Pokud se někomu vyloženě nechce zkoušet virtuální realitu, nenutíme ho

Pokud se někomu vyloženě nechce zkoušet virtuální realitu, nenutíme ho

V ostravské huti LIBERTY OSTRAVA pracuje na 6 500 zaměstnanců. Práce v hutních provozech s sebou nese určitá bezpečnostní rizika, z tohoto důvodu každý zaměstnanec několikrát ročně absolvuje povinná školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Aby si zaměstnanci ze školení odnášeli reálnější pocity, začala huť nyní pracovat s virtuální realitou, ve které má pracovník za úkol odhalit bezpečností závady na konkrétním pracovišti a poradit si s nastolenými problémy v reálném čase. O populární novince, která je zatím v podobných provozech v ČR ojedinělá, jsme hovořili s Ing. Tomášem Pětvaldským, vedoucím oddělení B1 – Bezpečnost práce ve společnosti LIBERTY OSTRAVA, a. s.

Co bylo prvním impulzem využít ve vaší společnosti ke zvýšení bezpečnosti právě virtuální realitu?

Impulzem byl paradoxně nedostatek peněz. Chtěli jsme totiž realizovat tréninkovou místnost, kde by se zaměstnanci školili ze správných bezpečnostních praktik – používání OOPP (osobních ochranných pracovních prostředků), zajišťování a odpojování strojů nebo záchrana osob. Realizace této tréninkové místnosti by byla několikanásobně dražší než převedení těchto prostor do virtuální reality.

Jak konkrétně systém funguje?

Zaměstnanci se ocitnou ve virtuálním prostoru, který je věrnou kopií našich vybraných pracovišť. Systém snímá pohyb celého těla a také pozici v ohraničeném prostoru. Pomocí speciálních brýlí a dvou ručních ovládačů se můžete pohybovat a interagovat s předměty v rámci daného prostoru prakticky bez omezení. Úkolem je pak vyřešit sérii bezpečnostních problémů, a to správným zodpověděním otázek a následně pak interakcí s předměty. Ty jsou plánovány tak, aby zaměstnanec provedl správný úkon a nebezpečnou situaci odvrátil nebo zabránil nebezpečnému jednání, například uhasit hořící rozváděč správným hasicím prostředkem nebo upozornit zaměstnance na nebezpečné chování, kterého se zrovna dopouští.

Jaký tým lidí na projektu pracuje?

Nejužší tým se skládá z pěti lidí z oddělení bezpečnosti a sekce vzdělávání. Dále pak máme podporu IT a při navrhování závad a prostředí tým pochopitelně spolupracuje hlavně s lidmi z výrobních oddělení. Tým školitelů je pak rekrutován ze všech vrstev naší společnosti. Především jsou to lidé z bezpečnosti, vzdělávání, zlepšování, ale také z údržby nebo odborů.

Na jaké platformě je celé řešení postaveno? Z čeho všeho se systém skládá a kdo byl dodavatelem?

V současnosti používáme řešení HTC VIVE, které je připojeno na výkonný stolní počítač. To, co vidí uživatel v brýlích, je současně pro ostatní účastníky školení promítáno projektorem na zeď, aby i oni měli představu o tom, co se zrovna děje. Dodavatel je slovenská firma ATOS, která nám poskytla nejen hardware, ale také nasnímali a naprogramovali celé virtuální prostředí.

Jaké jsou ohlasy zaměstnanců na tento typ školení BOZP?

Většinou pozitivní. Nejvíce nadšení jsou zaměstnanci ve věku do třiceti let. Tito mají zkušenosti s hraním počítačových her, a proto je pro ně takové školení jen další „hrou“, kterou mohou vyzkoušet. U starších pracovníků se zase zpravidla setkáváme s obavami, že to nebudou umět ovládat nebo že se jim bude dělat špatně. Proto na úvod školení zařazujeme tutorial, který je ve dvou minutách seznámí se zásadami ovládání celého systému. Pokud se někomu vyloženě nechce zkoušet virtuální realitu, nenutíme ho. Bylo by jistě škoda, aby si k ní vypěstoval nějaký negativní vztah.

Uvažujete o využití VR například i při samotné výrobě v provozech?

Tak daleko zatím nejsme a nejsem si jistý, jestli bychom pro ni při výrobě oceli našli uplatnění. Určitě si ale umím představit, že bychom pomocí VR mohli školit obsluhu jeřábů, řidiče vysokozdvižných vozíků nebo i provádět školení referentských řidičů.

Jaké další projekty v oblasti digitalizace nebo automatizace v ostravském závodě LIBERTY plánujete?

V rozpracovaném stavu či teprve ve fázi návrhu konceptu je např. digitalizace logistiky, digitalizace plánování výroby, byznys inteligence výrobních dat, digitalizace prodeje a nákupu, nasazení RPA do administrativních a podpůrných procesů. Již dříve se nám podařilo zautomatizovat obsluhu hasicích vozů na koksovně a také jsme vytvořili virtuální dvojče jedné z vysokých pecí, abychom na něm mohli simulovat veškeré provozní anomálie, které mohou nastat.

Vítězslav Fejfar

Vítězslav Fejfar je editor ve společnosti Trade Media International (vydavatel časopisů Contorl Engineering Česko a Řízení a údržba průmyslového podniku). Zaměřuje se na rozhovory, reportáže a příběhy z průmyslových firem. 

www.trademedia.cz