Virtuální/rozšířená realita

Výrobci rozvaděčů nyní mohou při příštím setkání se subdodavatelem či systémovým integrátorem jednoduše vzít svůj smartphone a promítnout digitální prototyp rozvaděče přímo na stole u generálního ředitele. Nebo přímo ve výrobním závodu zákazníka. Zní to vskutku fantasticky – ale už…
ŠKODA AUTO vyvinula společně s kreativním studiem Brainz Immersive testovací projekt v rozšířené realitě pro prediktivní údržbu různých zařízení ve výrobě. Automobilka v rámci celopodnikové digitalizace testuje, jak mohou moderní technologie pomoci se školením zaměstnanců údržby, zjednodušením pravidelné kontroly výrobních…
Aplikace EcoStruxure Augmented Operator Advisor rozšiřuje pohled operátora na rozváděč, výrobní linku nebo výrobní proces doplněním kontextu provozních informací v reálném čase. Rapidně snižuje náklady na údržbu a zároveň reálně zvyšuje efektivitu výroby.
Inovativní metody zácviku řeší ztrátu lidských zdrojů a osobního kontaktu během pandemie a přispívají k zefektivnění provozu.
V ostravské huti LIBERTY OSTRAVA pracuje na 6 500 zaměstnanců. Práce v hutních provozech s sebou nese určitá bezpečnostní rizika, z tohoto důvodu každý zaměstnanec několikrát ročně absolvuje povinná školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Aby si zaměstnanci ze…
Technologie rozšířené a virtuální reality zvyšují úroveň školicích programů v závodech a doplňují chybějící kvalifikaci prostřednictvím efektivnějšího školení nově přicházející pracovní síly. Školení nových pracovníků je o 30 až 40 % efektivnější a přispívá ke zkracování doby montáže.
Používání rozšířené a virtuální reality ve výrobě, zpracování i v dalších průmyslových aplikacích přispívá k většímu přehledu, lepšímu školení a řešení problémů. Zlepšení lze dosáhnout v oblastech navrhování, montáže, kontroly kvality a zajištění bezpečnosti.
Strana 1 z 2