Control Engineering Česko

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

Vylepšení 5G a Wi-Fi 6 zvyšují užitečnost bezdrátových sítí pro průmysl.

Role chytrých brýlí při kontrolách na dálku roste tam, kde může být překážkou vzdálenost, nebezpečí nebo jiná omezení.

Společnost zabývající se výrobou chemikálií potřebovala modernizovat svůj systém řízení hořáků (Burner Management System – BMS) a systém řízení spalování, které nebyly automatizované a narušovaly plnění výrobních cílů.

Pochopte, jaké jsou silné a slabé stránky umělé inteligence (AI) a strojového učení (ML) pro zlepšení výkonnosti závodu ve srovnání s teorií řízení.

Závody se přizpůsobují realitě nového globálního trhu a na této cestě jim pomůže rozvíjející se řídicí systém s bezpečnými technologiemi provozního edge computingu („OT edge“).

Standardizací kompletních platforem pro okrajová zařízení zjednodušují koncoví uživatelé dodání, vývoj, nasazení a podporu softwaru i hardwaru pro okrajová zařízení a zároveň zefektivňují provoz. Podívejte se na čtyři stavební bloky okrajových platforem a čtyři obavy.

Hybridní umělá inteligence (AI) funguje jako doprovodná technologie k metodám strojové inteligence na bázi dat a může pomoci rozvoji edge computingu.

Technici využívají umělou inteligenci (AI) k rozšíření odborných znalostí v příslušné oblasti a k výraznému zkrácení času uvedení produktu na trh pro koncového uživatele.

Chytré závody jsou náročným prostředím pro bezdrátové komunikační technologie, ale Wi-Fi se stále vyvíjí, aby splňovala požadavky uživatelů.

Umělá inteligence se skloňuje na každém kroku. Předvídá se, že v následujícíh několika letech bude měnit svět kolem nás na mnoha úrovních. Průmysl se o využití umělé inteligence baví dlouhá léta, přitom reálných ukázek z praxe není mnoho. Jedním z hlavních témat aktuálního vydání časopisu Control Engineering Česko je právě odhalování potenicálu umělé inteligence pro průmysl. Druhým nosným tématem je přehled trendů v robotice pro letošní rok.