Virtuální/rozšířená realita

Výrobci, kteří chtějí rychle najít odpovědi na složité problémy ve svých závodech, budovách a aplikacích řízení procesů, využívají rozšířenou realitu.
Loděnice má v plánu vymanit se z prostředí, ve kterém vládne dokumentace v papírové podobě.