Již od svého vzniku v roce 1980 se společnost Beckhoff Automation orientuje spíše na řízení náročnějších aplikací. Tomu od začátku napomáhá řízení založené na bázi PC společně s řídicím softwarem a rychlou komunikací. Tato kombinace udávala směr vývoje po celou historii Beckhoffu a byla zásadní při vývoji celého portfolia. Dnes se portfolio společnosti Beckhoff Automation skládá ze čtyř hlavních produktových skupin (IPC, Automation, I/O a Motion). Každou z těchto skupin lze zařadit mezi světovou technologickou špičku. Vzhledem k nepřetržitému vývoji a růstu společnosti Beckhoff se nezapomíná ani na aplikace, které nejsou zdaleka tak náročné, ale o to jsou rozšířenější. Proto společnost Beckhoff nabízí řešení i pro méně náročné aplikace a pokrývá tak co možná nejširší škálu nejrůznějších aplikací. Z tohoto důvodu Beckhoff přichází se svým řešením pro Entry level PLC neboli základním řízením v podobě CX7000. Aby bylo zřejmé, co přesně CX7000 v této kategorii nabízí ve srovnání s konkurencí, je třeba lépe poznat filozofii Beckhoff řízení v základních souvislostech.

Použití umělých neuronových sítí (Artificial Neural Networks – ANN) pro řídicí systémy, nelineární systémy, simulaci časově optimálních řídicích prvků a pro modely řízených systémů (zařízení) založených na ANN.

Pokud přemýšlíte stejně jako většina odborníků nad údržbou v oblasti průmyslové automatizace a snažíte se zlepšit využití zdrojů s cílem maximalizovat návratnost minulých investic nebo omezit rizika či náklady ve firmě, díváte se do blízké budoucnosti.