Eaton

Eaton

Eaton je globální technologický lídr v oblasti elektrických komponentů a systémů pro kvalitu, distribuci a řízení energie, hydraulických komponentů, systémů a služeb pro průmyslová a mobilní zařízení, v oblasti leteckých palivových, hydraulických a pneumatických systémů pro komerční a vojenské využití a systémů hnacích ústrojí a hnacích jednotek pro nákladní a osobní vozidla pro výkon, úsporu paliva a bezpečnost.

 

Společnost Eaton, která se zabývá inteligentním řízením energie, oznámila nové strategické partnerství, které bylo uzavřeno mezi Vysokým učením technickým v Brně (VUT) a Evropským inovačním centrem Eaton (EEIC). Jeho cílem je urychlit výzkum a vývoj v oblasti digitalizace, energetické transformace a udržitelnosti.

Během 30 let v ČR Eaton kromě zajištění prodeje výrobků a služeb postavil také výrobní závod, zřídil unikátní inovační centrum a vybudoval distribuční centrum.

Napříč globálním průmyslovým spektrem dochází k velkému posunu směrem k digitalizaci. Pravděpodobně jste už mnohokrát slyšeli o IoT, tedy internetu věcí. Dnes se můžete setkat s tzv. IIoT neboli průmyslovým internetem věcí. Ten přináší digitální konektivitu do výrobních hal, komerčních budov a dokonce i do elektrické sítě. A tento trend má dopad nejen na informační technologie (IT), ale také na provozní technologie (OT – operational technology).

V dnešní době, kdy domácnosti hledají prakticky jakýkoliv způsob, jak ušetřit za energie, se téma chytré domácnosti vrací na výsluní pozornosti. Nepřináší totiž jen praktičnost a pomoc, ale také zmíněnou úsporu, která je nyní tolik aktuálním tématem. Ušetřit můžeme hlavně regulací vytápění v kombinaci se zastíněním a vypínáním zásuvek.

 

 

V současné době se stále více lidí a firem zaměřuje na transformaci energetiky směrem k obnovitelným zdrojům a způsobům, jak mohou optimalizovat výrobu, ukládání a dodávku energie. Pojďme nahlédnout na tuto problematiku z hlediska probíhajících trendů, použitých technologií a problémů či výzev, které je třeba dořešit. 

Trendy v oblasti energetické transformace 

Energetická transformace zahrnuje tři hlavní makro trendy:

  1. V první řadě se jedná o nárůst elektrifikace budov a dopravy, což povede k odhadovanému nárůstu poptávky po elektřině o více než 50 % do roku 2050.
  2. Druhým trendem je zásadní změna zdrojů, z nichž se vyrábí elektřina. Dochází k odklonu od uhlí směrem k nízkoemisním a obnovitelným zdrojům elektrické energie. Odhaduje se, že do roku 2035 bude 50 % veškeré elektřiny na světě vyráběno z obnovitelných zdrojů.
  3. Třetím bodem je změna struktury výroby elektřiny – dochází k rozšiřování distribuovaných zdrojů elektrické energie, elektřina již není vyráběna pouze ve velkých elektrárnách.

Nový přístup „vše je součástí sítě“

Tak zní heslo, jakým společnost Eaton definuje nový přístup k energii, ve kterém mnoho různých zúčastněných stran bude hrát roli při výrobě, vyrovnávání, skladování a distribuci elektřiny – což jsou všechno činnosti, které v minulosti prováděly pouze distribuční společnosti.

Nově tak bude docházet k obousměrnému toku energie. To může pomoci energetickým společnostem vyhnout se nákladným investicím z důvodu narůstající poptávky a využít kapacitu a možnosti distribuované výroby nebo zdrojů pro skladování energie, které vlastní zákazníci. V ideálním případě mohou být tyto úspory přenesené na komerční, rezidenční nebo průmyslové zákazníky, kteří tak dosáhnou kompenzace své vlastní investice.

Může být energie demokratická?

S tím také souvisí myšlenka „demokratizace“ energie – jednotlivci a firmy budou mít možnost vyrábět a skladovat vlastní energii, ale také dodávat tuto energii zpět do sítě. Tím nejen dosáhnou zvýšení provozní odolnosti z důvodu výroby vlastní energie a případné nezávislosti na dodávkách ze sítě, ale také dodávkou a prodejem energie zpět do sítě kompenzují náklady na pořízení a provoz výrobní technologie.

