Rozšířená realita v praxi – EcoStruxure Augmented Operator Advisor

Rozšířená realita v praxi – EcoStruxure Augmented Operator Advisor

Aplikace EcoStruxure Augmented Operator Advisor rozšiřuje pohled operátora na rozváděč, výrobní linku nebo výrobní proces doplněním kontextu provozních informací v reálném čase. Rapidně snižuje náklady na údržbu a zároveň reálně zvyšuje efektivitu výroby.

Aplikace EcoStruxure Augmented Operator Advisor (EAOA) vychází vstříc trendům digitální transformace a v rámci platformy EcoStruxure od Schneider Electric poskytuje maximálně intuitivní přístup k informacím pomocí rozšířené reality. Rozšířená realita doplňuje (či nahrazuje) tradiční řešení, kdy byla technologická data prostřednictvím řídicího systému zobrazována na panelu HMI. Pochopit a prezentovat tyto informace pak od obsluhy vyžadovalo znalost dané technologie, kterou mohla navíc sledovat pouze ze stacionárně umístěného zařízení (panelového PC nebo panelu HMI).

Grafika i technologická data z tabletu

Aplikace EcoStruxure Augmented Operator Advisor, nakloněná rozšířené realitě, využívá tablet s vestavěnou kamerou. Do systému jsou prostřednictvím Wi‑Fi propojeny zdroje vybraných technologických dat, například s údaji o teplotě, výšce hladiny, rychlosti otáčení motoru nebo čerpadla atd. Jakmile obsluha identifikuje na tabletu vybrané technologické zařízení, zobrazí se okamžitě nejen požadované informace, ale také výstražná hlášení ve formě alarmů.

Pro sledované klíčové objekty lze použít tyto typy proměnných a souborů:

  • proměnné v reálném čase vztahující se k PLC od Schneider Electric, resp. k PLC třetích stran (s podporou všech důležitých průmyslových protokolů – Modbus TCP, Ethernet IP, CANopen atd.);
  • data z databáze SQL;
  • dokumentaci ve formátu PDF;
  • elektrická zapojení (CAD);
  • webové stránky;
  • fotografie a videa.

EcoStruxure Augmented Operator Advisor je velmi variabilní a podporuje tablety s operačními systémy iOS, Android i Windows. Přístupová práva jsou odstupňována dle rolí jednotlivých uživatelů.

Nová generace rychlé údržby

Zejména pracovníci údržby oceňují vlastnost „přístup k uzavřeným objektům“. Jako příklad lze uvést pohled na uzamčený rozváděč s instalovanými řídicími prvky. Virtuálně je možné rozváděč otevřít a sledovat provozní  data v kontextu s fyzickým zobrazením například frekvenčního měniče. Zjistí‑li obsluha poruchu, může okamžitě otevřít provozní dokumentaci v PDF a najít v ní návod, jak poruchu odstranit. Uživatelské prostředí tabletu umožňuje snímek tzv. zmrazit a pracovat snadněji se statickým zobrazením.

Pracovní postupy krok za krokem

Rozšířená realita v podobě EcoStruxure Augmented Operator AdvisorOperator Advisor zvládne rovněž vstřebat a využívat schválené doporučené pracovní postupy. Při provádění složitějších operací, ať už u výrobních linek, nebo samotných strojů, může být obsluha vedena tzv. krok za krokem. Každý jednotlivý krok se jí postupně zobrazí na tabletu s přesnými a srozumitelnými pokyny. Až poté, co potvrdí (na tabletu) jeho úspěšné provedení, může pokračovat k další fázi. Pracovní postupy lze vložit nejen v textové nebo procesní formě, ale také v podobě instruktážního videa.

Výrobní závod Schneider Electric v jihočeském Písku dal rozšířené realitě zelenou

Jeden z největších výrobních závodů koncernu Schneider Electric v Evropě se nachází v moderní průmyslové zóně malebného jihočeského města Písek. Není se co divit, že začal jako jeden z prvních využívat koncept tzv. Smart Factory. V jeho rámci došlo k nasazení EcoStruxure Augmented Operator AdvisoruAdvisoru – coby rozšířené reality ve službách chytré údržby – již v roce 2019.

K základním požadavkům podnikového managementu patřila rychlá a jednoduchá diagnostika strojů. Samozřejmě včetně signifikantního zrychlení identifikace poruch, díky kterému dojde ke zkrácení nežádoucích prostojů a k logickému zvýšení kvality výroby. V zadání bylo rovněž zajištění provádění pravidelné kalibrace s evidencí. EcoStruxure Augmented Operator AdvisorAdvisor si tak hned zpočátku vzal pod kontrolu například plně automatizovanou linku vyrábějící bezpečnostní tlačítka Harmony (lidově zvaná Total Stop).

