KUKA Robotics

KUKA Robotics

Společnost KUKA AG je v celosvětovém měřítku jedním z vedoucích dodavatelů v oblasti robotiky, techniky zařízení a systémové techniky a je také průkopníkem koncepce Průmysl 4.0.

V roce 1920, tedy přesně před sto lety, Karel Čapek publikoval své drama R.U.R. (Rossum’s Universal Robots). Úspěch této hry byl mimořádný. Čapkova výzva k lidstvu, vyslovená krátce po skončení první světové války, našla odezvu všude, kde bylo R.U.R. uvedeno. Myšlenka výroby umělého člověka se přitom v literatuře objevila již daleko dříve. Karel Čapek však na radu svého bratra jako první užívá pro umělou bytost pojmenování „robot“, odvozené z výrazu slovanského původu „robota“ – těžká, nedobrovolná práce. Tento termín se stal brzy součástí světových jazyků.

Praktické řešení výuky programování průmyslových robotů nabízí společnost KUKA v rámci projektu ready2_educate. Vysoká škola v Karlsruhe používá v této souvislosti čtyři školící buňky, ve kterých se učí budoucí inženýři řídit automatické pomocníky.  

V měřicí technice platí jedině a pouze nejvyšší přesnost, což je ideální předpoklad pro nasazení robotů. Mají-li se v oboru efektivně používat, musí mít schopnost uchopit různě velké předměty, aniž by došlo k jejich poškození. U specialistů na měřicí techniku ve společnosti Perschmann Calibration GmbH přebírá citlivý robot KUKA LBR iiwa osazování přístroje pro měření souřadnic (Koordinatenmessgerät - KMG) a automatizuje tím kalibrační proces. Měřidla jsou opatřena kódy, které kalibračnímu zařízení sdělují, jaké zkoušky je nutno provést.    

Význam robotů v medicíně neustále roste. Dnes se s nimi můžeme setkat v operačních sálech, v pokojích pacientů i v rehabilitačních zařízeních a pečovatelských domech. Společnost KUKA představila na nedávném veletrhu MEDICA nové aplikační možnosti, které byly inspirovány úzkou spoluprací se zákazníky z průmyslu a výzkumu. Jejich základem je senzitivní a kolaborativní robot s označením LBR Med, což je celosvětově první robotický systém, který byl certifikován pro integraci do medicínského výrobku.

Systém urychluje proces balení a tím uvolňuje pracovníky firmy z namáhavé práce.

Ve spolupráci s klienty, jako je společnost Samsung, řešila polská firma Hannex dosažení vysoké úrovně lakování, nějakou dobu se ale potýkala s rostoucími nároky na kvalitu a kapacitu. Rozhodla se proto automatizovat své lakovny. Robot KUKA KR AGILUS se stal jejich volbou vzhledem k uváděnému dosahu, rychlosti, přesnosti a spolehlivosti. Výhody tohoto řešení pozitivně ovlivnily celou firmu, nejen výrobní linku.

Mobilní platformy se autonomně pohybují ve výrobních závodech a dopravují produkty z jednoho stroje do druhého. Tento scénář je již v určitých odvětvích průmyslu reálný. Pokud jsou výrobní části příliš těžké, aby se mohly pohybovat pomocí lidské síly, jsou tzv. Autonomous Guided Vehicles (AGV) kvalitním řešením. V tomto případě není nutné, aby byla každá nová operace začleněna do stávajících výrobních linek. Tyto další možnosti znamenají větší flexibilitu výroby a často i rozhodující konkurenční výhodu. Mobilní robotické systémy, které nejenom přepravují výrobky, ale také jsou schopny je opracovávat a provádět na nich různé operace a zároveň spolupracovat přímo s lidmi, se stanou nedílnou součástí flexibilních řešení výroby budoucnosti. Postupně nahradí průmyslové roboty starších generací, které provádějí opakovaně stejné úkoly na omezeném chráněném místě, pevně ukotveny k podlaze.