštím roce. Interní diskuse ohledně zavádění IIoT jsou běžné, ale nevěnují pozornost tomu nejcennějšímu, a to jsou kvalifikovaní lidé, kteří tyto systémy obhospodařují.

Od instalace snímačů na turbínových motorech až po připojení nemocnic k monitorování na dálku se v průmyslových odvětvích rozšiřují projekty  IIoT založené na cloudu. Je totiž nanejvýš důležité si udržovat aktuální informace o vývoji IIoT.

Společnosti, které kdysi měly náskok při využívání předchozí vlny průmyslové automatizace, zjistily, že tato dříve existující řešení nejsou jednoduše škálovatelná. Starší řešení mohou být omezena technologií, jež je závislá na vlastních datových centrech, a nelze je srovnávat s novějšími řešeními založenými na cloudových úložištích a integrovat je s jinými zdroji dat.

Tradiční řešení prediktivní údržby odráží přístup IIoT, který využívá monitorování zařízení v reálném čase, aby se předešlo poruchám a bylo zajištěno vysoce efektivní provozování zařízení. Tradiční systémy prediktivní údržby často spoléhají na nákladná vlastní řešení pro monitorování hardwaru, specializovaný software a dlouhodobě proškolené techniky, kteří manuálně „dolují“ data o výkonu zařízení, aby byli schopni porozumět podstatě poruchových stavů. Ačkoli se těmto implementacím podařilo překonat tradiční řešení preventivní údržby založené na předem pevně stanovených termínech zásahů údržby, nelze jej jednoduše rozšiřovat, tak aby poskytovalo efektivní výsledky v rámci celé společnosti. 

Slaďte své cíle s partnerem

Existuje řada technik prediktivní údržby, které mohou pomoci monitorovat strojní zařízení, co se týče míry opotřebení a případných poruch, ale ne všechny budou aplikovatelné pro vaši jedinečnou situaci. Můžete si pořídit brýle pro zobrazování virtuální reality (VR) do podniku a díky nim vidět některé velmi zajímavé a senzační věci, ale pokud neporozumíte vlivu, jaký mají na váš rozhodovací proces, bude obtížné zdůvodnit náklady na pořízení těchto brýlí.

Můžete umístit snímače na všechny ventilátory, pásy a čerpadla v podniku na plnění lahví, ale pokud neexistuje centrální systém, který vám umožní monitorování a optimální spolupráci všech součástí, nebudete schopni implementovat program efektivní prediktivní údržby.

Dodavatelé IIoT, kteří přemýšlejí trošku dopředu, poskytují snadná nastavení systému a budou s vámi spolupracovat v co nejširší míře, aby dokázali rychlou návratnost investic a umožnili rychlejší implementaci rozsáhlejšího programu.

Z tohoto důvodu se již předem snažte porozumět, jakým způsobem přemýšlí váš dodavatel. Poskytněte mu odezvu, jakým způsobem může pomoci vašemu týmu co nejlépe pochopit danou problematiku, a poté se rozhodněte na základě jeho odpovědi. Je důležité analyzovat plán dodavatele a najít tak nejlepší technologii, která bude sladěna s vašimi požadavky.

Při výběru dodavatele IIoT se na celou záležitost pokuste nahlížet jako na řízení interního projektu. Definujte cíl, nastavte milníky, stanovte zodpovědnou osobu, která bude dohlížet na celý program, prozkoumejte nabídky od několika dodavatelů a ujistěte se, že vyberete toho, který nejlépe vyhovuje vašim cílům a záměrům. 

Cesta vedoucí vpřed

Pro mnohé společnosti představuje tu nejsnazší cestu k implementaci projektu IIoT, poté co uzavřely partnerství se správným dodavatelem, možnost jednat ve stejném duchu jako outsourcované oddělení výzkumu a vývoje. Tím, že pracujete na implementaci projektu IIoT již nyní, získáte nejen výhodu prvního tahu, nýbrž budete pravděpodobně schopni utvářet technologii, která bude používána ve vaší společnosti v nadcházejících letech. 

Gal Shaul je spoluzakladatel a technický ředitel společnosti Augury.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz