Polovirtuální inspekční prohlídky na pracovišti přinášejí vyšší hodnotu pro zákazníka

Obrázek 1: Technologie rozšířené reality (AR) umožňuje řešit problémy se zařízením prostřednictvím specialistů z celého světa, kteří jsou v danou chvíli připojeni na dálku. Všechny obrázky poskytla společnost Swagelok Obrázek 1: Technologie rozšířené reality (AR) umožňuje řešit problémy se zařízením prostřednictvím specialistů z celého světa, kteří jsou v danou chvíli připojeni na dálku. Všechny obrázky poskytla společnost Swagelok

Snížení nákladů na provádění inspekcí a širší technická podpora umožňují efektivnější řešení problémů.

Inspekční prohlídky pracovišť hrají klíčovou roli při zvyšování bezpečnosti, výkonnosti a spolehlivosti systémů pro odběr kapalin a vzorků. V rámci těchto prohlídek tým techniků objíždí podnik a podrobně zkoumá systémy, aby mohl poskytnout doporučení pro řešení naléhavých problémů. Někdy však může být obtížné takové prohlídky zorganizovat kvůli nákladům na dopravu celého týmu na místo a také kvůli dodatečnému času a úsilí, což vedení podniku očekává, ne-li přímo vyžaduje. Technický tým je totiž povinen po ukončení prohlídky provést finální vyhodnocení stavu. Proto je polovirtuální inspekční prohlídka s minimálním personálním zastoupením alternativou k tradiční inspekci pracoviště a velkým příslibem do budoucna.

Někteří poskytovatelé servisních služeb začali používat technologii rozšířené reality (AR), jež umožňuje virtuální přivedení techniků do výrobního objektu. Pomocí systému AR lze omezit početný tým na jednoho vedoucího technika, jenž má na hlavě náhlavní soupravu pro spolupráci s AR (viz obr. 1). Tato osoba přenáší v reálném čase video týmu techniků po celém světě a umožňuje jim sledovat živé záběry prováděných testů, jako je kontrola mezer na armaturách nebo kontrola těsnosti pomocí mýdlového roztoku. Technik na posuzovaném místě může přes sluchátka slyšet hlasy kolegů, což umožňuje týmu být součástí procesu hodnocení a poskytovat podporu při identifikaci problematických oblastí v celém zařízení.

Ačkoli se polovirtuální inspekční prohlídka liší od typického posuzování problému na místě, stále umožňuje širokému týmu techniků se specializovanými dovednostmi pomoci řešit naléhavé záležitosti týkající se systému. Může také poskytnout kontakt se špičkovými odborníky, kteří by se možná nemohli dostavit na osobní inspekci, ale kteří se mohou snadněji připojit k virtuální prohlídce.

Pokud tým techniků není schopen navštívit místo, aby pomohl s řešením problémů s kapalinovým systémem, návrhem vzorkovacího systému nebo jinými záležitostmi, může být dobrou volbou uskutečnění polovirtuální prohlídky. Ideální je, když daný provoz navštíví jeden nebo dva provozní technici, aby provedli posouzení, a zároveň je podpoří na dálku digitálně připojený tým (viz obr. 2). Pokud to však není možné, někteří dodavatelé komponent mohou být schopni poskytnout týmu systém rozšířené reality, takže někdo může streamovat vlastní video a řešit problémy se vzdáleným týmem v reálném čase.

PLE2112 MAG Swagelok MAG Fig 2Obrázek 2: Zatímco prohlídky na místě často vyžadují čtyři a více techniků, díky použití technologie AR lze kontrolní týmy omezit na jednoho nebo dva lidi

Bez ohledu na to, jakým způsobem je nová technologie virtuálního připojení nasazena, může minimalizovat dobu, po kterou problémy s kapalinami a vzorkovacími systémy zůstávají nediagnostikovány nebo neřešeny, a zároveň obvykle snižuje náklady spojené s cestováním a čas nutný pro nezbytnou koordinaci servisního zásahu.

Povolení přístupu personálu

Zdokonalená technologie AR byla během pandemie covidu-19 užitečná, protože umožňuje jedinému technikovi, virtuálně podporovanému celým týmem, provádět inspekční prohlídky pracovišť bez potenciálně problematické osobní přítomnosti ostatních účastníků.

Polovirtuální forma inspekcí rozšiřuje možnosti řešení problémů a zlepšuje dostupnost technického posouzení situace. Díky možnosti přístupu k odborníkům z celého světa v mnoha různých časových pásmech může být snazší získat poradenství v době, která je pro podnik výhodnější (viz obr. 3). Provozním technikům to umožňuje vzájemně sdílet znalosti a zkušenosti a také udržovat konzistenci a kvalitu poskytovaných služeb.

