Výuka mladší generace pomocí imerzivních technologií

Inteligentní nositelná elektronika efektivně propojuje pracovníky s potřebnými informacemi v reálném čase a odkudkoli, zatímco mají ruce volné pro práci na daném úkolu. Zařízení lze použít v nebezpečném prostředí typu Class 1 Div. 1 a baterie vydrží celou směnu. Inteligentní nositelná elektronika efektivně propojuje pracovníky s potřebnými informacemi v reálném čase a odkudkoli, zatímco mají ruce volné pro práci na daném úkolu. Zařízení lze použít v nebezpečném prostředí typu Class 1 Div. 1 a baterie vydrží celou směnu. Honeywell Connected Plant

Využívání nových technologií, jako je virtuální realita (VR) a rozšířená realita (Augmented Reality – AR), přispívá k rychlejšímu zaškolování mladších zaměstnanců bez ohrožení bezpečnosti na základní provozní úrovni.

Starší generace pracovníků postupně odchází, proto je potřeba připravit mladší pracovní sílu ve výrobě prostřednictvím chytřejší výuky, zaškolování a způsobu práce s využitím imerzivních technologií, jako je virtuální realita (VR) a rozšířená realita (AR).

Procesní průmysl nemůže zavírat oči před demografickým otřesem, kterým prochází. Už se nebude moci dlouho spoléhat na poválečnou generaci, která je na odchodu do důchodu. Nejmladší zástupci této generace jsou pětapadesátníci a ti nejstarší již mají přes 70 a brzy odejdou na odpočinek.

S rychle stárnoucí pracovní silou ve výrobě souvisejí inastávající výzvy. Tou první je převzít a uchovat znalosti zkušených pracovníků,ještě než odejdou. Bez nezbytného školení firmy riskují ztrátu mnoha přínosů v oblasti efektivity, spolehlivosti a bezpečnosti, kterými tito zaměstnanci přispívali po desetiletí svého působení v daném odvětví.

Další výzvou je efektivně přenést znalosti a dovednosti na mladší pracovní sílu a restrukturalizovat pracoviště pro vytěžení maxima z generace mileniálů ve věku 22 až 37 let. Výzkumy ukazují, že mileniálové přistupují k učení a práci jinak než poválečná generace.

Tento přechod navíc probíhá velmi rychle. Mileniálové jsou nejpočetněji zastoupenou generací v pracovní síle a napříč všemi organizacemi rychle zaujímají místa po odcházející poválečné generaci.

Již před 10 lety upozorňoval Pierce Riemer, generální ředitel rady World Petroleum Council, že průmysl stojí na „okraji demografického útesu“. Teď už jsme v polovině pádu. Firmy potřebují zajistit měkký dopad.

Zaškolování mladší pracovní síly

Aby byl tento přechod úspěšný, musejí se firmy přizpůsobit stylu mladších pracovníků a plnit jejich potřeby. V médiích se nejčastěji diskutuje o „výzvách“, které mileniálové představují. Tento přístup je však poraženecký a neoprávněný. Demografický posun na pracovištích a příklon mladších pracovníků k technologickým řešením a kolaborativní práci otevírá příležitosti pro rychlejší a chytřejší práci a učení. Nástup mileniálů je příležitostí, kterou úspěšné firmy pevně uchopí.

V první řadě mladší pracovníci přirozeně preferují zážitkovou výuku namísto tradičního přednášení. Proto by se měli provozovatelé více soustředit na praktický typ výuky, který doplní a v některých případech i nahradí přednášky v učebně. V tomto ohledu jsou preference mileniálů přesným odrazem toho, co funguje. Jak uvádí NTL Institute for Applied Behavioral Science, podle „pyramidy učení“ je praktická výuka nejméně osmkrát efektivnější pro uchování znalostí než přednáška. Naplňování poptávky po větší míře praktické výuky zvýší efektivitu učení.

Jak mohou závody zajistit praktickou zkušenost bez rizika pro bezpečnost nebo provozní efektivitu závodu? Koneckonců nevyškolené pracovníky nemůžete nechat v závodě bez dozoru.

Aby firmy naplnily potřeby mladší pracovní síly, mohou významně vylepšit svůj provoz díky urychlení učení a zvýšení produktivity prostřednictvím zaškolování s využitím virtuální a rozšířené reality.

Zaškolování s využitím virtuální a rozšířené reality

Jedním z nejvýznamnějších rysů, které s sebou mileniálové přinášejí, je jejich příklon k technologiím. Jsou první generací „digitálních domorodců“ narozených a vyrůstajících v prostředí plném počítačů, videoher, digitálních přehrávačů hudby, videokamer, mobilních telefonů a všech ostatních hraček a nástrojů digitálního věku.

Tyto znalosti odstraňují překážky v přijímání nových technologií a překlenují rozpor mezi požadavkem na praktický trénink pro rozvoj klíčových dovedností a potřebou chránit provoz a bezpečnost závodu. Klíčovými řešeními v tomto směru jsou imerzivní technologie, jako je virtuální a rozšířená realita. Mladší zaměstnanci jsou dobře připraveni pracovat s těmito technologiemi.

Ať už v plně realizovaném virtuálním prostředí, nebo ve „smíšené realitě“ s grafikou umístěnou přes reálný svět, poskytují tyto technologie uživatelům praktickou zkušenost s klíčovými úkoly nezbytnými pro řádný výkon jejich práce. Mohou trénovat práci na realistických trojrozměrných skříních nebo měřicích přístrojích s minimalizací rizika pro proces nebo bezpečnost pracovníků.

