Urychlení přechodu k chytrým závodům během pandemie

Chytré závody pomáhají organizacím přijímat informovaná rozhodnutí založená na datech. Software Aveva Discrete Lean Management umožňuje zobrazovat a sledovat produktivitu zařízení z jediného digitálního panelu. Společnost Schneider Electric pořádá ranní setkání ve svých chytrých závodech a chytrých distribučních centrech. Schůzky v krátkých intervalech (Short Interval Management – SIM) se řídí agilními principy a jejich cílem je zvýšit produktivitu. Platforma Schneider Electric EcoStruxure IoT je navržena tak, aby ji bylo možné snadno implementovat a škálovat podle individuálních potřeb zákazníků, využívat připojená zařízení a senzory pro zvýšení produktivity a úspor. Obrázky poskytla společnost Schneider Electric Chytré závody pomáhají organizacím přijímat informovaná rozhodnutí založená na datech. Software Aveva Discrete Lean Management umožňuje zobrazovat a sledovat produktivitu zařízení z jediného digitálního panelu. Společnost Schneider Electric pořádá ranní setkání ve svých chytrých závodech a chytrých distribučních centrech. Schůzky v krátkých intervalech (Short Interval Management – SIM) se řídí agilními principy a jejich cílem je zvýšit produktivitu. Platforma Schneider Electric EcoStruxure IoT je navržena tak, aby ji bylo možné snadno implementovat a škálovat podle individuálních potřeb zákazníků, využívat připojená zařízení a senzory pro zvýšení produktivity a úspor. Obrázky poskytla společnost Schneider Electric

Přečtěte si, jak může budování s ohledem na pandemickou éru urychlit nástup epochy chytrých závodů. Podívejte se na čtyři způsoby, jak se závod může stát chytrým a odolným.

Mnoho společností se kvůli celosvětové pandemii dostalo do svízelné situace: Musejí chránit zdraví a bezpečnost svých pracovníků a zároveň konkurovat v radikálně změněném ekonomickém prostředí, k čemuž jim může pomoci automatizace inteligentně aplikovaná v „chytrém závodě“. Snaha konkurovat a zároveň zajistit bezpečnost zaměstnanců urychlila zavádění specializovaných aplikací, které využívají průmyslový internet věcí (IIoT), cloud, umělou inteligenci (AI) a další technologie.

Tyto technologie, které byly dříve považovány za „příjemný doplněk“, jsou nyní pro kontinuitu podnikání a odolnost chytré výroby životně důležité. Přínosy implementace zahrnují 3,5% meziroční úsporu energie, 6,6 milionu dolarů v regionálních úsporách od roku 2012, 20% zkrácení střední doby mezi opravami (MTTR) a 90% eliminaci papírování.

Transformační technologie zvyšují odolnost výroby

Technologie, jako je IIoT, mají transformační schopnost pomáhat výrobcům při přípravě, reakci a předvídání provozních událostí, a to i během globální pandemie a s ní spojeného narušení dodavatelského řetězce a pracovní síly. Tyto technologie jsou vlastní i těm nejodolnějším výrobním závodům: chytrým závodům.

Chytré továrny pomáhají podnikům přijímat informovaná rozhodnutí založená na datech, která zvyšují ziskovost, výkonnost správy výrobních prostředků, provozní efektivitu a produktivitu pracovní síly a zároveň udržují provoz bezpečný, agilní a ekologicky udržitelný. Chytré závody využívají digitální technologie a konektivitu k vytvoření flexibilního systému, který se dokáže učit z nových podmínek v reálném nebo téměř reálném čase. Chytré závody mohou provozovat celý výrobní proces autonomně. V době nejistoty to znamená, že výroba může pokračovat i za obtížných podmínek.

Vzhledem k tomu, že chytré závody jsou efektivní a odolné, ukazatele naznačují jejich trvalou popularitu i po skončení pandemie. Například chytrý závod společnosti Schneider Electric v Lexingtonu v Kentucky v objektu 60 let staré továrny získal od Světového ekonomického fóra ocenění „Lighthouse Facility“.

Díky digitální transformaci svých závodů může výrobce vidět vývoj i přínosy plně funkčního chytrého závodu a jeho možnosti po aplikaci nových nástrojů pro optimalizaci pracovního prostředí.

Čtyři způsoby, jak se závod může stát chytrým a odolným

Níže uvádíme čtyři osvědčené postupy a technologie pro koncové uživatele, výrobce strojů a partnery, jež mohou proměnit tradiční zařízení v chytrý závod zítřka.

  1. Nasazení a umožnění fungování agilních vzdálených operátorů

Chytré závody porušují tradiční vzorce a často přinášejí změny v provozních postupech, jako je například agilní metodika. Díky agilitě mohou společnosti lépe reagovat na své zákazníky a být konkurenceschopnější na trhu. Jak však uvádí článek společnosti Deloitte z 29. července 2019 „Stepping stones to an agile enterprise“ (Kroky k agilnímu podniku), osvojování agilních principů je trvalý proces, který probíhá krok za krokem.

Agilní principy rozbíjejí tradiční metody vývoje softwaru a vyžadují přírůstkový, iterativní přístup k poskytování vysoce kvalitního softwaru. Vyžadují časté dodávky, aby se zajistilo, že výsledkem procesu budou přínosy, a kladou velký důraz na jednotlivce, spolupráci a schopnost reagovat na změny.

Proces je kontinuální, ale každá iterace vývojového cyklu vylepšuje tu předchozí. Vzhledem k tomu, že agilní přístup závisí na přispění zaměstnanců a vyžaduje důvěru mezi manažery a zaměstnanci, měl by mít podporu vedení ještě předtím, než se o něj pokusíte.

