Virtuální/rozšířená realita

Mnoho firem uvažuje o možnostech a způsobech, jak začlenit do své každodenní praxe technologie asistované/augmentované (AR) a virtuální reality (VR), které nyní pronikají na podnikový trh. Průmyslová odvětví od zdravotnictví po výrobu a stavebnictví nacházejí v těchto stále sofistikovanějších technologiích velkou…
S neustálým technickým rozvojem se mění také koncept rozhraní člověk-stroj (HMI), a zvláště integrace rozšířené reality (AR – Augmented Reality) zcela mění jeho definici. Rozšířená realita doplňuje reálný svět uživatele počítačově generovaným obsahem. Použitím AR je možné do okolního prostředí…
Výrobci rozvaděčů nyní mohou při příštím setkání se subdodavatelem či systémovým integrátorem jednoduše vzít svůj smartphone a promítnout digitální prototyp rozvaděče přímo na stole u generálního ředitele. Nebo přímo ve výrobním závodu zákazníka. Zní to vskutku fantasticky – ale už…
ŠKODA AUTO vyvinula společně s kreativním studiem Brainz Immersive testovací projekt v rozšířené realitě pro prediktivní údržbu různých zařízení ve výrobě. Automobilka v rámci celopodnikové digitalizace testuje, jak mohou moderní technologie pomoci se školením zaměstnanců údržby, zjednodušením pravidelné kontroly výrobních…
Aplikace EcoStruxure Augmented Operator Advisor rozšiřuje pohled operátora na rozváděč, výrobní linku nebo výrobní proces doplněním kontextu provozních informací v reálném čase. Rapidně snižuje náklady na údržbu a zároveň reálně zvyšuje efektivitu výroby.
Inovativní metody zácviku řeší ztrátu lidských zdrojů a osobního kontaktu během pandemie a přispívají k zefektivnění provozu.
V ostravské huti LIBERTY OSTRAVA pracuje na 6 500 zaměstnanců. Práce v hutních provozech s sebou nese určitá bezpečnostní rizika, z tohoto důvodu každý zaměstnanec několikrát ročně absolvuje povinná školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Aby si zaměstnanci ze…
Strana 1 z 2