Frekvenční měniče

Frekvenční měniče poskytují lepší způsob, jak řídit spotřebu elektrické energie a vody. 

Kvalita elektrické energie je mimo jiné obvykle určována velikostí nízkofrekvenčního elektromagnetického rušení. Tímto rušením je míněno zejména zhoršení kvality síťového napětí rušením šířícím se po vedení distribučních sítí. Vedle poklesů či přerušení napájecího napětí, dočasného přepětí či kolísání napětí jsou činitelem, jenž negativně ovlivňuje kvalitu energie v síti, tzv. harmonické. Protože mezi významné zdroje harmonických patří elektrické regulované pohony, využívají výrobci pohonů řadu různých způsobů, jak generování harmonických v pohonech snížit. V poslední době vykazují velmi dobré výsledky frekvenční měniče „Ultra-low harmonic“. Jaké řešení u nich bylo použito?

Frekvenční měniče (Variable Frequency Drives – VFD) dokážou více s méně prostředky.

Vývoj v oblasti frekvenčních měničů (Variable Frequency Drive – VFD) se posouvá od univerzálního ovládání motoru, které již splňuje požadavky trhu, směrem ke snižování nákladů na instalaci.

Zdokonalování frekvenčních měničů (Variable Frequency Drive – VFD) přináší vyšší výkon, jednodušší instalaci a provoz a zvyšuje bezpečnost. Motory v průmyslovém závodě spotřebovávají přibližně 66 % elektrické energie. Vzhledem k tomu, že v následujících 10 letech se očekává značný nárůst spotřeby elektrické energie v průmyslu, vybavují závody všech typů své motory frekvenčními měniči, aby snížily spotřebu energie a zvýšily efektivitu výroby.

Strana 1 z 2