Digitální transformace

Najít nový pohled na mnohdy letité problémy ve výrobních provozech či svěží vítr pro monotónní práci není jednoduché. V posledních letech se však jeden slušný návod našel. Právě tuto cestu zvolila společnost ABB pro svá průmyslová řešení a připravila výzvu s názvem ABB Czech Code Cup – Hackathon v továrně.

Digitální transformace průmyslu se prolíná všemi segmenty od výroby přes logistiku. Není tomu jinak ani v případě průmyslové údržby a diagnostiky, která se díky novým nástrojům stává stále významnější. O důležitosti průmyslové údržby pro udržení konkurenceschopnosti průmyslového podniku budeme na letošním Fóru údržby hovořit již posedmé.

Projekt RICAIP, tedy Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu, má za cíl vytvořit evropskou infrastrukturu propojených testbedů pro Průmysl 4. 0. V testbedech se bude testovat a zkoumat koncept flexibilní distribuované výroby, který má za cíl zásadním způsobem posouvat a měnit průmyslové standardy.

V dnešní době se stále více podniků snaží nabízet zákazníkům kvalitní doprovodné služby ke svým výrobkům, jako např. záruční a pozáruční servis, non‑stop telefonní linku, zapůjčení náhradního výrobku v průběhu opravy, a to včetně nastavení vhodných smluv o poskytovaných poprodejních službách. Tyto služby se proto stávají i důležitou konkurenční výhodou, a navíc zvyšují spokojenost zákazníků. Rovněž se v nabídce objevují služby, které využívají smart technologie, často označované jako smart služby či chytré služby. Tento článek se zaměřuje právě na doporučení pro začlenění a rozšíření poskytování těchto doprovodných služeb v průmyslových malých a středních podnicích, které ještě s jejich nabídkou nazačaly a využívají smart technologie (dále v článku označeny jako DSST), nebo jsou na začátku jejich poskytování.

Co znamená digitální transformace pro inženýrskou práci a jakou roli v ní hraje Projekt EPLAN? Rozhodující, protože digitalizace nesouvisí jen s výrobními nebo obchodními procesy. Zasahuje do celého procesu vývoje produktu. Praktické výhody jsou nasnadě: uživatelé mohou využívat služeb v prostředí platformy EPLAN a současně získají přidanou hodnotu z cloudových služeb.

Strana 1 z 5