Energetický průmysl

Prvopočátky trvalého sledování technického stavu turbosoustrojí vodních elektráren spadají do 80. let minulého století. Kontrolní systémy se nejprve omezovaly pouze na měření vibrací strojů, průběžně přibývaly další sledované veličiny jak na turbíně, tak především na hydrogenerátoru. Autor v příspěvku uvádí přehled současných technických možností a zamýšlí se nad jejich smysluplností. 

Vzduch = peníze

červen 28, 2017

Úniky stlačeného vzduchu jsou nákladné a až příliš často jsou přehlíženy.

Mezi úspěšné představitele českého energetického průmyslu již 55 let patří také příbramská společnost ZAT, která se specializuje nejen na dodávky špičkových řídicích systémů pro jaderné i klasické uhelné elektrárny. V rozhovoru s Ing. Vladislavou Česákovou, členkou představenstva společnosti, jsme se dostali především k tématu aktuálního vývoje oboru, který je svým způsobem na rozcestí mezi světem tradičních a obnovitelných zdrojů energie.

Článek je zaměřen na energetický systém a roli fotovoltaických elektráren (FVE) v Technologickém centru Ostrava (TCO). Úvodní část porovnává skutečné hodnoty vyrobené energie z FVE s předpokládanou hodnotou predikovanou v softwaru PVGIS. Další část článku je zaměřena na popis FVE v TCO a na současné DC/AC měniče, které dodávají energii do distribuční sítě. Jsou popsány nové DC/DC měniče pro dobíjení LiFePO baterií v TCO. Poslední část objasňuje design, realizaci a experimentální výsledky modulárního systému DC/DC měničů pro fotovoltaické systémy.

Technologie zvyšuje úroveň bezpečnosti, možnost údržby a zároveň omezuje výpadky proudu.

Strana 2 z 2