Továrna

Továrna

Původní Továrna periodicky mapovala vždy monotématicky různé segmenty tuzemského i světového průmyslu.

BASF vybuduje v německém Schwarzheide závod na recyklaci baterií elektromobilů. Vzhledem k zastoupení řady výrobců elektromobilů a baterií ve střední Evropě se jedná o ideální lokalitu pro zřízení recyklační jednotky. Tato investice posílí zdejší centrum výroby a recyklace aktivních katodových materiálů a vytvoří desítky nových pracovních míst. Spuštění provozu BASF předpokládá na začátku roku 2024.

Unikátní optický tribometr kombinující dvě různé metody měření vznikl pod rukama odborníků z Fakulty strojního inženýrství v Brně. Zakázku si zadala japonská firma zabývající se vývojem maziv. Podobný přístroj není žádný komerční dodavatel schopen vyrobit. Pro brněnské vědce se jednalo o třetí podobnou zakázku, v minulosti už vyrobili zařízení na míru pro velkou japonskou automobilku i pro německou univerzitu.

Třinecké železárny letos startují realizaci konkrétních projektů pro snížení emisí CO2 do ovzduší. Jejich objem podle propočtů klesne do roku 2030 o více než polovinu. Integrovaný transformační projekt Green Werk se dotkne energetiky, výrobkového portfolia i výrobních procesů prvovýroby.

Až 40 procent firem plánuje v příštích 5 letech zavedení hi-tech řešení. Zájem o digitální dvojčata je především v segmentu automotive, leteckém průmyslu a energetice.

Plzeňsko-turnovský technologický startup IQHUBS zabodoval na největším českém veletrhu elektrotechniky a energetiky AMPER v Brně. Osmadvacátý ročník přehlídky, která se poprvé konala v roce 1993, se jako každý rok zúčastnily stovky vystavovatelů z mnoha zemí. IQHUBS získal čestné uznání poroty.

S novou platformou lehkých dopravníků (Light Conveyor Platform, LCP) rozšiřuje společnost Interroll svou řadu produktů o nový systém pro řešení toku materiálu založené na společné platformě, které výrazně zvyšuje produktivitu výrobních procesů. Platforma LCP je navržena jako modulární systém typu plug-and-play a umožňuje integrátorům velmi snadno implementovat škálovatelné části pásových dopravníků tak, aby bylo možné rychle splnit požadavky konkrétních zákazníků týkající se automatizace toku materiálu. Vysoká kvalita a dostupnost těchto systémů je zajištěna mimo jiné používáním výrobků, které se již mnohokrát osvědčily u uživatelů po celém světě.

Pro frézování asfaltové vrstvy v ulici 9. května v Třebíči bude využit automatický stroj řízený daty z Digitálního modelu stavby (DiMS). Automatizovaný proces frézování umožní eliminovat příčné a podélné nerovnosti, zajistit dodržení správných sklonových a odtokových poměrů. Celkově to znamená vyšší přesnost práce, a tím i zvýšení kvality později položené asfaltové vrstvy. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny využije metodu BIM v rámci svého zapojení do Programu pilotních projektů BIM České agentury pro standardizaci – projekt VIA FUTURI. Digitální model stavby (DiMS) bude vytvořen pro úroveň dokumentace pro provedení stavby (PDPS) s využitím dat z 3D skenování. Při tvorbě zadávací dokumentace bude využit Datový standard staveb (DSS) a mezinárodní klasifikační systém CCI.

V současné době strmě roste počet firem, které přechází z fyzických na cloudová úložiště. Podle agentury Report Linker se hodnota trhu s cloudovými řešeními do roku 2026 více než zdvojnásobí ze současných 445 miliard na téměř jeden bilion dolarů. K tomu by měl přispět i nový trend akcelerační ekonomiky, který propojuje podnikání s cloudovými technologiemi, umělou inteligencí, automatizací nebo vývojem aplikací bez nutnosti programování. „Důležité je na nic nečekat, protože Česká republika má velmi zajímavou pozici a ve spoustě ohledů dokážeme trend akcelerační ekonomiky vytěžit. Nesmíme si ale nechat ujet vlak,“ říká Hana Součková, generální ředitelka SAP ČR.

Svět zažívá zlom v mezinárodní hospodářské a energetické politice. Zlom, který je doprovázen růstem cen energií a narušením dodavatelských řetězců. Zároveň se stále více výrobních podniků snaží bojovat proti změně klimatu. V této napjaté oblasti je třeba rychle najít řešení: politická, ekonomická a zejména technologická. Veletrh HANNOVER MESSE 2022 k tomu poskytuje rámec.

Tato slova zazněla na letošní konferenci Dny teplárenství a energetiky z úst Mirka Topolánka, předsedy Teplárenského sdružení České republiky.