Firemní novinky

Průmyslová transformace je v plném proudu a v důsledku toho se mění i situace na trhu. EPLAN se těmto změnám důsledně přizpůsobuje: od srpna 2021 bude nové softwarové licence nabízet výlučně na základě předplatného. Společnosti budou těžit zejména z větší…
Digitalizaci nelze provést jediným tahem. Je to proces, který bude probíhat postupně a ve fázích, které na sebe navazují. K dosažení tohoto cíle musejí odpovědní pracovníci procházet různými procesy učení, aby si vytvořili nezbytnou znalostní základnu. Dotýká se to nejen…
Švýcarská společnost Kaesaro používá pro připojení senzorů a pohonů ke svým robotickým zařízením v sýrařských sklepích konektory F&B Pro od Murrelektronik, přičemž s výhodou využívá možností jejich snadného čištění a delších intervalů údržby.
Jak logistické firmy reagují na stále kratší čas dodání? Vidí automatizaci jako nutnost, nebo navazující investice spíše odkládají? Na to vše přináší odpověď nová studie Trendy v české logistice mapující témata, která aktuálně formují trh logistiky v České republice. Výzkum realizoval…
Jak jednoduché by to bylo, pokud by se dal na stránkách časopisu detailně popsat úspěšný projekt. Popsat krok za krokem technologie a procesy, které zrychlily výrobu, snížily náklady a eliminovaly zmetkovost. Celý článek by mohl být doplněn obrázky s detaily provedení,…
Ultrazvukové detektory Ultraprobe se využívají na lokalizaci a kvantifikaci úniků tlakových médií, uplatňují se při kontrole ventilů a odváděčů kondenzátu, slouží k diagnostice valivých ložisek a používají se pro detekci výbojů v elektrických zařízeních. Detektory Ultraprobe představují ucelenou řadu přístrojů, které poskytují…
Uplynulé měsíce nám jasně ukázaly nevýhody centralizace výroby a slabiny v soběstačnosti celých regionů, jako je třeba Evropská unie.
Strana 1 z 25