Protože nakonec je to vždy o lidech, i zde padly otázky typické pro průmyslovou výrobu dneška: Dokáže rozšířená realita kompenzovat negativní vliv vysoké fluktuace pracovníků? Zvládne se poprat s jejich nízkou,  případně zcela chybějící kvalifikací? Samozřejmě. Díky rozšířené realitě lze rychle (řekněme za provozu) proškolit například nového pracovníka údržby, a to i když nemá požadovanou kvalifikaci. Zde konkrétně pak praxe dokonce předčila očekávání. Ukázalo se, že ovládání tabletu s vestavěnou kamerou patří již téměř ke genetické výbavě a instalovaná aplikace EAOA si bezesporu zaslouží označení „uživatelsky přátelská“. Uživateli stačí sejmout (naskenovat) QR kód umístěný na příslušném stroji a může si ho okamžitě virtuálně proklepnout – důkladně díky jeho 3D modelu, systematicky díky provozním datům zobrazujícím se v kontextu s fyzickým  zobrazením instalovaných přístrojů a spolehlivě díky nahrané kompletní dokumentaci a především díky instruktážním videím.

„Výhod rozšířené reality využíváme především pro rychlejší zaškolení obsluhy a snadnou diagnostiku strojů,“ shrnuje Tomáš Kučera, Industrial Project Coordinator Schneider Electric, a. s.

Švýcarský Bühler vyrábí potravinářské stroje s ohledem na budoucnost

Na EcoStruxure Augmented Operator Advisor vsadil rovněž švýcarský výrobce potravinářských strojů Bühler (jeden výrobní závod má také v Žamberku – Bühler CZ). 

Holger Feldhege, ředitel výroby, logistiky a zásobování firmy Bühler, uvedl jako hlavní důvody použití rozšířené reality v jejich výrobě zajištění budoucí konkurenceschopnosti a vytvoření komfortnějšího pracovního  prostředí. S využitím koncepce „použijte své vlastní mobilní zařízení“ zde rozšířená realita dokázala poskytnout pracovníkům užitečné a cílené informace přesně tam, kde je potřebují. Schneider Electric podpořil firmu Bühler v prvních krocích digitalizace její výroby. Data jsou vizualizována na tabletech, přičemž na každém z nich je možné aplikaci uživatelsky přizpůsobit konkrétnímu stroji. Hueseyin Aibar, Global Account Manager Schneider Electric, konstatoval, že Schneider Electric dlouhodobě dodává firmě Bühler široký sortiment elektrických komponent. „Nyní s EcoStruxure Augmented Operator Advisorem vstupujeme do éry digitálních služeb. Věřím, že novému modelu přizpůsobíme i naše obchodní vztahy s firmou Bühler,“ potvrzuje Aibar. Podle Feldhega je největším přínosem rozšířené reality schopnost podávat každému uživateli relevantní informace formou přizpůsobenou jeho požadavkům. „Zobrazení informací na tabletu je rychlejší než listování v papírových katalozích nebo prohledávání elektronické dokumentace, což jsme používali dříve. Klíčovým aspektem nového systému je jeho interaktivita. Ta umožňuje uživatelům pracovat s technologickými daty v reálném čase,“ doplňuje Feldhege. 

Smart Factory Le Vaudreuil 5R2A1063 previewZ výhod rozšířené reality těží také výrobní závod Schneider Electric ve francouzském Le Vaudreuil.

Rozšířená realita do provozu patří

Společnost Schneider Electric se dlouhodobě soustředí na implementaci otevřených a interoperabilních systémů, které pomáhají jejím zákazníkům dosahovat obdivuhodné efektivity výroby. Dodávaný software může být provozován na různých platformách a typech zařízení. To je základní myšlenka koncepce EcoStruxure, jejíž součástí jsou nástroje pro zajištění komunikace, cloudové služby a aplikace pro analýzu dat. Do této nabídky patří také nový systém EcoStruxure Augmented Operator Advisor pro implementaci rozšířené reality v provozním prostředí – doporučený první krok na cestě digitální transformace.

Bezplatný 42denní trial k dispozici

Schneider Electric

Schneider Electric je celosvětově působící francouzská společnost, působící v oblasti elektrotechnického průmyslu. Je nástupcem strojírenského a zbrojního koncernu Schneider et Cie. V Česku společnost provozuje výrobní závod v Písku.

https://www.se.com/cz/cs/