Použití umělých neuronových sítí (Artificial Neural Networks – ANN) pro řídicí systémy, nelineární systémy, simulaci časově optimálních řídicích prvků a pro modely řízených systémů (zařízení) založených na ANN.

Význam automatizace v průmyslu stále roste, a to nejen ve výrobě, ale také v rámci kontroly kvality. Řada firem však pro kontrolu využívá operátory, přestože je možné ji vyřešit s pomocí softwaru efektivněji a s menší náchylností k chybám či nekonzistenci (únava, nepozornost atd.).

Výzkumníci z institutu MIT vyvinuli čip určený ke snížení spotřeby energie neuronové sítě až o 95 %. To umožní jeho nasazení i v zařízeních napájených bateriemi.