Agentura Sandvik Coromant pomáhá zvyšovat kompetence ve strojírenství

Agentura Sandvik Coromant pomáhá zvyšovat kompetence ve strojírenství

Výzkum agentury Search Consultancy ukázal, že výrobu ovlivňuje nedostatek dovedností více než kterékoli jiné odvětví – až 85 % podniků pociťuje potíže s nedostatkem dělníků s patřičnými dovednostmi. Zařízení, jako například střediska Sandvik Coromant Center, mají za cíl situaci změnit nabízet specializovaná školení pro strojírenské odborníky po celém světě. Pandemie však mnohdy významně zbrzdila postup průběžného školení a celé odvětví nyní musí zmeškaný objem znalostí dohnat. Daniel Strandell, globální manažer středisek Sandvik Coromant Center, vysvětluje, jak společnost Sandvik Coromant pomáhá zvyšovat úroveň dovedností dělníků.

Společnost Sandvik Coromant stojí v čele globálního vývoje díky střediskům Sandvik Coromant Center, která lze nalézt po celém světě. Nabízejí školení zákazníků ohledně klíčových dovedností v oboru obrábění kovů a představují se v nich nejnovější obráběcí technologie, které tato společnost vyvinula. Ve střediscích se zákazníci mohou účastnit přednášek, prezentací a demonstrací výrobních prostředí, které představují produkty a výrobní techniky společnosti Sandvik Coromant. Tato organizace byla první společností zabývající se průmyslovou výrobou obráběcích nástrojů, která představila aplikační centra, a v současné době se střediska Sandvik Coromant Center nacházejí v Evropě, Severní a Jižní Americe a Asii.

Během pandemie však omezení související s opatřeními proti šíření onemocnění COVID-19 přinutila mnoho výrobních závodů uzavřít provozy pro širší veřejnost a návštěvy na pracovištích zcela ustaly. V důsledku toho strojírenští odborníci v celém odvětví promeškali více než 18 měsíců zásadně důležitého školení a vzdělávání. Jak tedy chceme tuto mezeru vyplnit?

Práce online

Mezery v dovednostech jsou problematickým bodem již mnoho let, ale v případě mnohých průmyslových podniků vedla pandemie k jejich výraznějšímu rozšíření. V nedávném průzkumu agentury McKinsey 58 % respondentů uvedlo, že vyplnění mezery v dovednostech u jejich pracovníků se v postpandemické době stalo ještě vyšší prioritou.

Školicí zařízení, jako například střediska Sandvik Coromant Centers, hrají zásadní úlohu při poskytování praktických a detailních školení strojírenským odborníkům, která pak podniky mohou využívat při vlastních provozních operacích. Zatímco byla střediska uzavřena pro návštěvníky, společnost Sandvik Coromant dbala na to, aby svým zákazníkům nadále poskytovala podporu v co nejvyšší možné míře. Jediným způsobem, jak zůstat v kontaktu, byl přechod do on-line světa a společnost tak kontakt udržovala sérií webinářů, školicích lekcí k specifickým produktům a živými demonstracemi produktů, které byly streamované prostřednictvím videokonference.

Virtuální akce například zahrnovaly řadu měsíčních školicích lekcí ke slinovaným rotačním nástrojům, které započaly v lednu 2021. On-line lekce svým obsahem pokrývají kritické oblasti obrábění kovů od vrtání a frézování až po specifičtější oblasti, jako například obrábění hliníku pro automobilové součásti a obrábění kompozitních materiálů, a to vše s cílem poskytnout klíčové aplikační znalosti těm, kteří postrádají možnosti školení ve svých vlastních organizacích.

Je zřejmé, že podniky berou mezery v dovednostech vážněji než dříve. Mnohé začaly investovat do školení, přičemž vysokou prioritu mají přeškolování na jiné druhy činnosti a zvyšování úrovně dovedností. Ve virtuálním světě však nelze dosáhnout všeho.Podniky, zvláště v odvětví výroby, mohou dovednosti svých pracovníků zvyšovat pouze na akcích konaných fyzicky. A neměly by se zaměřovat pouze na aktuální pracovní síly.

Překonání nedostatků

Společnost Sandvik Coromant pracuje s mnoha zákazníky, kteří vysvětlují, že mezery v dovednostech jsou jedním z klíčových důvodů, proč chtějí investovat do školení. Další průzkum od agentury Search Consultancy ohledně mezer v dovednostech odhalil, že 40 % účastníků věří, že nedostatek kvalifikovaných kandidátů je hlavní faktor, který vede k nedostatku potřebných dovedností. 

Zatímco investice do dovedností stávajících pracovních sil jsou zásadně nutné, průmyslové podniky se musí rovněž dívat směrem k příští generaci strojírenských odborníků. Zpráva organizace EngineeringUK z roku 2020 odhalila, že 50 % mladých lidí mezi 11 a 19 lety ví málo nebo neví téměř nic o tom, co strojírenští odborníci dělají. Kromě tohoto pandemie rovněž ovlivnila to, kdy lidé začínají svou kariéru, přičemž organizace BAE Systems zjistila, že více než 40 % dotazovaných mladých lidí ve věku mezi 16 a 24 lety ve Spojeném království odkládá své kariérní plány až na dobu po konci pandemie.

S cílem podpořit budoucí strojírenské odborníky společnost Sandvik Coromant aktivně spolupracuje se školami a univerzitami, aby vzdělávala studenty o klíčových technologiích obrábění kovů. Společnost například spolupracovala s institutem Rensselaer Polytechnic Institute na výrobě dílů pro závodní auta určená pro studentskou soutěž. V rámci spolupráce společnost Sandvik Coromant radila ohledně vhodné volby nástrojů na součásti závodního automobilu vyráběné z leteckého hliníku a rovněž ohledně příslušných obráběcích technik a obecných doporučení pro úběr materiálu. Sandvik Coromant rovněž poskytuje několik vzdělávacích programů, v rámci nichž mohou studenti po dokončení školy pracovat po dobu dvou týdnů nebo šesti měsíců přímo u této společnosti.

Zatímco on-line zdroje poskytují dostatečné prostředky k boji proti zvětšování nedostatků v dovednostech, specializovaná zařízení, jako například střediska Sandvik Coromant Center, uvádějí návštěvníky do výrobního prostředí napodobujícího reálný svět, čímž poskytují velmi cennou metodu školení. Při pohledu na to, jak uplynulý rok a půl ovlivnil dovednosti v oboru strojírenství, je zřejmé, že mezery v dovednostech se zvětšily. Při pohledu směrem do budoucnosti

má nabídka kombinující virtuální a fyzická školení jak začínajícím, tak zkušeným strojírenským odborníkům potenciál stát se klíčem k vytvoření pracovních sil s dostatečnými dovednostmi. 

Pro nalezení nejbližšího střediska Sandvik Coromant Center navštivte www.sandvik.coromant.com/sandvik-coromant-center/.