Jak systémy HMI s rozšířenou realitou zlepšují řízení průmyslových provozů

Jak systémy HMI s rozšířenou realitou zlepšují řízení průmyslových provozů

S neustálým technickým rozvojem se mění také koncept rozhraní člověk-stroj (HMI), a zvláště integrace rozšířené reality (AR – Augmented Reality) zcela mění jeho definici. Rozšířená realita doplňuje reálný svět uživatele počítačově generovaným obsahem. Použitím AR je možné do okolního prostředí přidávat informace v reálném čase, což je velmi užitečné při hodnocení současného stavu procesů a zařízení s cílem zlepšit rozhodování pracovníků.

Rozšířená realita je vhodná jak pro strojní, tak pro procesní výrobu. Její integrace do standardních nástrojů HMI umožňuje operátorům lépe vykonávat činnosti potřebné v různých fázích technologických procesů, zlepšit efektivitu výroby, snížit riziko chyb, minimalizovat prostoje ve výrobě a omezit požadavky na urgentní údržbu. Obsluha je prostřednictvím AR okamžitě informována o jakémkoli problému nebo požadavku závodu. Pracovníci mohou jít do provozu, zde dostávat relevantní informace v reálném čase, přímo na místě provádět vyžadované operace podle návodu krok za krokem nebo podle potřeby měnit nastavení technologických zařízení.

Zavedení nositelných zařízení dále rozšířilo oblast použití AR a zvýšilo potenciál jejího využívání v provozních podmínkách. Možnost mít rozhraní HMI při práci v průmyslových provozech s sebou jako nositelné zařízení uvolňuje pracovníkům obsluhy ruce pro úkoly jako je manuálně prováděná údržba a umožňuje jim mít procesy pod neustálou kontrolou a jednat okamžitě a přesně na základě aktuálních informací o stavu výrobního procesu.

Při provádění údržby umožňují systémy AR prohlížet si dokumentaci, jako jsou příručky pro údržbu daného zařízení, a pomocí bezdrátového připojení hands-free komunikovat s provozním dispečinkem. Okamžitá viditelnost příslušných informací významně snižuje riziko lidské chyby při vykonávání úkonů údržby.

Hlavní funkce nositelného rozhraní HMI s AR:

 • okamžitě poskytuje pokyny k úkonům, které mají být provedeny v závislosti na aktuální situaci,
 • zobrazuje informace týkající se automatizačního systému v reálném čase,
 • umožňuje přijímat upozornění a příslušné pokyny, jak se zachovat,
 • zpřístupňuje návody pro údržbu,
 • umožňuje skenovat čárové nebo QR kódy a získávat v reálném čase zpětnou vazbu pro daný kontext,
 • zprostředkuje konektivitu a interakce s dalšími operátory ve vzdálených provozních střediscích,
 • umožňuje poskytovat interaktivní nebo holografické prostorové pohledy na automatizační systémy,
 • zpřístupňuje informace na webu,
 • interaktivní HMI umožňuje zadávat provozní příkazy hlasem nebo gesty,
 • umožňuje rozpoznávat komponenty stroje a získat okamžitý přístup k souvisejícím informacím,
 • poskytuje právě jen využitelné informace.

Přijetí AR a institucionalizace osvědčených postupů umožňuje pracovníkům zvýšit provozní a obchodní výkonnost více než kdy dříve. Použití zařízení AR např. optimalizuje provádění zásahů v provozech tím, že umožňuje operátorům okamžitě komunikovat s řídicím systémem, aniž by museli odejít jinam, kde by měli k dispozici pracovní stanici s aplikací pro dispečerské řízení nebo HMI. To zefektivňuje práci obsluhy, umožňuje správně reagovat na aktuální situace a činit lepší rozhodnutí.

Rozhraní HMI s rozšířenou realitou

Společnost Emerson je jednou z prvních firem, které nabízejí systémy SCADA/HMI s AR a poskytují tak pracovníkům okamžitý přístup k velkému množství dat. Nositelná zařízení AR přinášejí operátorům mnohé výhody. Zjednodušují management procesů a zpřístupňují informace v reálném čase, a to právě ty, které se týkají zařízení nebo procesu, na kterém obsluha zrovna pracuje. Nástroje AR jsou integrovány do platformy SCADA/HMI Movicon.NExt od firmy Emerson. To zjednodušuje jejich implementaci, snižuje náklady a urychluje návratnost investice.

K dispozici jsou aplikace, které podporují chytré brýle se systémem Android i HoloLens využívající Windows 10 Nositelná zařízení mohou zobrazovat jakákoli data nebo informace v reálném čase a prohledávat historii včetně nastavení nebo údajů o údržbě. Mohou zobrazovat pokyny pro požadované akce, využívat čárové kódy a plnit další funkce. Kromě toho mohou operátoři se strojem komunikovat také hlasem: zjišťovat informace a dávat mu povely. Se systémem je možné komunikovat také pomocí gest rukou, řídit tak probíhající procesy a nastavovat parametry zařízení. Kromě toho může stroj požádat obsluhu, aby provedla potřebné úkony, a poskytnout jí podrobné pokyny k provádění manuálních operací na místě, což šetří čas a pomáhá předcházet chybám.

Systémy AR HMI rovněž využívají k rozpoznání zařízení nebo částí technologického celku kameru a umělou inteligenci. Využít k tomu lze jakékoli mobilní zařízení s videokamerou a prohlížečem podporujícím HTML5. Ve webovém prohlížeči se automaticky zobrazí okna projektů HMI obsahující relevantní informace. To umožňuje obsluze okamžitě získat všechny potřebné informace, což usnadňuje správu složitých zařízení.

Závěr

Integrace AR do platforem SCADA/HMI a následná dostupnost využitelných informací prostřednictvím nositelných zařízení zvyšuje potenciál pro další zlepšení efektivity. Možnost nosit s sebou rozhraní HMI při práci v průmyslovém závodě dává operátorům lepší kontrolu nad aktuální situací, umožňuje jim okamžitě zasáhnout, když to proces vyžaduje, a pomáhá jim rychleji provádět dané úkoly a přijímat lepší rozhodnutí. Rozhraní HMI AR má potenciál způsobit revoluci ve způsobu řízení procesů pracovníky obsluhy, zvýšit produktivitu a omezit prostoje.

Pro více informací navštivte https://www.emerson.com/en-sa/automation/control-and-safety-systems/pacsystems/scada-system-for-manufacturing

Kontakt: Peter Stankovic - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Emerson

Jsme přední světový dodavatel technologií pro automatizaci. Nabízíme automatizační řešení, řídicí a bezpečnostní systémy a pomáháme podnikům automatizovat jejich výrobu, zpracování či distribuci. Naše společnost nabízí pneumatické prvky, elektromagnetické ventily, tlakem ovládané ventily, dodávky rozváděčů, technické poradenství. Dodáváme profesionální software a systémy, které se uplatňují v chemickém, ropném a plynovém průmyslu, dále např. v potravinářském a farmaceutickém průmyslu nebo energetice. Rychlé a spolehlivé dodání je z naší strany nezbytné pro minimalizaci prostojů. 

 

www.emerson.com/cs-cz