Digitální transformace

Před zahájením transformace musí váš podnik stát na pevných základech.

3D tisk má vliv na digitalizaci výroby a zásadní proměnu průmyslových odvětví, a jak ukázala nová studie společnosti HP, realizovaná ve spolupráci s 3dbpm Research, aditivní výroba (AV) má při uskutečňování tohoto přechodu významnou úlohu. Podle této studie, která analyzovala stěžejní trendy digitální výroby mezi předními výrobci průmyslových dílů v Evropě, se 96 % respondentů shodlo na tom, že aditivní výroba jim pomáhá rychleji dodávat výrobky na trh, přičemž 100 % odpovídajících si uvědomuje důležitost pokračující digitalizace svých výrobních postupů. Dodejme, že největší vliv na zavádění těchto změn má schopnost vyrábět díly na zakázku.

Závěrečná diskuze konference Digitální výroba 2021 s reálnou ukázkou prací studentu kurzu MBA 4.0. Cílem konference bylo dokázat přínos digitalizace, stejně jako chápat, že je na ni potřeba hledět jinak, než jen na digitalizaci samotné výroby. Změna konceptů, obchodních modelů i myšlení lidí. Tahle cesta je komplexní. Zkuste nahlédnout do vnímání těch, kteří po ní už začali úspěšně kráčet.

Diskuzi moderuje Lukáš Smelík, kterému půjčil Filip Plevač tyto studenty:

- Jakub Vesecký, Manažer projektů a procesů, ENGEL Strojírenská

- Petr Šerák, Technology Department Manager, AAM Metal Forming Oslavany

- Marie Cafourková, jednatelka DISTING

- Jaroslav Borský, IT manager, Eberspächer

Chcete celý záznam konference? Registrujte se bezplatně k odběru na https://www.konference-vyroba40.cz/registrace.html

 

Digitalizace výrobního podniku není disciplínou, kterou by měli ovládnout jen ti největší. Není také pravda, že by nutně probíhala pouze v automobilovém průmyslu. Naopak je potřeba jí věnovat pozornost napříč celým průmyslovým spektrem.

Čím rychleji se rozvíjí digitalizace, tím intenzivněji směřuje oblast IT k více decentralizovanému a autonomnímu prostředí. Podpora informačních technologií je přitom nezbytná pro velmi podstatnou část průmyslu – od energetického až po výrobní. Požadavky na zpracování a ukládání proto dat rostou, zároveň je žádoucí jejich rychlá dostupnost a reaktivita. Stále častěji je proto skloňován pojem edge computing, který označuje zkracování doby přenosu dat a zvýšení dostupnosti - výpočetní procesy jsou v tomto systému přeneseny až koncový bod sítě neboli ´edge´, který je součástí větší cloudové architektury. Smyslem je přesunutí obsahu a aplikací, které vyžadují velkou přenosovou kapacitu a jsou citlivé na rychlost reakce, někam blíže k uživatelům nebo zdrojům dat. Tedy fyzicky tam, kde data vznikají. 

Strana 1 z 11