Umělá inteligence (AI)

Společnosti Siemens a Microsoft využívají generativní umělou inteligenci (AI), aby průmyslovým podnikům pomohly podpořit inovace a zvýšit efektivitu v celém životním cyklu výrobku – od návrhu přes projektování a výrobu, až po provoz. Na posílení spolupráce napříč různými oblastmi proto…
Pochopte, jaké jsou silné a slabé stránky umělé inteligence (AI) a strojového učení (ML) pro zlepšení výkonnosti závodu ve srovnání s teorií řízení.
Software využívající umělou inteligenci (AI) poskytuje robotům schopnosti, které jim umožňují překonávat bariéru ve formě nedostatečné flexibility v rámci malosériové výroby a automatizací velkokapacitní výroby.
Hybridní umělá inteligence (AI) funguje jako doprovodná technologie k metodám strojové inteligence na bázi dat a může pomoci rozvoji edge computingu.
Technici využívají umělou inteligenci (AI) k rozšíření odborných znalostí v příslušné oblasti a k výraznému zkrácení času uvedení produktu na trh pro koncového uživatele.
Softwarovou umělou inteligenci (AI) lze využít k tomu, aby roboty sloužily k malosériové výrobě a velkosériové automatizaci.
Firmy v České republice kralují v rychlosti zavádění umělé inteligence (AI). Mnohdy však zůstávají pouze na úrovni experimentování. Ke strategické implementaci napříč organizací jim často chybí správně nastavená prvotní infrastruktura nebo dostatečná datová základna. Na tento komplexní proces, včetně finální…
Strana 1 z 5