Digitální transformace - Vše o průmyslu

Evropské podniky očekávají, že digitální transformace zvýší produktivitu v průměru o 38 %, přičemž celková návratnost investic (ROI) se očekává za necelých 5 let.

Výrobci dokážou realizovat Průmysl 4.0 i bez přílišných komplikací.

Před zahájením transformace musí váš podnik stát na pevných základech.

3D tisk má vliv na digitalizaci výroby a zásadní proměnu průmyslových odvětví, a jak ukázala nová studie společnosti HP, realizovaná ve spolupráci s 3dbpm Research, aditivní výroba (AV) má při uskutečňování tohoto přechodu významnou úlohu. Podle této studie, která analyzovala stěžejní trendy digitální výroby mezi předními výrobci průmyslových dílů v Evropě, se 96 % respondentů shodlo na tom, že aditivní výroba jim pomáhá rychleji dodávat výrobky na trh, přičemž 100 % odpovídajících si uvědomuje důležitost pokračující digitalizace svých výrobních postupů. Dodejme, že největší vliv na zavádění těchto změn má schopnost vyrábět díly na zakázku.

Závěrečná diskuze konference Digitální výroba 2021 s reálnou ukázkou prací studentu kurzu MBA 4.0. Cílem konference bylo dokázat přínos digitalizace, stejně jako chápat, že je na ni potřeba hledět jinak, než jen na digitalizaci samotné výroby. Změna konceptů, obchodních modelů i myšlení lidí. Tahle cesta je komplexní. Zkuste nahlédnout do vnímání těch, kteří po ní už začali úspěšně kráčet.

Diskuzi moderuje Lukáš Smelík, kterému půjčil Filip Plevač tyto studenty:

- Jakub Vesecký, Manažer projektů a procesů, ENGEL Strojírenská

- Petr Šerák, Technology Department Manager, AAM Metal Forming Oslavany

- Marie Cafourková, jednatelka DISTING

- Jaroslav Borský, IT manager, Eberspächer

Chcete celý záznam konference? Registrujte se bezplatně k odběru na https://www.konference-vyroba40.cz/registrace.html

 

Strana 1 z 11