Bezpečnější letecká doprava díky ADB SAFEGATE a eWON

Bezpečnější letecká doprava díky ADB SAFEGATE a eWON

Společnost ADB SAFEGATE je světový lídr v oblasti navádění letadel na stání, společnost eWON zase v oblasti komunikačních zařízení pro vzdálený přístup spojený s automatizací a souvisejícími technologiemi používanými v tomto procesu. Obě značky se dohodly na vzájemné spolupráci, aby společně vylepšily a zvýšily spolehlivost a zabezpečení při zprovozňování a odstraňování potíží systémů ADB SAFEGATE. 

Většina z nás považuje bezpečnost letecké dopravy za samozřejmost

Probudíte se z krátkého zdřímnutí na sedadle u okénka stříbrně lesklého letadla. Skřehotavý zvuk hlášení pilota vás připravuje na přistání. Rychle narovnáte čtení na dobu letu, připravujete se na další pracovní schůzku a zasníte se nad návštěvou přímořského letoviska příští měsíc.

V tu chvíli jde velké letadlo na přistání, zlehka dosedne na ranvej a pojíždí k určené bráně. Celý proces se každý den odehraje více než 102000krát. Pravdou je, že většina z nás nikdy nepřestane obdivovat technický zázrak letadla samotného nebo logistiky jeho cesty od odletu k příletové bráně. Můžeme to považovat za samozřejmost, protože někdo tento systém dopracoval k dokonalosti.

h2Společnost ADB SAFEGATE analyzuje, doporučuje a dodává ideální kombinace inteligentních, provozních a technických řešení a služeb pro řídicí věž, provozní část letiště a brány

ADB SAFEGATE má 100 let zkušeností v oblasti bezpečnosti letecké dopravy

Tím „někým“ je více než 1000 specialistů společnosti ADB SAFEGATE. Již od raných dnů aviatiky ve čtyřicátých letech minulého století působila společnost ADB SAFEGATE jako odborník na vytváření kvalitnější, bezpečnější a pohodlnější budoucnosti letectví. Tato společnost se sídlem v Belgii a 35 zastoupeními po celém světě poskytuje služby více než 2500 letištím ve více než 175 zemích. Využívá zařízení eWON k lepšímu dosahování svých bezpečnostních cílů tím, že umožňuje vzdálený přístup k zařízením vzdáleným tisíce kilometrů.

Jak lze asi očekávat, bezpečnost je pro tým ADB SAFEGATE hlavní prioritou. Niels Burez, technologický ředitel společnosti ADB SAFEGATE, nám k tomu řekl:

„Letiště vyžadují v oblasti bezpečnosti obrovskou pozornost až do nejmenšího detailu a minimalizace rizika je na prvním místě. Přepínání značné části přistávacích a přibližovacích světel realizujeme pomocí průmyslových automatizačních systémů, avšak to není vše. Většina systémů je navržena se zabudovanou redundancí pro dosažení maximální spolehlivosti. To může zahrnovat redundantní PLC, redundantní komunikaci v optickém okruhu, redundantní rozhraní HMI, redundantní obvody a redundantní zdroje energie. To vše snižuje riziko přerušení letištních operací, pokud by došlo k poruše některé z komponent.“

Společnost ADB SAFEGATE analyzuje, doporučuje a dodává ideální kombinace inteligentních, provozních a technických řešení a služeb pro řídicí věž, provozní část letiště a brány.

Letiště přistupují ke konektivitě konzervativně

To vše je udržováno v chodu 24 hodin denně sedm dnů v týdnu po celém světě. Pokud by letiště ztratilo minimální potřebné množství letištního světelného navádění, znamenalo by to zásadní narušení provozu letiště, a dokonce i riziko, které by mohlo vést k nutnosti uzavřít dráhu, což by způsobilo potíže všem cestujícím přilétajícím na letiště a odlétajícím z něj. Mnoho letišť omezuje internetovou konektivitu na své provozní straně, aby zabránilo nežádoucím zásahům do provozu osvětlovacích, naváděcích a řídicích systémů letiště. Jak Niels Burez uvádí: „Letiště zcela správně přistupují k internetové konektivitě konzervativně. Malware nebo zásah hackerů by mohly pro cestující vytvořit nebezpečnou situaci. Z tohoto důvodu někteří naši zákazníci stále preferují fyzické odpojení jednotek eWON, když se nepoužívají.“

Kromě otázek zabezpečení mnoho letišť jednoduše nemá připojení LAN/WAN v blízkosti zařízení ADB SAFEGATE. „Absence fyzického připojení není s eWON problémem. Ve skutečnosti se téměř 95 % našich připojení realizuje prostřednictvím mobilních SIM karet.“ Značka eWON poskytuje ten správný produkt pro aplikace s připojením využívajícím technologie 3G a 4G určeným pro celosvětové použití. Používání zařízení eWON je vždy po dohodě s IT oddělením letiště a operacemi údržbových týmů. Společnost eWON poskytla svému partnerovi ADB SAFEGATE komplexní dokumentaci, která je předkládána letišti pro doložení bezpečnosti a zabezpečení používání zařízení eWON pro vzdálený přístup.

h3Přehlcená letiště tradičně řešila problém budováním nové infrastruktury. V dnešní době letiště hledají nové cesty, jak problémy překonat bez velkých investic do infrastruktury. Jednou z těchto cest je efektivní využívání několika nezávislých nebo následných IT a provozních vylepšení a také využívání vzdáleného přístupu pomocí zařízení eWON

eWON umožňuje používání mobilních zařízení

Kromě schopnosti připojit routery eWON prostřednictvím technologie mobilní sítě umožňují zařízení eWON rovněž přistupovat k systému prostřednictvím mobilních zařízení. Pomocí bezplatné platformy M2Web společnosti eWON může technik snadno přistupovat ke vzdáleným řídicím zařízením automatizace ze svého smartphonu nebo tabletu. Niels Burez k tomu dodává:

„Nové instalace letištního světelného navádění testujeme i v poměrně velmi vzdálených místech. Za starých časů bychom zavolali někomu v řídicím středisku, aby rozsvítil určitou řadu světel. Bez ohledu na to, jak přesný byl popis nebo jak zkušený byl člověk na druhém konci, vždy existovalo přinejlepším určité zpoždění při zapnutí a v nejhorším případě nastalo i nedorozumění, když byla rozsvícena nesprávná sekce. Dnes můžeme k systému přistupovat pomocí mobilního telefonu a testovat různé okruhy z kteréhokoli místa, kde se právě nacházíme, což značně zkracuje potřebný čas strávený v provozním prostoru letiště.“

Společnost ADB SAFEGATE zavedla do provozu více než 50 jednotek eWON a plánuje další

ADB SAFEGATE doposud do provozu zavedla přes 50 jednotek eWON. I když společnost nesleduje počet ušetřených výjezdů nebo dosaženou úsporu nákladů na výjezdy, Niels Burez tvrdí: „Během svého působení v pozici servisního technika jsem v hotelích trávil více než 140 nocí ročně. Díky tomu vím, jaký dopad má cestování na naše pracovníky. Náklady na zařízení eWON jsou minimální ve srovnání s cestovními náklady, ale skutečné problémy s nadměrným cestováním se projevují především na lidech. Systémy eWON a související software Talk2M využíváme všude, kde je to možné, abychom omezili nutnost cestovat za problémy, které lze vyřešit vzdáleně, takže máme více času soustředit se na skutečně důležité věci.“

Co čeká systémy eWON u společnosti ADB SAFEGATE v budoucnu?

V současnosti je většina aplikací navázána na vzdálený přístup k provoznímu osvětlení letiště prostřednictvím zařízení eWON Cosy. Do budoucna vidíme v našem odvětví mnoho oblastí s velkým potenciálem růstu u operací tohoto typu. Můžeme uvést jeden příklad:

„U mnoha malých a vzdálených letišť, jaké je na karibském ostrově Saba (1900 obyvatel), tvoří personál letiště jen pár lidí. Tito lidé mají obvykle vynikající všeobecné technické schopnosti a spolehlivě udržují letiště v chodu, avšak občas potřebují specialisty pro specifická zařízení. Přesto ti, kteří létají na ostrov Saba, vyžadují a očekávají stejnou úroveň bezpečnosti jako u kteréhokoli velkého metropolitního letiště. Mít schopnost okamžitě zajistit vzdálenou podporu, když to letiště potřebuje, je bezesporu skvělé. Ale my plánujeme ještě více. Chystáme se využívat pokročilejší zařízení eWON Flexy, které uchovává a shromažďuje data pro nadcházející vyhodnocení – prediktivní údržbu. Pokud jde o bezpečnost, musíte zkoumat možnosti, jak zastavit problémy ještě dříve, než nastanou. Společnost eWON bude součástí i této iniciativy.“

S vědomím toho všeho si můžeme při našem příštím letu v klidu přispat.

Přínosy

  • Snadná implementace do automatizačních systémů
  • Bezpečnostní prvky dokumentované pro IT odborníky a certifikované podle standardu ISECOM STAR
  • Flexibilní komunikační standardy umožňující konektivitu v různorodých místech
  • Škálovatelnost řešení
  • Schopnost asistovat zákazníkům s omezenou kvalifikací v oblasti automatizace
  • O 80 % snížené náklady na servis a cestování v souvislosti s automatizací

Řešení: Vzdálený přístup: www.ewon.biz/remote-access

Zákazník: ADB SAFEGATE: www.adbsafegate.com

Distributor: Bintztechnics: www.bintz.be

Země: Belgie

HMS Industrial Networks

Společnost HMS vyvíjí a vyrábí software a hardware pro průmyslovou komunikaci. Její produkty po celém světě spojují miliony automatizačních zařízení – roboty, senzory, řídicí systémy a motory – do různých průmyslových sítí a řídicích systémů, a umožňují tak zákazníkům rozšířit svůj trh a zlepšit jejich podnikání.HMS nabízí komplexní řešení od vývoje produktů až po výrobu a podporu. S miliony dodávaných produktů jsou dnes její technologie nedílnou součástí továren na celém světě. To s sebou přináší vysoké nároky na kvalitu, přizpůsobivost a schopnost dodání.

www.hms-networks.com