Britský dřevozpracující závod zkrátil prostoje ve výrobě

Lineární vedení v dopravníkové jednotce na pile vyžadovalo výměnu v průměru každé dva týdny Lineární vedení v dopravníkové jednotce na pile vyžadovalo výměnu v průměru každé dva týdny Sergei Pronin | Dreamstime.com

Díky použití lineárních vedení NSK s mazacími jednotkami K1 se dřevozpracujícímu závodu podařilo zkrátit prostoje dopravníku více než dvanáctkrát, což vedlo k roční úspoře nákladů více než 77 000 EUR.

Britský dřevozpracující závod dodává dřevěné trámy pro stavebnictví. V jedné jeho výrobní stanici přisunuje dopravník trámy do pily. Provádí přitom pohyby vpřed a vzad s rychlými změnami směru. Vzhledem ke specifickým podmínkám této operace musela firma v průměru každé dva týdny vyměnit lineární vedení dopravníku, což byla situace, která byla jednoznačně nepřijatelná.


Vedení společnosti proto požádalo odborníky NSK o doporučení, jak prodloužit životnost lineárních vedení. Analýza opotřebených vedení ukázala, že nejsou schopná odolat velkým zatížením, která se vyskytují při každé změně směru. Kromě toho se lineární vedení někdy zcela zadřelo v důsledku vniknutí dřevěných pilin.

Odborníci NSK proto doporučili použít lineární vedení NSK vybavená plně integrovanými mazacími jednotkami K1. Jednotky K1 na dráhu vedení postupně a dlouhodobě uvolňují mazací olej (obsažený v pórech polyolefinové pryskyřice).

Po modernizaci je dopravník v provozu po dobu šesti měsíců bez jediného selhání. Životnost lineárních vedení se tak prodloužila více než dvanáctkrát, s odpovídajícím snížením souvisejících nákladů na materiál a prostoje. Analýza nákladů a výnosů provedená společností NSK ukázala celkové roční úspory ve výši přibližně 77 800 EUR.

Mazací jednotku K1 je možné využít pro všechna lineární vedení od firmy NSK. Jak ukazuje tento příklad, lineární vedení vybavená jednotkou K1 mají velmi dlouhé intervaly údržby, a to i za nepříznivých provozních podmínek, v nichž je použití jednotky K1 (zvláště) doporučováno.

Spolu s úpravou dopravníku poskytla firma NSK pracovníkům údržby školení o lineárních vedeních. Na školení se probírala mimo jiné tato témata: výběr materiálu vedení, výpočet vedení na základě požadovaného zatížení nebo různé typy lineárních vedení a srovnání jejich technických parametrů. Lektor NSK posluchačům také vysvětlil funkci mazací jednotky K1.

NSK Europe

Společnost NSK Europe Ltd. je evropskou pobočkou tokijského výrobce ložisek NSK založeného v Japonsku v roce 1916, který dnes zaměstnává zhruba 31 000 lidí ve svých provozech po celém světě. Výrobky a řešení nabízené tímto dodavatelem pro potřeby průmyslové a automobilové výroby můžete najít všude tam, kde je třeba zajistit pohyb. Kromě téměř všech druhů valivých ložisek zahrnuje sortiment společnosti také těsněná ložiska, lineární technologie, ložisková tělesa pro kola, ložiska převodovky a motoru a systémy řízení. Firma si zakládá na dokonalosti ve všech oblastech svého podnikání. Jejím cílem je razit ve svém oboru cestu kvality, které dosahuje díky neustálému zlepšování, prvotřídnímu vývoji nových výrobků, optimalizovaným výrobním procesům a službám zaměřeným na spokojenost zákazníka. Ve fiskálním roce 2019 dosáhlo více 4 400 zaměstnanců společnosti NSK Europe Ltd. obratu přesahujícího 920 milionů eur.

 

www.nskeurope.com