Společnosti Siemens a Microsoft využívají generativní umělou inteligenci (AI), aby průmyslovým podnikům pomohly podpořit inovace a zvýšit efektivitu v celém životním cyklu výrobku – od návrhu přes projektování a výrobu, až po provoz. Na posílení spolupráce napříč různými oblastmi proto integrují software Siemens Teamcenter® pro řízení životního cyklu výrobků (PLM) s platformou Microsoft Teams a jazykovými modely služby Azure OpenAI Service a dalšími AI funkcemi systému Azure.

Pochopte, jaké jsou silné a slabé stránky umělé inteligence (AI) a strojového učení (ML) pro zlepšení výkonnosti závodu ve srovnání s teorií řízení.

Software využívající umělou inteligenci (AI) poskytuje robotům schopnosti, které jim umožňují překonávat bariéru ve formě nedostatečné flexibility v rámci malosériové výroby a automatizací velkokapacitní výroby.

Hybridní umělá inteligence (AI) funguje jako doprovodná technologie k metodám strojové inteligence na bázi dat a může pomoci rozvoji edge computingu.

Technici využívají umělou inteligenci (AI) k rozšíření odborných znalostí v příslušné oblasti a k výraznému zkrácení času uvedení produktu na trh pro koncového uživatele.

Strana 1 z 13