Potenciál umělé inteligence v údržbě

Potenciál umělé inteligence v údržbě

Rok 2020 ukázal, že je možné Darwinovu teorii „přežití nejschopnějších“ aplikovat i na oblast řízení průmyslového podniku. Jen ty nejchytřejší společnosti mohou přežít dnešní agresivní konkurenci a nestabilní ekonomické prostředí. Naštěstí je zde stále dostupnější moderní analytika nové generace, která manažerům údržby podniku nabízí nové nástroje k vytvoření chytré společnosti.

Rozšířená analytika poskytuje s využitím umělé inteligence a strojového učení důležité poznatky pro zabezpečení kritických aktiv, zhodnocení celkové efektivnosti zařízení (OEE) a prevenci případných odstávek.

Pryč je doba, kdy byla data využívána bez hlubšího porozumění např. pro tvorbu grafů. Pro sofistikovanější analýzu museli být najímáni datoví analytici schopní z obrovského množství dat získat smysluplné závěry. Kvůli zdlouhavému procesu zpracování se však často stávalo, že výstupní data nebyla relevantní. To mělo za následek, že správa aktiv pouze reagovala a zřídka plnila úlohu prevence. Tento přístup není v současnosti dostatečný. Průmyslové podniky musí zvyšovat svůj výkon, pokud chtějí zůstat i nadále konkurenceschopné.

Dnes může pokročilá analytika plnit důležitou roli a propojovat data z jednotlivých zařízení v celém podniku. „Tím se odstraní vstupní bariéry a bude jednodušší definovat cíle, vybírat algoritmy a testovat výsledky. Došlo k transformaci na uživatelsky přívětivé rozhraní a výsledkem jsou důvěryhodné a přehledné informace pro lepší obchodní rozhodování. Manažeři údržby průmyslových podniků jsou schopni určit nejlepší kroky pro zvýšení hodnoty aktiv a prevenci neplánovaných odstávek,“ uvádí David Zeman, obchodní manažer společnosti Infor.

Co tedy znamená rozšířená analytika pro údržbu podniku? Poskytovatelé chytrých řešení specializující se na analytiku si uvědomují potřebu transformace prostředí business intelligence. Už nestačí jen analyzovat, co se děje, ale také určit, proč se to děje a co se v budoucnu stane. Zaměřují se také na schopnost využívat získaná data k okamžité analýze proměnných, které ovlivňují klíčové ukazatele výkonnosti.

„Tyto nástroje nevyžadují žádné odborné znalosti. Pomáhají tak běžným uživatelům najít relevantní vztahy mezi klíčovými ukazateli výkonu a dalšími proměnnými a poté automaticky vygenerují vizualizace popisující chování klíčových ukazatelů,“ vysvětluje David Zeman a dodává: „Manažeři údržby podniku mohou sledovat klíčové ukazatele nákladů na odstávku zařízení, investice do náhradních dílů, celkovou účinnost zařízení a spotřebu energie. Cílem je sledovat a zabránit možnému selhání zařízení, kterého lze dosáhnout včasným rozpoznáním varovných signálů. Moderní analytika navíc pomůže najít nejlepší budoucí řešení jakýchkoli problémů s výkonem aktiv. Ve složitém výrobním systému často existuje hned několik možných řešení.“

Údržba průmyslového podniku dnes čelí mnoha výzvám, jako je zvýšení produktivity, nutnost snížení odpadu či tlak na zrychlení doby odezvy a vyhovění požadavkům zákazníků. Pro mnoho společností je tak klíčem k úspěchu právě zvýšení a dlouhodobé udržení výkonu jednotlivých zařízení. Díky řešením od společnosti Infor může podnik zvýšit životnost zařízení a zefektivnit provoz a chytré rozhodování o možných opravách. Je nejvyšší čas, aby průmyslové podniky začaly efektivně využívat moderní technologie a chytrou analytiku.

Infor Global Solutions

Podniková softwarová řešení určená pro cloud, vytvořená pro vaše odvětví. Nabízí produkty pro každé odvětví, od výroby až po maloobchod a ma komplexní řešení ERP, která jsou spojena technologií umělé inteligence. Infor Global Solutions je americká soukromá společnost se sídlem v americkém městě Alpharetta, ve státě Georgie, která se specializuje na podnikový software jejímž většinovým vlastníkem je kapitálová firma Golden Gate Capital Partners.

https://www.infor.com/cs-cz