Odemkněte potenciál hybridní umělé inteligence

Odemkněte potenciál hybridní umělé inteligence

Nový software umělé inteligence (AI) přispěje k vytvoření konkurenceschopnějších senzorových systémů. Hybridní umělá inteligence pomáhá robotice a další automatizaci.

Platformy umělé inteligence (AI) povedou k průlomovým inovacím v podnicích, od výroby až po spotřebitele. Je nezbytné podívat se na široce rozšířené a složité problémy, které může umělá inteligence úspěšně vyřešit. Kromě schopností dnešního softwaru je AI sloučením několika konceptů, které mohou vzájemně sladit a produkovat lepší výsledky.

V průmyslovém sektoru se nástroje AI vyvinuly tak, že zahrnují znalostní systémy, fuzzy logiku, automatické učení, neuronové sítě, ambientní inteligenci a genetické algoritmy. Výkon a cenová dostupnost výpočetních systémů rozšířily možnosti aplikací senzorů AI.

Hybridní nástroje mohou hrát i větší roli. K dalším technologickým vymoženostem v oblasti AI, které budou mít dopad na senzorové systémy, patří data mining, multiagentní systémy a distribuované samoorganizující se systémy.

Systémy hybridní AI

Nástroje a metody, které využívá hybridní umělá inteligence, mají minimální výpočetní složitost a je možné je implementovat u malých montážních linek, jednotlivých robotů nebo systémů s jednoduchými mikrořadiči. Tyto přístupy využívají ambientní inteligenci a kombinují různé nástroje umělé inteligence, aby využívaly to nejlepší z každé technologie; ve srovnání s tradičními mechanismy umělé inteligence zahrnují pokročilejší rámec.

Hybridní systémy umělé inteligence, jež využívají prvky různých metod umělé inteligence, mohou mít více silných a méně slabých stránek. Příkladem je neuro-fuzzy systém, který kombinuje neurčité zpracování fuzzy systémů se silou umělých neuronových sítí.

Hybridní AI může pomoci s automatizací, výrobou a robotikou, včetně programování svařování. Stávající systém se skládá ze dvou softwarových systémů pracujících v sérii, které vytvářejí životaschopné programy pro robot, čímž pomáhají zvýšit efektivitu. První systém, tzv. interpreter modelu CAD (Computer-Aided Design), přijímá model CAD a určuje požadované svary. Tato data jsou odeslána do generátoru programu, který přeorientuje požadované svary podle reálné fyzické orientace panelu.

Generátor programů sekvenčně posílá programy do robotu (obvykle jeden program na svařovací linku). Další softwarové systémy by mohly být začleněny do stávajícího systému v okamžiku, kdy jsou programy robotu zasílány do robotického systému. V tomto okamžiku je komunikační metodou standardní protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) a všechny odesílané programy lze zobrazit jako textové soubory.

umělá inteligencePrůmyslové nástroje umělé inteligence zahrnují znalostní systémy, fuzzy logiku, automatické učení, neuronové sítě, ambientní inteligenci a genetické algoritmy. Obrázek poskytla společnost L&T Technology Services

Kombinování senzorových a logických systémů

Vědci kombinují senzorové systémy a některé nové výkonné technologie; výsledkem je například nižší spotřeba energie, menší prostorové nároky a úspora času spolu s vyšším výkonem za nižší náklady. Stroje načtou data ze skutečných objektů a vrstvením následných vrstev vytvoří model objektu ze série průřezů. Umělá inteligence snižuje ve většině aplikací náklady a šetří čas.

AI dokáže zefektivnit komunikaci, omezit omyly, minimalizovat chyby a prodloužit životnost senzorů.

Během posledního desetiletí se v průmyslu zkoumaly různé příležitosti k posunu směrem k vývoji a používání hybridních inteligentních systémů řízení napříč různými operacemi, které jsou schopny používat více metod AI. Kvůli poměrně nedostatečné obeznámenosti a technickým překážkám spojeným s používáním těchto nástrojů může trvat další dekádu, než technici rozpoznají přínosy, nicméně tato oblast je předmětem stále většího zájmu.

Hybridní systémy umělé inteligence mohou přinést dlouhodobě udržitelné obchodní výhody v celém průmyslovém řetězci hodnot. Vedení společnosti musí využívat nejlepší dostupná řešení ve své třídě k transformaci starších systémů na moderní modely.

Ashish Khushu je technický ředitel společnosti L&T Technology Services. Upravil Mark T. Hoske, obsahový ředitel časopisu Control Engineering, CFE Media and Technology, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com