Nasazení distribuovaných zdrojů energie může výrobním podnikům pomoci redukovat náklady spojené s poplatky za špičkový výkon a v případě výpadků napájení eliminují náklady spojené s odstávkou výroby.

Energie uskladněná pro domácnosti i elektromobily

Systémy pro ukládání energie umožňují majitelům domácností, podnikům, průmyslovým budovám i městům ukládat energii, kdykoliv je dostupná, a využívat ji, kdykoli ji potřebují. Díky systému ukládání energie ve spojení s fotovoltaickými panely mohou využívat vyšší poměr lokálně vyprodukované obnovitelné energie pro napájení domácností a budov nebo, v případě potřeby, i pro rychlé nabíjení elektromobilů. V neposlední řadě slouží systém pro ukládání energie jako záloha napájení v případě výpadku napájení ze sítě.

Nové energetické systémy budou vyžadovat lepší zabezpečení

Se složitějším energetickým systémem je zajištění bezpečnosti kriticky důležité a společnosti jako Eaton vyvíjejí technologie, které mohou pomoci. Není to již jen portfolio komponent pro spínaní, jištění a distribuci elektrické energie, ale jedná se o ucelená systémová řešení. Obnovitelné zdroje energie, jako je větrná a solární energie, v jakémkoli měřítku představují jedinečnou výzvu kvůli své přerušované povaze, nicméně přístup „vše je součástí sítě“ pomáhá vytvořit rovnováhu.

Lze využít UPS pro stabilizaci sítě?

Datová centra a společnosti využívající nepřerušitelný zdroj napájení UPS mají příležitost využít své energetické rezervy zavedením technologií, jako je UPS EnergyAware od společnosti Eaton. Za poplatek poskytnou rezervní část výkonu a kapacity UPS distribuční společnosti pro napěťovou a frekvenční stabilizaci sítě, která může být lokálně negativně ovlivněna proměnnou a na počasí závislou výrobou z fotovoltaických nebo větrných elektráren.

Další možností využití UPS EnergyAware je v případě, pokud cenová struktura dodavatele elektřiny obsahuje zvýšené sazby za vysoký odběr, lze baterie UPS využít k omezení špičkového odběru ze sítě, a tedy snížení nákladů omezením spotřeby elektřiny za zvýšenou sazbu. V případě vysokého a nízkého tarifu lze baterie UPS použít jako doplňkový zdroj energie v době vyšší sazby a dobíjet je, když je sazba nižší.

Cílem společnosti Eaton je vyvíjet výkonnější udržitelná řešení pro řízení energie, která vyhovují požadavkům neustále se měnícího světa. Jedním z oblastí, kterým se společnost věnuje je nahrazení starých modelů rozváděčů využívajících k izolaci nebezpečný skleníkový plyn SF6 ekologičtějším řešením. Tím jsou rozváděče Xiria, který si pro instalaci rozvodny na nové trolejbusové trase vybral i Dopravní podnik města Brna. 

Eaton uvádí na trhu novou řadu nouzových svítidel a bezpečnostních značek RoundTech, která zrychluje a zjednodušuje montáž nouzového osvětlení.

Společnost Eaton oznámila, že buduje nový kampus pro své kritické energetické systémy ve finském Vantaa. Všechny své současné aktivity tímto krokem integruje do mnohem rozsáhlejší lokality, neboť v areálu o rozloze 16 500 m², který má být dokončen do konce roku 2023, bude pod jednou střechou umístěn výzkum a vývoj, výroba, skladování, prodej i servis a vytvoří se až 100 dalších pracovních míst.

Technologie Push-in nabízí úsporu času i nákladů ve všech fázích životního cyklu rozváděče. Nová odborná studie publikovaná společností Eaton, která se zabývá řízením energie, ukazuje na základě mnoha praktických i laboratorních testů přidanou hodnotu technologie Push-in v porovnání se šroubovými a pružinovými svorkami.

Eaton letos oslaví 10. výročí otevření svého Eaton Evropského Inovační centra (EEIC) v Roztokách u Prahy. Cílem centra je vyvíjet technologie a produkty, které na globální úrovni pomohou s rozvojem konceptu udržitelné budoucnosti a dalších inovativních přístupů pro efektivnější a bezpečnější řízení spotřeby elektrické energie. „V Roztokách vyvíjíme špičkové produkty a technologie, které nám pomohou řešit složité energetické otázky budoucnosti. Pracujeme také na projektech zabývajících se úsporu paliva, funkční bezpečností a inteligentními prvky,“ říká Luděk Janík, Site Leader EEIC.