PLE2112 MAG Swagelok MAG Fig 3Obrázek 3: Pomocí náhlavních souprav AR připojených k bezpečnostním přilbám mohou technici v terénu živě přenášet svůj pohled kolegům po celém světě, což zvyšuje schopnost týmu řešit problémy

Technologie rozšířené reality nabízí možnost naplánovat návštěvy, což bylo v minulosti obtížné zorganizovat, protože se jednalo o odlehlé lokality, přímořská prostředí nebo jiné nepřístupné oblasti. Technologie náhlavní soupravy umožňuje technikům v terénu zastihnout pracovníka tam, kde se právě nachází, a zefektivnit proces návštěvy. Výsledkem je, že někdo může získat poznatky v reálném čase, protože technici na dálku vidí, co se děje na místě, oproti snaze identifikovat problémy prostřednictvím zpráv nebo obrázků (viz obr. 4). Problémy lze řešit rychleji, což šetří čas i peníze v celém procesu.

PLE2112 MAG Swagelok MAG Fig 4Obrázek 4: Provedení kontroly spár mezi armaturami, zda jsou správně utaženy, je jednou z pravidelných činností prováděných osobně, kterou lze vylepšit využitím virtuální technologie

Výhody virtuálního prostředí

Ačkoli pandemie urychlila zavádění virtuálních prohlídek, technické týmy v terénu o nich uvažovaly již dlouho. Možnost spolupracovat, analyzovat a zaznamenávat informace v reálném čase znamená větší šanci, že nic nezmeškáte (viz obr. 5). Polovirtuální inspekční prohlídky nabízejí technikům v terénu důkladnější možnost zdokumentovat to, co vidí, což jim může pomoci vytvořit co nejefektivnější řešení, aniž by museli celou prohlídku znovu reprodukovat zpaměti (viz obr. 6).

PLE2112 MAG Swagelok MAG Fig 5Obrázek 5: Díky tomu, že celý tým vidí vzniklé problémy v reálném čase, umožňují polovirtuální prohlídky pracoviště technikovi na místě řešit širší škálu problémů, než by bylo běžně možné

V prostorách, v nichž je nedostatek místa, jako jsou například přístřešky pro analyzátory, eliminuje možnost použití technologie rozšířené reality nutnost opakovaného střídání jednotlivých specialistů a umožňuje všem zúčastněným pracovníkům zobrazit stejné informace najednou. Polovirtuální prohlídky umožňují společnostem získat rychlejší participaci konkrétních odborníků a provádět brainstorming kreativnějších řešení v reálném čase. Díky tomuto zrychlenému tempu jsou odborníci schopni operativně řešit problémy dříve, než bude jejich náprava stát mnoho času i peněz. Polovirtuální konzultace mohou často vést k doporučením na zlepšení systémů pro odběr tekutin nebo vzorků ještě téhož dne, a to díky úrovni spolupráce, kterou virtuální náhlavní soupravy umožňují.

PLE2112 MAG Swagelok MAG Fig 6Obrázek 6: Virtuální posuzování zařízení během provozu poskytuje možnosti pro důkladnější zdokumentování, než jaké lze provést při inspekcích na daném místě bez použití techniky

Doplňkové aplikace

Technologii virtuální spolupráce lze kromě inspekcí na místě využít i k dalším účelům:

  • včetně virtuálního uvádění kapalinových systémů do provozu a poradenství při konstrukci a testování analytických zařízení; virtuální náhlavní soupravy umožňují odborníkům být „při tom“ a poskytovat dohled v klíčových fázích procesu implementace fluidních systémů, což pomáhá předcházet chybám a zajišťuje integraci sestav s delší životností; vedoucí pracovníci společnosti se mohou dokonce virtuálně připojit a vyzkoušet si procesy, kterých by obvykle nemohli být svědky;
  • včetně virtuálního svědectví klíčových procesů při zadávání zakázek; týmy pro sledování dodržování předpisů mohou nabídnout možnost být svědky výrobních a přepravních postupů, k jejichž zhlédnutí by obvykle byla nutná návštěva zařízení výrobce na místě;
  • včetně virtuální návštěvy zákazníků ve výrobních a expedičních centrech; týmy, které mají na starost organizování inspekčních návštěv u firemních zákazníků, zavádějí nový způsob, jak se setkat s lidmi a vidět procesy, které stojí za výrobky a službami, jež následně nakupují, a umožňují absolvovat komentovanou prohlídku zařízení s průvodcem na místě.

Pořádání virtuálních komentovaných prohlídek podniku spolu s příslušnými obchodními schůzkami znamená, že výrobci mohou poskytnout plnohodnotný zážitek z návštěvy sídla společnosti, aniž by museli absolvovat náročnou služební cestu do dané lokality. Nová technologie umožňuje výrobcům oslovit více lidí najednou. Virtuální inspekční prohlídky umožnily společnostem zůstat ve spojení s ostatními během pandemie covidu-19, nicméně tyto programy budou poskytovat hodnotu i v budoucnu.

Zvýšený důraz na služby zákazníkům a také iniciativy neustálého zlepšování přimějí další společnosti investovat do virtuálních technologií, které jim umožní učinit z polovirtuálních a virtuálních návštěv nezbytnou zkušenost. Technologie rozšířené reality se bude i nadále rozšiřovat, protože stále více lidí bude vnímat zvýšenou hodnotu toho, že na řešení problému v reálném čase se ve stejný okamžik podílí velké množství inteligentních lidí z celého světa.

Autorkou článku je Stacey Phillips, manažerka provozního inženýrství pro oblast Severní a Jižní Ameriky ve společnosti Swagelok.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz