Edge computing - Vše o průmyslu

Závody se přizpůsobují realitě nového globálního trhu a na této cestě jim pomůže rozvíjející se řídicí systém s bezpečnými technologiemi provozního edge computingu („OT edge“).

Standardizací kompletních platforem pro okrajová zařízení zjednodušují koncoví uživatelé dodání, vývoj, nasazení a podporu softwaru i hardwaru pro okrajová zařízení a zároveň zefektivňují provoz. Podívejte se na čtyři stavební bloky okrajových platforem a čtyři obavy.

Hybridní umělá inteligence (AI) funguje jako doprovodná technologie k metodám strojové inteligence na bázi dat a může pomoci rozvoji edge computingu.

Při zavádění průmyslového edge computingu existuje několik způsobů, jak podpořit konvergenci informačních a provozních technologií (IT/OT).

Díky technologii 5G a mobilnímu edge computingu pociťují majitelé firem, manažeři výrobních závodů a řídící technici výhody transformace tradičních manuálních procesů na automatizovaná a efektivní technologická řešení.

Strana 1 z 8