Čtvrtá průmyslová revoluce shrnuje změny, díky kterým došlo a stále dochází ke zefektivnění i automatizaci procesů v oblasti dopravy, samotné výroby či komunikace skrze digitální technologie. Současné technologické trendy jsou navíc ovlivněné i pandemií koronaviru, která se v některých ohledech zapříčinila o jejich rychlejší ukotvení. Firmy, které plánovaly přesun do online prostředí a nasazení moderních technologií v rámci několika let, zvládly najednou celý proces během několika měsíců. Zdá se, že inovace se dějí více v přístupu lidí k technologiím. Především díky připojení k internetu, které je všudypřítomné. Technologie 5G tomu pouze nahrává. Čeští operátoři jsou nuceni zlevňovat data, celý svět se přesouvá do kyberprostoru s názvem Internet. To jsou faktory, které nutí firmy myslet jinak. A jakým výzvám čelí průmysl? Automatizace, digitalizace a data. To jsou tři velké hlavní trendy, které nyní v oblasti digitálních technologií rezonují, především díky novým možnostem umělé inteligence (AI).

Umělá inteligence (AI) a strojové učení (ML) mohou výrobcům přinést mnoho výhod a pozitivních výsledků v oblasti optimalizace, prediktivní údržby a dalších. Podívejte se na tři úvodní kroky každého projektu strojového učení.

Článek se zabývá možností využití metod umělé inteligence pro klasifikaci stavu (poruch) stroje na základě obrazových dat. Konkrétně se jedná o metodu Deep Learning, zpracovanou ve volně dostupném prostředí Python a knihoven Keras a TensorFlow. Výsledky jsou porovnány s dříve publikovanými metodami [1][2] na známém datasetu za účelem posouzení vhodnosti nasazení této metody pro řešení složitějších problémů.

Past na škůdce i nekompromisní kontrolor kvality. Na unikátním monitorovacím systému rostlin pracují čeští IT specialisté, agronomové i vědci.

Wikov je strojírenská skupina tvořená výrobními závody, které jsou aktivní na poli výroby a servisu převodovek a ozubených kol do široké škály průmyslových oborů, energetiky a kolejových vozidel. Na všechny tyto aplikace provádí naše firma vibrodiagnostiku, a to jak v rámci servisního oddělení v Hronově, tak i v Plzni. Od roku 2013 firma Wikov používá pro diagnostiku převodovek také on-line monitorování vibrací, teplot a dalších fyzikálních veličin. Pro usnadnění vyhodnocování naměřených veličin, zejména vibrací, jsou postupně zaváděny algoritmy umělé inteligence.

Strana 1 z 9