Digitální transformace

Nad tradičními přístupy ke zvyšování efektivity v průmyslu pomocí optimalizace procesů a štíhlé výroby začíná dominovat digitalizace. Nové technologie umožňují dosahovat řádově vyšší produktivity, flexibility a spolehlivosti při vývoji a výrobě stále komplexnějších produktů. O přínosech digitalizace je přesvědčen i František Podzimek, vedoucí oddělení pro digitální podnik společnosti Siemens, kterého jsme v rámci konference Digitální výroba 2020 požádali o krátký rozhovor.

Digitální transformace je o změně a vytvoření nových, lepších způsobů, jak vykonávat byznys v budoucnu. 

Filip Plevač a Radek Navrátil jsou specialisté v oblasti digitalizace na slovo vzatí. Jeden pomáhá firmám uchopit strategii digitalizace pro reálné potřeby jejich firem, druhý se dívá na digitalizaci nezvykle optikou leanu. Ideální dvojice na závěrečný rozhovor live streamu konference Digitální výroba 2020 a zamyšlení se nad smyslem digitalizace v průmyslu.

Společnosti ABB a Ericsson společně se společností Swisscom ukázaly, jak snadno a efektivně lze ovládat roboty na velké vzdálenosti pomocí 5G sítě.

O modernizaci výroby s využitím prvků tzv. Průmyslu 4.0 pro automatizaci a optimalizaci uvažuje mnoho firem. Jedná se přitom o zásadní investici, s plánovaným využitím po mnoho let (neobvyklá nejsou očekávaní životnosti 15 až 20 let).

Strana 1 z 6