Jednou ze strategií je pořádání každodenních schůzek na místě. Ve společnosti Schneider Electric se tak děje v chytrých závodech a chytrých distribučních centrech. Jde o schůzky v krátkých intervalech (Short Interval Management meetings – SIM), které se řídí agilními principy a jejichž cílem je zvýšit produktivitu prostřednictvím analýzy údajů o výkonu, plánování práce a koordinace týmů.

Vzhledem k tomu, že se zaměstnanci nemohou během pandemie sejít v tovární hale, probíhají schůzky prostřednictvím digitálních softwarových aplikací, které byly na pracovištích nasazeny již před pandemií. Tyto aplikace propojují relevantní informace o výkonnosti a spouštějí pracovní postupy pro udržení úrovně výrobní výkonnosti při současném zajištění sociálního odstupu.

  1. Optimalizace výkonu prostřednictvím informací o výrobních prostředcích a procesech v reálném čase

Nelze říci, že by existoval určitý okamžik, od kdy by se závod oficiálně stal „chytrým“. Srdcem každého chytrého závodu je architektura a platforma s podporou IoT, která umožňuje organizacím využívat všechna připojená zařízení a senzory.

Platformu IoT lze navrhnout tak, aby ji bylo možné snadno implementovat a škálovat podle individuálních potřeb zákazníka. Otevřené architektury s podporou IIoT umožňují organizacím využívat připojená zařízení a senzory pro zvýšení produktivity a úspor.

Softwarovou aplikaci stroje na platformě IoT lze používat k detekci a poradenství ohledně problémů, které spouští upozornění na prediktivní údržbu. V případě pandemie mohou zaměstnanci sledovat výkon stroje z domova a odstranit problémy dříve, než způsobí selhání.

Takové technologie mohou vést k lepší koordinaci mezi závody po celém světě. Například náš technický tým v Singapuru může spolupracovat s partnerem v Evropě na vzdáleném zavedení prediktivní údržby na výrobní lince pro chytrý závod na Filipínách.

CTL2104 MAG2 F3 IIoT Schneider x2 energy useZaměstnanci společnosti Schneider Electric kontrolují spotřebu energie v chytrém závodě v Lexingtonu (Kentucky), aby potvrdili, že operace probíhají v rámci nastavených parametrů a zajišťují efektivitu procesu. EcoStruxure Machine Advisor dokáže odhalit problémy, které spouští upozornění na prediktivní údržbu. V případě pandemie mohou zaměstnanci sledovat výkon stroje z domova a odstranit problémy ještě před selháním. Pomocí poradce s rozšířenou realitou Schneider Electric může pracovník naskenovat QR kód a zobrazit živá provozní data doručená do chytrého telefonu nebo tabletu a poté zkontrolovat problémy a bezpečnostní otázky dříve, než se stanou poruchami, alarmy nebo bezpečnostními problémy.

  1. Využití platforem IIoT ke snížení spotřeby energie a množství odpadu

Tradiční továrny v určitých intervalech sledují spotřebu energie a podle toho jednají. Správa spotřeby energie je retrospektivní. Energetickou účinnost není snadné zjistit jinak než metodou pokusů a omylů a aktivní ostražitostí. V chytrých závodech jdou inovace a udržitelnost ruku v ruce: správa spotřeby energie probíhá v reálném čase, protože i data jsou získávána v reálném čase.

Shromážděná data v reálném čase jsou transparentní a mohou být převedena na využitelné poznatky, ať už autonomně, nebo zásahem člověka. Transparentní přístup k datům znamená lepší přehled o tom, kde lze dosáhnout energetické účinnosti v celém závodě, od motorů až po systém HVAC.

Závod Schneider Electric v Lexingtonu dosáhl 3,5% meziroční úspory energie, a to i kromě toho, že od roku 2012 již dosáhl regionálních úspor ve výši 6,6 milionu dolarů. Mezi další přínosy patří 20% zkrácení střední doby opravy a 90% eliminace papírování.

  1. Využití prediktivní analýzy na bázi IIoT k zefektivnění procesů

Chytré závody umožňují operátorům využívat rozšířenou realitu (AR) k urychlení provozu a údržby a zvýšit tak produktivitu.

Pomocí softwaru AR může pracovník naskenovat kód QR a zobrazit živá provozní data doručovaná do smartphonu nebo tabletu. Pracovník může kontrolovat problémy a bezpečnostní otázky, ještě než se z nich stanou závady, alarmy nebo bezpečnostní problémy.

AR také umožňuje pracovníkům nahlédnout pod panel a zjistit elektrické problémy i zkrátit dobu potřebnou k opravě stroje o 20 %. AR může také shromažďovat informace o výkonnosti strojů a umožnit pracovníkům, aby v případě poruch mezi cykly údržby byli proaktivní, nikoli reaktivní. Proces řízený AR také pomáhá trénovat analytické modely, aby stroje v průběhu času dosahovaly lepších výsledků.

Transformace výrobců pro práci na dálku

Vzhledem k tomu, že práce na dálku s námi již zůstane, musejí se výrobci přizpůsobit, transformovat a vybavit se závodem nebo provozovnou připravenou na budoucnost a odolnou vůči změnám. Digitální infrastruktura se sice vyvíjela a dozrávala již dlouho před pandemií, ale pandemie covidu-19 výrazně ovlivnila nástroje, technologie a procesy, do nichž se tyto organizace rozhodly investovat. Nastal čas chytrých závodů.

Ken Engel  je senior viceprezident globálního dodavatelského řetězce pro Severní Ameriku ve společnosti Schneider Electric. Upravil Mark T. Hoske, obsahový ředitel časopisu Control Engineering, CFE Media and Technology, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com