Moderní nástroje rozšířené reality se jeví jako nezbytná součást dovedností příští generace kvalifikovaných pracovníků

Moderní nástroje rozšířené reality se jeví jako nezbytná součást dovedností příští generace kvalifikovaných pracovníků

Loděnice má v plánu vymanit se z prostředí, ve kterém vládne dokumentace v papírové podobě.

Během příštího desetiletí bude s největší pravděpodobností nutno zaplnit téměř 3,5 milionu pracovních míst ve výrobě. Kvůli nedostatečnému počtu kvalifikovaných sil se očekává, že 2 miliony z těchto pracovních pozic zůstane neobsazeno. Více než 75 % výrobců tvrdí, že nedostatečný počet kvalifikovaných pracovníků má negativní dopad na jejich schopnost expandovat, a 69 % výrobců očekává, že úbytek kvalifikovaných sil ve výrobním sektoru bude do budoucna narůstat. 

V rámci problematiky nedostatečného počtu kvalifikovaných lidí se podniky 21. století obracejí k inovativním způsobům výroby, aby se staly konkurenceschopnějšími, byly schopny se udržet a vyhrát globální ekonomický maratón. Sdružení AME (Association for Manufacturing Excellence) přijalo novou vizi pro „výrobní obrození“, jež je poháněna způsobem vedení podniku, které se soustřeďuje na lidi ve spojení s výrobní dokonalostí. Tato iniciativa hledá nové způsoby, jak umožnit rychlý přenos znalostí na nové pracovníky, aby byli schopni efektivně odvádět svěřenou práci hned napoprvé a pokaždé, když vznikne potřeba. 

Během druhé světové války vyvstala v průmyslu kritická potřeba vycvičit náhradní pracovníky za ty, kteří odešli bojovat do války. Bylo to právě v době krize, kdy se programy výcviku v rámci průmyslu (TWI – training within industry) osvědčily v tom, že pomohly vyhrát válku. Použití společného „lean“ jazyka přispělo k hladkému přenosu znalostí v rámci TWI programů a v současné době organizace opět obracejí svou pozornost k programům TWI. 

Loděnice Newport News Shipbuilding (NNS) byla mezi prvními, kteří si v průběhu druhé světové války osvojili programy TWI a nyní zvyšují jejich účinnost propojením principů TWI s aplikacemi rozšířené reality (augmented reality – AR), takže vytvářejí tzv. rozšířené TWI programy. 

Lodní stavitelství představuje ideální prostředí pro zavádění průmyslových inovací již stovky let. Z plachet se přešlo na páru, ze dřeva na železo, z nýtů na svary, z ručně kreslených výkresů na CAD, z konstrukcí stavěných pouze na jednom místě na modulární způsob výstavby, takže lze říci, že se v tomto odvětví setkáme se všemi významnými inovacemi sloužícími k výstavbě mimořádně složitých dopravních prostředků. Loděnice Newport News Shipbuilding neustále hledá a zkoumá nové technologie a inovativní způsoby, které vedou ke zvýšení úrovně bezpečnosti, kvality, ke snížení nákladů a ke zkrácení termínu provedení díla. Od roku 2007 jsou moderní nástroje rozšířené reality považovány za jednu z možností, jak se odpoutat od papírové dokumentace v pracovním prostředí.

Patrick Ryan vede program rozšířené reality (AR) v loděnicích NNS. Je rovněž vedoucí oddělení vývoje a výzkumu aplikací rozšířené reality jak v rámci loděnic NNS, tak i u jejich obchodního partnera Index AR Solutions (Williamsburg,VA). 

Mobilní AR technologie jsou schopny vytvářet řešení, která zahrnují instrukce s postupnými kroky s využitím vizuálních překryvných vrstev náležitých informací ohledně zařízení, strojů a přístrojů. Pomocí nástrojů rozšířené reality má pracovník lepší vizuální přístup k informacím potřebným k výkonu své práce, včetně jednotlivých kroků, upozornění, poznatků od odborných pracovníků, schémat a jakýchkoli jiných dat v digitalizované podobě. Programy rozšířené reality poskytují bezproblémové a včasné předávání znalostí a klíčových bodů potřebných pro náležité odvedení svěřené práce. 

Způsob práce s nástroji rozšířené reality je mnohem snazší pochopit, když si to jednou vyzkoušíte. Rozšířená realita propojuje digitální informace s fyzickým světem, například prostřednictvím zařízení, jako je Apple iPad. V rámci výstaveb lodí je potenciál aplikace v praxi enormní, např. srovnávání 3D výrobního modelu s jeho fyzickým protějškem, plánování a zácvik budoucích pracovních činností, pokyny pro údržbu, které vedou pracovníka krok za krokem, či zdůrazňování možných bezpečnostních problémů. Pomocí nástrojů rozšířené reality máme přístup k mnoha informacím intuitivním způsobem, což přispívá k rozšíření znalostí a schopností každého stavitele lodí a námořníka.

Glenn Marshall je člen sdružení AME. Tento článek se původně objevil na stránkách www.ame.org. Sdružení AME je obsahový partner společnosti CFE Media.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz