Využití IIoT – hotová řešení pomáhají zvýšit propojitelnost a umožňují lepší přístup k datům

Využití IIoT – hotová řešení pomáhají zvýšit propojitelnost a umožňují lepší přístup k datům

Pro zajištění spolehlivého provozování zařízení se stoupající výkonností potřebují průmyslové organizace instalovat chytřejší provozní přístroje (polní instrumentaci), dosáhnout širšího propojení s automatizačními systémy a aplikacemi, shromáždit více dat a najít způsoby, jak tato data lépe využít v rámci celého podniku.

V současné době inteligentní provozní přístroje, terminály digitálního spojovacího pole, stávající možná propojitelnost díky Internet Protocolu (IP), webové služby, záznamy z historie a pokročilý software pro analýzu poskytují základ pro průmyslový internet věcí (IIoT). 

Nalezení hodnoty skrývající se za IIoT

V typickém průmyslovém podniku již pouhá propojitelnost inteligentní instrumentace podporuje servis na dálku a prediktivní údržbu; ale opravdovou hodnotu IIoT lze spatřovat ve schopnosti analyzovat data a získat tak komplexní přehled z příslušných aktiv, procesů a produktů.

IIoT byl vyvinut jako prostředek k využití inteligentních propojených polních přístrojů, komplexní podnikové automatizace, zabezpečených cloudových úložišť a pokročilých analytických systémů. Síla tohoto řešení spočívá v tom, že ke všemu (až po koncová zařízení) lze získat přístup prostřednictvím internetové infrastruktury. To otevírá možnosti pro adaptivní automatizaci s cílem zvýšit efektivitu výroby a schopnost reagovat pružně na přání zákazníka současně s lepší integrací podnikových systémů.

Pro průmyslové podniky bude IIoT hrát důležitou roli během životního cyklu podniku: od počátečního návrhu (včetně technického řešení) přes kapitálové výdaje ve fázi projektu až po kompletní fázi provozování a životního cyklu údržby, kdy je hodnota realizována z průmyslových aktiv. 

Výzvy, kterým musí průmysl jako celek čelit

Konkurenceschopnost v celosvětovém měřítku zavazuje všechny průmyslové organizace k tomu, aby dosáhly cíle, kterým je plná automatizace podniku, a to včas a v rámci rozpočtu se zaměřením na minimalizaci provozních nákladů. To vyžaduje nové způsoby, jak zkrátit harmonogramy a minimalizovat rizika, což se děje díky optimalizaci činností v každé fázi projektu automatizace.

Není pochyb o tom, že díky internetovému věku máme v současné době k dispozici mnohem širší rozsah propojitelnosti, správy informací a možností přístupu. Ačkoli mnoho z těchto technologií bylo přizpůsobeno programům na automatizaci procesů, je velmi důležité řešit otázky zajištění bezpečnosti a ochrany před připojením procesních přístrojů prostřednictvím internetu nebo souvisejících technologií.

IIoT vytváří heterogenní prostředí s více dodavateli na všech úrovních architektury. Dodavatelé mají mezitím povinnost podporovat interoperabilitu instrumentace s oběma řídicími systémy a příslušnými aplikacemi. Musí rovněž pomoci zákazníkům optimalizovat celý životní cyklus projektu, který začíná rychlým a spolehlivým technickým řešením, jež vyhovuje požadavkům stavby či rekonstrukce stávajícího zařízení. Mezi další klíčové aspekty patří zajištění nepřetržitého provozu, připravenost scénářů pro případ selhání zařízení či jeho výměny a zabezpečení dlouhodobé udržitelnosti zařízení a softwaru. 

Zaujměte celostní přístup

Zatímco propojení a interoperabilita chytrých přístrojů jsou vlastní vizi průmyslového internetu věcí, schopnost těsně integrovat data z připojených zařízení do distribuovaného řídicího systému podniku (DCS) a pokročilých aplikací je nedílnou součástí primární hodnotové propozice IIoT.

Dodavatelé automatizačních řešení, jako je společnost Honeywell, užívají celostní přístup, aby pomohli zákazníkům realizovat plný potenciál IIoT. Zaměřují se na poskytování historií ověřených řešení, která zajišťují, že řídicí systémy, inteligentní přístroje a aplikace se chovají odpovídajícím způsobem; stejně tak se orientují i na poskytování rozšířených uživatelských zkušeností s výrobky, které jsou efektivnější, produktivnější a snadněji použitelné.

Koncepce IIoT má sjednotit operační technologii (OT) a informační technologii (IT) s důrazem na zachování účinných postupů v oblasti zajištění bezpečnosti. Poskytuje tím významné bezpečnostní výhody ve sféře kybernetiky ve srovnání s heterogenním systémem a lépe chrání provozní přístroje (polní instrumentaci) před množícími se kybernetickými hrozbami. 

Výhody pro koncové uživatele

Díky schopnostem inteligentní instrumentace integrované do nejmodernějších DCS platforem za účelem aktivace připojených inteligentních výrobních zařízení zvyšují průmyslové organizace svůj výkon, snižují rizika včetně investičních a provozních nákladů a zvyšují spolehlivost.

Koncepce IIoT pro realizaci projektů automatizace s technickým provedením uloženým na cloudovém úložišti šetří čas při současné minimalizaci rizik a navíc odklání řídicí systémy a instrumentaci mimo kritickou cestu. Toto provedení kontrastuje s tradiční, časově náročnou metodikou vývoje záznamových listů a specifikací pro produkt, vytváření čísla modelu, výroby přístroje a provádění přejímacích zkoušek v továrně a na stavbě.

Ve fázi kapitálových výdajů daného projektu mohou společnosti využít významné výhody související s IIoT, a to díky možnosti tvorby technických řešení a designu na dálku, což zlepšuje spolupráci mezi technickými zdroji a přispívá ke zkrácení harmonogramu výstavby projektu. Projektové týmy již nebudou muset čekat na zamontování přístrojového vybavení, nýbrž mohou rovnou konstruovat a odesílat fyzická zařízení na místo stavby.

Později, tj. v provozní fázi, je hodnota získávána díky účinným strategiím prediktivní údržby, dostupnosti diagnostických informací v reálném čase z automatizačních zařízení a díky snadnějšímu přístup k informacím. Přístroje připojené k IIoT poskytují nová, důkladná data, která mohou být shromažďována, analyzována a se kterými je nakládáno tak, aby se zlepšila dostupnost a výkon aktiv.

Díky vzniku IIoT mají průmyslové organizace v současné době možnost propojení inteligentních zařízení, systémů a aplikací a mohou tak personálu podniku okamžitě poskytnout použitelné informace, aby byly posíleny provozní a obchodní výsledky dané společnosti.

Dodavatelé ovládacích prvků a instrumentace mohou pomoci svým zákazníkům minimalizovat rizika spojená s projekty zavádění automatizace zařízení, zkrátit harmonogramy, snížit celkové náklady životního cyklu a odstranit složitost tím, že budou poskytovat ověřený systém, jenž je připraven pro tento perspektivní nový svět.

Paul McLaughlin zastává pozici hlavního inženýra ve společnosti Honeywell Process Solutions.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz