Bezkontaktní teploměry a termokamery Fluke Process Instruments

Thermalert 4.0 Thermalert 4.0

Fluke Process Instruments vychází z dlouholetých zkušeností s výrobou měřicí techniky a navazuje na světově známé bezkontaktní teploměry a termokamery výrobců Raytek a Ircon. Pod značkou Fluke Process Instruments jsou nyní k dispozici dvě nové řady bezkontaktních teploměrů: inteligentní teploměry Thermalert 4.0 pro měření nízkoteplotních i vysokoteplotních průmyslových procesů a vysokoteplotní poměrové teploměry Endurance ve dvou konstrukčních provedeních. Fluke Process Instruments také nabízí novou řadu průmyslových termokamer ThermoView TV40 pro všeobecné použití. 

Thermalert 4.0 

Inteligentní bezkontaktní teploměry Thermalert 4.0 jsou určeny pro měření teploty od -40 °C do 2250 °C v průmyslovém prostředí. Řada zahrnuje 13 modelů s různými spektrálními odezvami a optickými charakteristikami. Modely LT pokrývají měřicí aplikace obecných nízkoteplotních měření, modely G5 a G7 jsou určené pro měření povrchové teploty skla, modely P3 a P7 umožňují měření teploty plastových fólií, modely MT slouží pro měření teploty žáruvzdorných materiálů a zpracování kovů plamenem a vysokoteplotní modely HT najdou uplatnění při indukčním kalení a v dalších technologiích tepelných úprav kovů. Většina modelů má vestavěné laserové zaměřování. 

Základní provedení Thermalert 4.0 podporuje dvouvodičovou smyčku se společným napájením a analogovým proudovým výstupem. Další provedení umožňuje propojení šestipólovou svorkovnicí, která poskytuje proudový a napěťový výstup a rozhraní RS485. Thermalert 4.0 má také rozhraní USB, které za podpory systémového programu DataTemp Multidrop slouží pro vzdálenou konfiguraci, monitorování, provozní kalibraci a aktualizaci firmware teploměru. 

Tělo přístroje je vyrobeno z nerezové oceli s krytím IP65. Odolnost proti vlivu okolní teploty je do 85 °C bez vnějšího chlazení, při požadavku vyšší odolnosti je možné použít termoplášť, který zaručí funkci až do 315 °C okolní teploty. 

Endurance 

Poměrové pyrometry Endurance mají široký měřicí rozsah od 250 °C do 3200 °C, který pokrývá většinu průmyslových vysokoteplotních aplikací. Nejčastější využití je při výrobě oceli, ve slévárnách, v kovárnách, ve válcovnách, při indukčním ohřevu a při tepelném zpracování kovů, ve výrobě skla a při laserovém svařování. 

EndurancePoměrové pyrometry Endurance

Poměrový režim umožňuje měření v obtížných podmínkách, kdy je měřený objekt malý nebo tvarově proměnný anebo když není stabilně v zorném poli pyrometru. V tomto režimu je také možné přesně měřit v případě až 95 % obstrukce zorného pole mechanickými překážkami nebo prachovými částicemi.

Pyrometry Endurance jsou dostupné ve dvou provedeních: kompaktní provedení v pouzdru z nerezové oceli a provedení s optickým kabelem s oddělenou optickou hlavicí a elektronickou jednotkou. Verze s optickým kabelem je vhodná pro použití v nejtvrdších průmyslových podmínkách a je odolná elektromagnetickému rušení. Obě provedení mají krytí IP65. Standardní teplotní odolnost kompaktní verze Endurance je do 65 °C, s termopláštěm je použitelná až do 315 °C. Provedení Endurance s optickým kabelem je standardně odolné okolní teplotě do 200 °C a přidáním ochranných prvků odolá teplotě až 450 °C. 

Kompaktní Endurance umožňuje průhledové zaměřování a prostřednictvím vestavěné kamery je navíc možné sledovat výrobní proces. Obě provedení Endurance umožňují vnější kontrolu správného zaměření vestavěným bodovým laserem. 

Endurance FO

Zařazení teploměrů Endurance do libovolného systémového uspořádání umožňuje analogový proudový výstup a digitální komunikační rozhraní, jako je protokol RS485 s plně duplexní komunikací, Ethernet, Profinet a EtherNet/IP. 

ThermoView TV40 

Termokamera ThermoView TV40 vyniká technickými parametry a vysokou odolností: Je určena pro nasazení do nejnáročnějších průmyslových podmínek. Měří v teplotním rozsahu -10 až 1200 °C s rozlišením 320 x 240 nebo 640 x 480 a se snímkovou frekvencí 9 Hz nebo 60 Hz. 

Vysoká odolnost ThermoView TV40 je charakterizovaná krytím IP67 a spolu se širokým montážním příslušenstvím umožňuje použití v opravdu drsném výrobním prostředí. Dálkově ovládané zaostření objektivu je vyřešeno bez pohybujících se vnějších částí objektivu. K dispozici je několik kalibrovaných předsádkových objektivů. Vestavěná kamera pro viditelné světlo umožňuje pomocí technologie IR-Fusion kombinovat obrazy v infračerveném a viditelném spektru pro dosažení vysoké informační hodnoty získaných zobrazení teplotních polí. 

ThermoView TV40

S podporou výkonného analytického programu ThermoView poskytuje plně integrované řešení pro kontrolu rozložení teploty, monitorování jejího trendu a hlídání hraničních teplot a umožňuje archivaci naměřených dat, čímž je dokumentováno řízení výrobního procesu a kvalita výroby. ThermoView také umožňuje analýzu teplotních údajů v reálném čase, aby nedošlo k žádnému přehlédnutí teplotních anomálií výrobního procesu nebo diagnostikovaného zařízení. Spojením více záznamů z několika teplotních zobrazovačů TV40 zajistí, že bude pod kontrolou každý detail výrobního procesu a technologických zařízení.

www.tsisystem.cz

TSI System

TSI System působí již léta jako obchodně technologická společnost zaměřená na široké spektrum moderních měřicích a zkušebních technologií. Spolupracuje s průmyslovými podniky, s jejich výrobními a vývojovými provozy, s organizacemi pro údržbu výrobních prostředků, výzkumnými laboratořemi a s univerzitními pracovišti.

www.tsisystem.cz