Technologie rozšířené a virtuální reality mohou obohatit dovednosti a pomoci školeným uchovat si až o 100 % více informací v porovnání s tradiční výukou typu přednášek. V důsledku to pak dovoluje zkrátit délku technického školení až o 66 %. Ve scénáři typického závodu to může zkrátit čas potřebný pro získání kompetence z šesti na dva měsíce.

imerzivni technologie AR VR 2Využitím kombinace rozšířené reality a virtuální reality umožňují imerzivní metody zvyšování kompetence studentům bezpečně zkoumat dopad jejich rozhodnutí při provádění kritických pracovních aktivit v průmyslu

Imerzivní učení není jen efektivnější, ale je také flexibilnější a účinnější. Firmy mohou pomocí cloudových platforem propojovat pracovníky se školiteli po celém světě a nemusejí proto shromažďovat zaměstnance v centrálním školicím místě, což snižuje cestovní náklady a šetří čas. Umožňuje to také rychle nasazovat školicí moduly. Jestliže se technici setkají s problémem u neznámého zařízení, mohou si dopoledne procvičit operaci v prostředí rozšířené nebo virtuální reality a odpoledne úkol dokončit.

Modelování otevírá dveře školením typu „just-in-time“ (právě včas) – pro učení podle požadavků pro splnění potřeb pracovníků či provozu a dle toho, jak se objevují.

Protože mileniálové jsou zvyklí mít informace na vyžádání, mohou věnovat méně času přípravě na úkol před zahájením a jsou schopni rozšiřovat své znalosti za pochodu a podle potřeby.

Je prokázáno, že nová generace je vysoce kolaborativní a ochotná vzájemně spolupracovat, často on-line a bez ohledu na stávající vztah. Mileniálům se někdy také říká „kolaborativní generace“.

I to otevírá dveře novým přístupům k učení a rozvoji, cožmůže výrazně obohatit provozy – například inteligentní nositelná elektronika s hlasovým ovládáním (obrázek 1). I v tomto případě se využívá technologie, s níž jsou mladší pracovníci dobře obeznámeni, a aplikuje se v průmyslovém prostředí.

Technologie řeší potřebu informací na vyžádání a nutnost spolupráce. Inteligentní nositelná elektronika poskytuje v reálném čase informace o zařízeních a procesu a zajišťuje také živé videopřenosy či komunikaci, jež uživatelům dovoluje hovořit s centrálním dispečinkem nebo vzdálenými odborníky, kteří se mohou připojit a vidět to, co vidí pracovník.

Software pro řízení pracovního toku poskytuje uživatelům podporu, vedení a kontextové informace tím, že se připojuje k nástrojům, které již závody využívají, jako je software pro plánování podnikových zdrojů, správa údržby nebo řízení prodeje.

Software shromažďuje dovednosti a odborné znalosti stávající pracovní síly a efektivně je poskytuje novým zaměstnancům prostřednictvím dalších mobilních technologií, např. přes tablety a chytré telefony. Stále se rozšiřující knihovna videoklipů s běžnými úkony údržby, která je dostupná na vyžádání, zajišťuje, že se znalosti neztratí. Software rovněž umožňuje uživatelům a třetím stranám navrhovat vlastní aplikace a pro vývoj nových aplikací využívat moderní technologie, k nimž patří umělá inteligence.

Imerzivní a nositelné technologie přinášejí rychlejší a flexibilnější strategie učení. Obě technologie boří hranice mezi učením a prací a mezi nástroji pro zvýšení produktivity a školicími nástroji.

Zřetelně se také ukazuje, že mladší zaměstnanci zůstávají ve svých rolích po kratší dobu. Téměř polovina z nich v průzkumech uvedla, že se do dvou let chystá opustit svého aktuálního zaměstnavatele.

Ať už jsou důvodem generační rozdíly, nebo je to odrazem nutnosti firem přizpůsobit se mladším pracovníkům, většina jich nezůstává u svého současného zaměstnavatele zdaleka tak dlouho jako dříve.

Imerzivní technologie a inteligentní nositelná elektronika umožňují pracovníkům zaškolovat mladší zaměstnance rychle a bez ohrožení bezpečnosti. Rozšířená a virtuální realita efektivněji než přednášky v učebně vštěpuje znalosti a chování nezbytné pro kompetentnost na provozní úrovni. Odhaduje se, že při použití rozšířené a virtuální reality se doba potřebná pro získání kompetence zkracuje až o dvě třetiny. Inteligentní nositelná elektronika zároveň naplňuje i potřebu nové generace zaměstnanců mít přístup k informacím „za chodu“ a začít pracovat se základními znalostmi a potřebnými kompetencemi.

Nové technologie umožňují firmám zvýšit produktivitu a získat hodnotu z nové generace navzdory problémům s jejím udržením. Je nezbytné přistupovat k učení novým způsobem, který je rychlejší, flexibilnější a cílenější, a dostat tak ty správné dovednosti ve správný čas k těm správným lidem. Jestli tomu organizace říkají školení nebo zvyšování produktivity, není tak důležité jako skutečnost, co to firmám přináší: provádění úkolů správným způsobem.

Youssef Mestari je programový ředitel pro cloudové služby Connected Plant společnosti Honeywell. Upravila Emily Guentherová, zástupkyně obsahového ředitele, Control Engineering, CFE Media, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com