Budoucnost odvětví balení zboží

Elektrický lineární pohon s pístní tyčí Emerson řady AVENTICSTM SPRA poskytuje zvýšenou nosnost, přesnost a spolehlivost, což může maximalizovat produktivitu, a dodává se ve třech různých technologiích pohybových šroubů, které jsou schopny splňovat náročné požadavky aplikací. (obrázek se svolením společnosti Emerson). Elektrický lineární pohon s pístní tyčí Emerson řady AVENTICSTM SPRA poskytuje zvýšenou nosnost, přesnost a spolehlivost, což může maximalizovat produktivitu, a dodává se ve třech různých technologiích pohybových šroubů, které jsou schopny splňovat náročné požadavky aplikací. (obrázek se svolením společnosti Emerson).

Nové a vznikající technologie poskytují nebývalou příležitost ke zlepšení udržitelnosti, efektivity a produkce.

Tlak na zvyšování výkonnosti při současném snižování provozních nákladů a dopadu na životní prostředí vede k tomu, že se balicí linky musí přizpůsobit nebývalé úrovni rozmanitosti a složitosti výrobků. Nová a vznikající automatizační řešení mohou společnostem vyrábějícím spotřební zboží (CPG) pomoci snížit spotřebu energie, zefektivnit procesy, optimalizovat využití zdrojů, zvýšit provozuschopnost strojů a mnoho dalšího. S rozšiřujícími se řešeními vypadá budoucnost obalů udržitelněji, efektivněji a produktivněji než kdykoli předtím.

Optimalizace linek za využití hybridních automatizačních systémů

Tradiční automatizační systémy využívaly pouze pneumatické nebo elektrické lineární řízení pohybu - a poskytovaly pouze výhody této technologie. Nyní mohou výrobci originálního vybavení (OEM) vyrábět balicí stroje s hybridními automatizačními systémy, které je kombinují a nabízejí největší výhody obou technologií v jednom řešení.

Hybridní systémy využívající pneumatické i elektrické pohony umožňují výrobcům OEM použít nejvhodnější technologie pro každou specifickou funkci, a skutečně tak zajistit optimalizaci udržitelnosti, efektivity a produktivity balicí linky. Nejnovější elektrické pohony jsou energeticky účinné a dosahují bezkonkurenční opakovatelnosti a uniformity, což může zlepšit celkovou účinnost zařízení a snížit zmetkovitost, zatímco pneumatické pohony se vyznačují robustním provozem a snadnou údržbou. Celková flexibilita systému navíc umožňuje strojům vyrábět celou řadu výrobků a výrazně zkrátit dobu přestavby.

Získání přehledu využitím chytrých senzorů a analytického softwaru

Tlak na zlepšení udržitelnosti, efektivity a produktivity nutí výrobce CPG consumer product goods, spotřební zboží optimalizovat využívání zdrojů a zefektivňovat provoz novými způsoby. To zahrnuje lepší sledování a analýzu procesů, které spotřebovávají nejvíce zdrojů, jako jsou vedení stlačeného vzduchu a systémy CIP (clean-in-place).

Typická zařízení na zpracování potravin a nápojů věnují přibližně 30 % zdrojů na operace CIP a ztrácejí čas při přestavbách. CIP skidy bez senzorů a analytického softwaru mohou pracovat se zbytečně dlouhými přednastavenými cykly, což znamená plýtvání časem a zdroji, jakož i nutnost ručního hlášení, což je časově náročný proces náchylný k chybám. Nový analytický software automatizuje monitorování a podávání zpráv o zařízeních CIP a SIP (sterilization-in-place), což provozovatelům umožňuje optimalizovat využití zdrojů, porovnávat je se známými cykly a vytvářet automatické reporty. Zainteresované strany mohou využívat data k přijímání rozhodnutí, která snižují spotřebu energie a zlepšují produktivitu systému nebo celého zařízení.

Většina balicích zařízení používá pneumatické systémy, které vyžadují stlačený vzduch, jehož produkce může vyžadovat značné množství energie. Bohužel může docházet ke ztrátám vzduchu v důsledku nedetekovaných netěsností, což vede k plýtvání energií a zbytečným nákladům. Inteligentní snímače průtoku vzduchu prokazatelně detekují netěsnosti v pneumatických systémech a nyní se dodávají v modelech s vysokým průtokem, což může pomoci snížit spotřebu energie ve vzduchových vedeních a systémech většího rozsahu. Tato rozšířená kapacita umožňuje personálu přehledně sledovat využití stlačeného vzduchu, rychle identifikovat a řešit úniky a optimalizovat energetickou účinnost napříč celým balicím zařízením.

CIP DigitalTrans Dashboard HR 2Balíček CIP Utilities & Automated Reporting Analytics společnosti Emerson digitálně transformuje manuální a poloautomatické systémy a umožňuje optimalizovat cykly CIP, snížit spotřebu energie a zvýšit produktivitu. (obrázek se svolením společnosti Emerson).

Bezprecedentní výhody dnes - a zítra

Budoucnost balení zboží se neustále vyvíjí a toto odvětví se s každou změnou mění, aby zůstalo na vedoucí pozici. Výrobci CPG (spotřebního zboží), výrobci OEM (originálního vybavení) a poskytovatelé technologií spolupracují na vývoji řešení, která řeší nejnáročnější problémy v oblasti balení zboží a produkce. Každá inovace přináší dosud nevídané výhody a možnosti výrazného zlepšení udržitelnosti, efektivity a produkce.

 

Emerson

Jsme přední světový dodavatel technologií pro automatizaci. Nabízíme automatizační řešení, řídicí a bezpečnostní systémy a pomáháme podnikům automatizovat jejich výrobu, zpracování či distribuci. Naše společnost nabízí pneumatické prvky, elektromagnetické ventily, tlakem ovládané ventily, dodávky rozváděčů, technické poradenství. Dodáváme profesionální software a systémy, které se uplatňují v chemickém, ropném a plynovém průmyslu, dále např. v potravinářském a farmaceutickém průmyslu nebo energetice. Rychlé a spolehlivé dodání je z naší strany nezbytné pro minimalizaci prostojů. 

 

www.emerson.com/cs-cz