Rockwell Automation

Rockwell Automation

Tým Rockwell Automation se věnuje zefektivnění a ziskovosti výrobních procesů. Spolupracuje partnery, systémovými integrátory, výrobci strojů a zařízení, aby přinesli řešení, které bude nejvíce vyhovovat požadavkům trhu. Nabízí širokou škálu produktů a služeb, které pomohou při získání konkurenčních výhod na globálních trzích. Budoucnost se skrývá v propojení všech dílčích prvků v rámci celého podniku a k tomu má napomoct řešení Connected Enterprise.

Výrobci chemikálií musí aktualizovat stárnoucí technologie a zároveň plnit cíle ESG.

Zatímco digitalizace se stala klíčovým cílem napříč odvětvími, aplikace digitálních řešení ve výrobě s sebou přináší stále další komplikace. Vzhledem k materiální povaze průmyslových procesních prostředků a zařízení se důraz na investice do výroby klade stále převážně na hardware.

Sachin Mathur, ředitel oblasti EMEA pro portfolio softwaru a řízení ve společnosti Rockwell Automation vysvětluje, jak lídři výrobního odvětví mohou změnit své uvažování o automatizaci a zavést více holistický přístup podporující jednoduchou a efektivní spolupráci.

Rockwell Automation, největší světová společnost, která se věnuje průmyslové automatizaci a digitální transformaci, oznámila úplný obsah programu své stěžejní evropské události ROKLive EMEA 2022, která se bude konat ve dnech 24.–27. října ve švédském Göteborgu.

Obor biotechnologií zaujímal v posledních letech přední místo v oblasti inovací ve zdravotnictví. Ještě než se svět propadl do globální pandemie, zaznamenal tento sektor masivní růst v reakci na zdravotnické úřady, výzkumníky a inovátory, kteří se pokoušeli najít nové způsoby, jak reagovat na komplexní zdravotní problémy.

Maple Leaf Foods zapojuje lídry v oboru do inovativního partnerství a spouští pilotní program pro zlepšení celkové efektivity zařízení (OEE) – školení a udržení zaměstnanců.

Před deseti lety si mohli turisté, kteří chtěli okusit život v jižní Kanadě, objednat některé z nejlepších vín v oblasti. Dnes se ale vše točí kolem piva z mikropivovarů.

Rockwell Automation spolupracuje s Královskou mincovnou na návrhu, výstavbě a uvedení do provozu zařízení pro bezpečné získávání cenných kovů z elektronických produktů. Královská mincovna oznámila otevření své nové továrny, která je první na světě.  Po zahájení plného provozu v roce 2023 se očekává, že zařízení o rozloze 3 500 m2, které bude postaveno v jižním Walesu, bude týdně zpracovávat až 90 tun desek plošných spojů z Velké Británie.

Výrobní a technologičtí odborníci se scházejí na každoroční události, kde představují nové inovace v oblasti automatizace, poutavé příležitosti k učení a mnoho dalšího!

Podle nedávného výzkumu organizace Frost & Sullivan zaznamenají každý rok průmyslové trhy v oblasti EMEA provozní ztráty přesahující 250 miliard USD. Podstatné části těchto nákladů se dá přitom jednoduše předejít využitím preventivních, prediktivních a bezpečnostních technologií. Díky takovému řešení problémů pak mohou společnosti jednoduše dosáhnout většího klidu.