Digitální transformace

Projekt RICAIP, tedy Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu, má za cíl vytvořit evropskou infrastrukturu propojených testbedů pro Průmysl 4. 0. V testbedech se bude testovat a zkoumat koncept flexibilní distribuované výroby, který má za cíl zásadním způsobem posouvat a měnit průmyslové standardy.

V dnešní době se stále více podniků snaží nabízet zákazníkům kvalitní doprovodné služby ke svým výrobkům, jako např. záruční a pozáruční servis, non‑stop telefonní linku, zapůjčení náhradního výrobku v průběhu opravy, a to včetně nastavení vhodných smluv o poskytovaných poprodejních službách. Tyto služby se proto stávají i důležitou konkurenční výhodou, a navíc zvyšují spokojenost zákazníků. Rovněž se v nabídce objevují služby, které využívají smart technologie, často označované jako smart služby či chytré služby. Tento článek se zaměřuje právě na doporučení pro začlenění a rozšíření poskytování těchto doprovodných služeb v průmyslových malých a středních podnicích, které ještě s jejich nabídkou nazačaly a využívají smart technologie (dále v článku označeny jako DSST), nebo jsou na začátku jejich poskytování.

Co znamená digitální transformace pro inženýrskou práci a jakou roli v ní hraje Projekt EPLAN? Rozhodující, protože digitalizace nesouvisí jen s výrobními nebo obchodními procesy. Zasahuje do celého procesu vývoje produktu. Praktické výhody jsou nasnadě: uživatelé mohou využívat služeb v prostředí platformy EPLAN a současně získají přidanou hodnotu z cloudových služeb.

Česká společnost DEL chce vytvářet podmínky pro budoucí odborníky Průmyslu 4. 0. a nově tak otevřela svůj DEL Future Lab. Vzdělávací středisko, které má za cíl prohloubit znalosti a praktické dovednosti studentů v souladu s principy Průmyslu 4.0 je přímo v areálu ve Žďáře nad Sázavou. Sloužit bude studentům místní Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy strojírenské, pro školení zaměstnanců, ale i pro zájemce z technických vysokých škol.

Firmy, které se zajímají o digitální transformaci, potřebují kybernetické zabezpečení. Aby vše fungovalo, svůj díl odpovědnosti musí přijmout každý, nejen oddělení IT. Podívejte se na sedm oblastí, které vyžadují pozornost.

Strana 1 z 4