IIoT

Průvodce k pochopení a používání služeb distribuce dat (Data Distribution Service – DDS), časově senzitivních sítí (Time-Sensitive Networking – TSN) a architektury OPC UA (Unified Architecture) v pokročilých výrobních aplikacích.

Protokol MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) se pro přenos zpráv internetu věcí (Internet ofThings – IoT) začal poprvé využívat coby průmyslový komunikátor systému SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) u systému potrubního rozvodu.

Technologie může být v závodech součástí kultury bezpečnosti.

Automatizace dílenské výroby, integrace dat a optimalizace procesů zařízení se rozhodujícím způsobem podílejí na celkovém obchodním úspěchu dané společnosti v současném globálním podnikatelském prostředí. Zaměření na oblast informací, spojené se zavedením a implementací Průmyslu 4.0, klade ještě větší důraz na výběr nejlepšího partnera, který má řídit úspěch vašeho podnikání v rámci projektů cílených na automatizaci. Když toto vše víme, je důležité vytvořit si vztah se systémovým integrátorem, který zaujímá chápavý postoj k vašim potřebám a nabízí nejlepší řešení pro vaše podnikání.

Technologická skupina Siemens se stane integračním partnerem pro Volkswagen Industrial Cloud a bude hrát klíčovou úlohu v zajištění, aby stroje a zařízení od různých dodavatelů používané ve 122 výrobních závodech koncernu Volkswagen, byly efektivně propojeny do cloudu.

Strana 1 z 9